Gamla själar är känsliga själar

Gamla själar är känsliga själar

Senaste uppdateringen: 20 april, 2024

Har du någonsin fått berättat för dig att du är mer mogen än andra personer i din ålder? Eller har du fått höra raka motsatsen? Du kanske har hört folk tala om “gamla själar” och “unga själar”? Detta är ett sätt att beskriva personers ålder, fast inte i antal år, utan efter deras intelligens, finkänslighet, intuition och hur väl de verkar “passa in” i tiden de lever i.

Av de två koncepten är det mest slående utan tvekan “gamla själar”. Detta uttrycks ursprung kommer från religionen taoism (som är över 5000 år gammal och från Kina). Enligt denna tro lämnar själarna Tao – den globala och naturliga enheten – och samlar på sig diverse upplevelser.

Taoisterna tror att allt bör återgå till sina rötter. Så det sista målet för själen är att göra en ny resa till Tao. Men endast när den kommit över all kunskap och utveckling som livet har att erbjuda. Själarna genomgår fem livstider och når perfektion i slutet av den femte.

Då har människorna högre nivåer av uppfattning, men står även ut från de runt omkring eftersom de är mer spirituella. De är upptagna med att “finna sin plats i världen”. De tror att de är en del av något större. Att deras huvudsakliga mål är att nå inre frid.

Taoister tror att många filosofer, vetenskapsmän och konstnärer är gamla själar som helt enkelt känner sig mer bekväma i sina yrken. Det är värt att notera att personer med dessa själar tenderar att vilja lära sig praktiskt. De tenderar att utmana sätten som saker är på och de baserar sin tro på sina egna upplevelser.

Ensam tjej

Fem karaktärsdrag hos “gamla själar”

Utöver ovan nämnda drag har “gamla själar” även följande egenskaper:

Hög mognadsnivå

Även som barn är det uppenbart att de inte passar in i barnens värld. De blir uttråkade av de vanliga lekarna, och de vill ha mer komplexa böcker eftersom sagor är för enkla. De har en äldre persons attityd. De kan dra slutsatser till och med bortom sina föräldrar. De kan göra allt detta tack vare en tankegång som är högre än vad som anses “normalt”.

De föredrar att vara ensamma och njuter av introspektion

Gamla själar behöver inte sällskap eftersom deras inre värld räcker. De tenderar att använda sin fritid åt meditation, att gräva djupare bland sina känslor och att läsa om “djupa” ämnen. De är väldigt tysta och introverta. Många kallar dem blyga, men de är faktiskt bara absorberade av sina inre jag.

Flicka vid havet

De uppskattar de enkla sakerna

Gamla själar har väldigt stark spiritualitet. De blir endast berörda av saker de har passion för. De väljer därför att arbeta med saker som gör dem lyckliga och låter dem uppfylla sig själva. De gör sitt bästa för att bemästra saker. Men när de gör det går de vidare till nästa aktivitet istället för att fortsätta med det. Varför? För att de finner mer njutning av resan än målet.

De har väldigt högt utvecklade instinkter

Inte bara det; de låter till och med instinkterna vägleda dem. De har nästan aldrig fel! Dessa personer uppmärksammar varje detalj och har förmågan att bilda en komplett bild i sina sinnen. När alla omkring dem bara ser en skog full av träd, ser de varje växt- och djurart, himlen, marken, vinden och mer. Ingen går obemärkt förbi dessa “gamla själar”. De kan analysera varje person och situation på detaljnivå, utan att misslyckas.

“Gamla själar” är väldigt känsliga

De har också stor kapacitet för empati och kan sätta sig i andras skor, förstå och hjälpa dem. Detta tack vare det faktum att de bättre än någon annan förstår vad som försiggår. De ser bortom sina framgångar. De vet hur andra tänker. De har förmågan att förlåta, släppa sina misstag och ge råd utan att döma.

För att avsluta bör vi notera ett fåtal möjliga nackdelar hos gamla själar:

  • De passar inte in med de andra i sin ålder. De tenderar att relatera till andra personer eller de äldre.
  • De känner sig bortkopplade från världen. De delar inte sina nära och käras åsikter och intressen.
  • De tenderar att bli deprimerade eller ha problem med självkänslan. De är sina egna värsta kritiker.

Känner du någon “gammal själ”, eller tror du att du själv är en?


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.