Kraften hos introverta

Kraften hos introverta

Senaste uppdateringen: 21 augusti, 2023

Många människor tror att det är en svaghet att vara introvert, men det är inte sant. Introversion är ett personlighetsdrag som indikerar djup tanke och känslomässiga processer, såväl som preferenser för lugna, tysta platser med låga stimuleringsnivåer och få antal personer. Carl Gustav Jung var den första att arbeta med dimensionen extraversion-introversion, och definierade introverta som personer som generellt fokuserar på sina tankar och känslor mot insidan.

Det finns många introverta personer, men samhället verkar stigmatisera dem något och belönar motsatt beteende, såsom att dra uppmärksamhet till sig, vara aktiv och rastlös, ta fler risker eller att ha ett stort antal relationer med andra.

Ibland misstas även introversion för blyghet. Blyghet definieras av ångest- och obehagskänslor, negativ självkritik och rädsla för att vara i större grupper eller till och med att vänta på att vara i en stor grupp.

Men att vara introvert har sina fördelar. I sitt TedTalk försvarar Susan Cain – jurist och författare – introversion och tar ställning för introverta.

Hon avslöjar att hon själv var introvert som barn. Hon älskade till exempel att läsa eftersom böcker var oersättliga i hennes familj. De skulle även komma att spela en fortsatt stor roll i hennes liv. Det har mer än tio miljoner visningar och hjälper dem som en gång för alla vill förgöra mindervärdeskomplexet som orsakas av att vara introvert.

Överraskande fakta om introverta

I videon får vi ta del av många intressanta fakta om introverta personer:

  • De bidrar på fantastiska sätt, till den sociala miljön såväl som den personliga. De är vanligtvis försiktigare och mindre riskbenägna än extroverta personer, vilket är anledningen till att de vanligtvis utgör bra chefer och ledare eftersom de tar beslut efter att först ha tänkt över saken och försöker arbeta mot samstämmighet.
  • De är väldigt kreativa. Stora personligheter i historien, såsom Jesus, Buddha och Moses, behövde öknen för att skapa sina idéer och sedan erbjuda dem till världen. Dessa är utmärkta exempel på att förstå vikten av introversion. Många personer behöver vara ensamma för att skapa utmärkta idéer. Det är väldigt utbildande för barn att till exempel arbeta i grupper, men det är även utbildande för dem att förstå hur man slutför arbetet på egen hand, speciellt extroverta. De behöver tid i ensamhet för att utveckla sin kreativitet och potential.
  • Du kan vara både extrovert och introvert. Susan Cain kallar denna kombination för ambiversion och uppmuntrar oss att utveckla båda sidor av vår personlighet. Vi kan alla anstränga oss för att lära känna oss själva bättre. Samtidigt kan vi arbeta på att öppna upp oss själva mot andra och dela med oss av vad vi har på insidan.
  • Och varför är introverta så stigmatiserade? Enligt Susan hittar vi svaret i västerländska samhällen, och framförallt i USA som har idealiserat “personlighetskulten”. Affärsmän är framgångsrika män som tvingas vara extroverta för att få vad de vill ha, hitta kontakter etc. Samhället verkar säga åt oss att vi måste vara extroverta för att vara de bästa vi kan vara, men det finns ingen anledning att vara så.

Vilka är fördelarna med att vara introvert?

Om du är introvert ska du inte må dåligt. Du har kvaliteter och färdigheter som är unika och fördelaktiga:

  • Att vara mer kreativ.
  • Att ha högre kapacitet för att lyssna.
  • Att vara försiktigare och mer reflekterande.
  • Att ha en större koppling till din interna värld (tankar och känslor)
  • Att vara känsligare, lugnare och mer introspektiv.

För att avsluta rekommenderar vi boken Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking” av Susan Cain. Vi hoppas du gillar den!


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.