Fyra gåvor hos högkänsliga människor (HSP)

Fyra gåvor hos högkänsliga människor (HSP)

Senaste uppdateringen: 18 augusti, 2023

När vi ser oss själva som en del av en minoritet mot den större majoriteten är vår första reaktion att känna oss underlägsna och rädda. Varför ser jag saker på detta sätt? Hur kommer det sig att jag lider mer än andra? Varför finner jag tröst i min egen ensamhet? Varför observerar och känner jag saker som andra tenderar att inte se? Men att vara en del av de 20% av befolkningen som anser sig själva vara högkänsliga människor (HSP) är inte en nackdel. Och det gör dig heller inte “annorlunda”. Det är mycket möjligt att du under ditt liv, och framförallt under barndomen, har känt dig väldigt medveten om det där känslomässiga avståndet. Hur det ibland känns som om du levde i en typ av bubbla av ensamhet och främlingskap.

Högkänslighet är en gåva, ett verktyg som tillåter dig att gräva djupare och känna större empati. Få personer är kapabla att nå denna vitala inlärningspunkt.

Det var Elaine N. Aron som tidigt på 1990-talet grävde under ytan hos introverta personlighetstyper och i detalj beskrev egenskaperna hos högkänsliga människor – omtänksamma, empatiska och samtidigt känslomässigt responsiva.

Om du identifierar dig med dessa egenskaper som doktor Aron skrev om i sin bok Den högkänsliga människan är det viktigt att du även förstår att högkänslighet inte är en anledning till att känna främlingskap eller att man är annorlunda. Tvärtom bör du känna dig lyckligt lottad för att besitta dessa fyra egenskaper.

1. Högkänsliga människor har emotionell insikt

Redan vid ung ålder kan högkänsliga människor märka av aspekter i sina dagliga liv som väcker en blandning av ångest, motsägelse och fascinerande nyfikenhet. Deras ögon fångar detaljer som inte ens vuxna märker av.

Grimasen av frustration hos deras lärare, uttrycken av oro hos deras mödrar… De kommer kunna märka saker som andra barn inte ser. Detta kommer lära dem från ung ålder att livet är svårt och motsägelsefullt emellanåt. De kommer se världen ur ett barns ögon, vilka tidigt öppnats till känslornas värld utan att förstå vad som styr dem, vad som får dem att pulsera eller vad som ökar vuxet lidande.

Pojke, katt och månen

Känslomässig insikt är ett kraftfullt vapen. Det för oss närmare andra personer så att vi kan förstå dem, men samtidigt gör det oss även sårbara för smärta.

Känslighet är som ett ljus som lyser starkt samtidigt som det gör oss sårbara för andras beteende, de vita lögnerna, sveken, ironin… “Du hänger upp dig så mycket på allt!” kommer de ofta säga. “Du är så känslig!” kommer andra fylla i.

Och så är det, men du är den du är. En gåva kräver stort ansvar; din kunskap om känslor kräver även att du vet hur du skyddar dig själv. Hur du tar hand om dig själv.

2. Att värdera ensamhet

Högkänsliga människor finner en viss njutning av tid spenderad ensamma. De letar reda på vrår i sin önskan att avsluta sina läxor eller utöva hobbys. De är kreativa personer som njuter av att lyssna på musik, läsa och ägna sig åt konstnärliga aktiviteter. Och trots att det inte får dem att njuta mindre av tid spenderad med andra är det i ensamhet de finner mest tillfredsställelse.

Högkänsliga människor värderar ensamhet

Högkänsliga människor är inte rädda för att vara ensamma. Dessa är stunderna när de kan få kontakt med sig själva på den intimaste nivån, fria från kopplingar till andra och deras blickar.

3. Högkänsliga människor lever från hjärtat

Högkänslighet är att leva från hjärtat. Ingen upplever kärlek mer intensivt, ingen får större glädje från de små dagliga gesterna, från vänskap, från affektion…

Högkänsliga människor lever från hjärtat

Högkänsliga människor lider ofta känslomässigt. De har en tendens att bli deprimerade, att känna sorg, att känna sig sårbara inför extern stimulans och andra personers beteenden. Det finns dock något som andra inte vet: högkänsliga människor upplever också känslor av kärlek och att vara älskade mycket intensivare än andra.

Och vi talar inte bara om emotionella förhållanden. Vänskap, daglig affektion eller något så enkelt som att höra en melodi eller se en vacker målning eller ett landskap… Dessa upplevelser blir djupare invävda i högkänsliga människors hjärtan och sinnen.

4. Inre tillväxt

Det finns inget botemedel för högkänslighet. Du kommer till världen med den, denna märklighet, denna gåva som kan ses redan hos unga barn. Den kommer med frågor, intuition, tendens till perfektionism, tolerans mot smärta, irritation över starka ljus eller dofter, känslomässig sårbarhet…

Det är inte enkelt att leva med denna gåva. När vi väl inser vad det är och vad det tillför till våra liv kommer dock ögonblicket när vi lär oss att hantera många av dessa detaljer. Du får inte låta dig översvämmas av negativa tankar.

Rymden

Du måste även lära dig att andra marscherar i ett annat tempo. Att de inte har din känslomässiga tröskel, att de inte upplever vissa saker med samma intensitet… Det betyder dock inte att de till exempel älskar dig mindre. Respektera dem, förstå dem. Förstå dig själv.

När du har upptäckt ditt eget väsen och dina fallenheter ska du finna jämvikt och vårda din personliga tillväxt. Du är unik och du lever från hjärtat. Gå i frid, gå i säkerhet och var lycklig.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.