Exakt vad innebär det att ha attityd?

När folk talar om att "ha attityd" så menar de en speciell typ av attityd. Läs allt om det här!
Exakt vad innebär det att ha attityd?

Senaste uppdateringen: 05 april, 2019

Du har förmodligen hört frasen “att ha attityd” vid något tillfälle. Även om meningen är uppenbar för vissa, verkar den här frasen förvirrande för många. Ordet attityd har många olika meningar, men i slutänden har vi alla en.

Vad exakt är en attityd? Lexikonet definierar den som en känsla eller en åsikt om något eller någon. Den säger också att det kan vara ett sätt att bete sig som är orsakat av en känsla eller ett beteende.

Fler specifika definitioner säger att det är ett mentalt och känslomässigt tillstånd som karaktäriserar en person. De tillägger även att det härstammar från tidigare upplevelser och formar sättet vi svarar på saker och ting. I grund och botten har inte attityd en specifik definition och det finns inte ett enkelt sätt att förstå det på. Låt oss titta närmare på detta.

Vad det innebär att ha attityd

Det finns hundra definitioner av “attityd”. En av våra favoriter är Solomon Aschs. Han definierar attityd som bestående läggningar baserat på föregående erfarenheter. Nyckelorden här är läggning.

Läggningarna som en attityd handlar om är kognitiva, emotionella och beteendemässiga. Därför är attityd en kombination av emotionella och rationella faktorer som leder till handling. Omedvetna faktorer spelar också en roll här. De kan vara men också inte vara desamma som de medvetna faktorerna.

I grund och botten är attityd en benägenhet du har gentemot folk, situationer och saker. Detta betyder också att vi kan ha flera attityder och att det är omöjligt att gå igenom livet utan åtminstone en. Om det är så, varför använder vi då bara den frasen för att beskriva en speciell typ av person?

Betänksam man

Typer av attityder

Frasen “ha attityd” refererar verkligen till en speciell läggning. Men det är också värt att nämna att det finns alla sorters attityder och att en person kan ha flera. Faktum är att det är till och med möjligt att ha två olika attityder gentemot samma sak.

Det kan hjälpa att ha olika attityder i grupper vad det gäller känslor, handlingar, motivationer, förhållanden med andra och stimulans utvärdering:

  • Känslor: Dessa kan vara positiva, negativa eller neutrala. Positiva attityder är när någon emotionellt accepterar något eller någon. Negativa är det motsatta. Neutrala attityder innebär känslomässig likgiltighet.
  • Handling: De kan vara proaktiva eller reaktiva. Proaktiva attityder involverar initiativ och självgående. Reaktiva attityder innebär passivitet och konformism.
  • Motivation: Detta har att göra med dina handlingars intentioner. Det inkluderar saker som själviska attityder, där du strävar efter ett personligt mål, och altruistiska, där du följer ett kollektiv mål.
  • Förhållande med andra: Det har att göra med hur du interagerar med andra människor. Till exempel kan du vara manipulativ, kollaborativ, passiv, aggressiv, direkt eller tillåtande.
  • Stimulans utvärdering: Detta gäller hur du svarar på intern och extern stimulans. Den är antingen rationell eller känslomässig, beroende på huruvida ditt hjärta eller hjärna spelar den största rollen.
vad innebär det att ha attityd?

Attityd som mål

Vi har alla attityder mot världen och oss själva. Vi formar dem baserade på tidigare upplevelser. Uppenbarligen bör vi sträva efter att vara positiva, proaktiva, altruistiska, kollaborativa och rationella. Den perfekta kombinationen av faktorer är vad folk menar när de talar om att “ha attityd”.

Olyckligtvis är det inte alltid möjligt att vara alla de sakerna på en gång. Och ingen kan bibehålla den perfekta dispositionen i alla situationer, oavsett omständigheterna. Så det är bäst att inte se det som något obligatoriskt. Istället bör vi se det som ett vägledande ljus.

Men vad hjälper det att ha attityd? Nåväl, attityderna som frasen handlar om kan hjälpa dig att leva ett balanserat liv där allt flyter på. De kan hjälpa dig att undvika konflikter, överkomma hinder göra det lättare att interagera med andra och göra dig mer motståndskraftig.

Detta kanske intresserar dig
En bra attityd är bland det viktigaste du kan ha
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
En bra attityd är bland det viktigaste du kan ha

Det finns mycket man kan göra för att utveckla sig som person. Med en bra attityd i grunden blir arbetet så mycket enklare.  • Naranjo, C. (1990). La vieja y novísima Gestalt: actitud y práctica de un experiencialismo ateórico. Cuatro Vientos.