Osagda överenskommelser kan få dåliga konsekvenser

Osagda överenskommelser kan få dåliga konsekvenser

Senaste uppdateringen: 12 oktober, 2018

Det är inte smart att ha osagda överenskommelser. Tyvärr så finns det många kulturella mekanismer inom samhället som gör att många budskap blir hängande i luften. Samhället reglerar ord och det sätt som de används på. Ibland är kommunikationen mindre rak för att man ska verka mer hövlig.

Folk vet inte alltid hur man ska kommunicera eftersom deras tankar inte är klara. I dessa fall misslyckas den interna kommunikationen, vilket gör att det bli svårt att uttrycka sig.

“Prata klart, om du pratar överhuvudtaget; tänk på varje ord innan du säger det.”
Oliver Wendell Holmes

Det dåliga med osagda överenskommelser

Osagda överenskommelser är en indirekt form av kommunikation där den ena eller båda parterna antar att det är står klart vad man har kommit överens om och att det inte behövs någon vidare förklaring.

Personer som står långt ifrån varandra.

Även inom vanliga vardagssituationer så kan osagda överenskommelser orsaka problem p.g.a. missförstånd. Om någon exempelvis knackar på din dörr så kan detta betyda olika saker beroende på sammanhanget.

Det kan innebär att det är dags att byta ämne eftersom en viss person nu har anlänt, eller så kan det innebära att den person man väntat på har anlänt. Det kan också betyda att man bör vara försiktig om man inte har bestämt träff med någon och man vet inte vem det är som knackar på dörren.

Båda deltagarna i konversationen måste vara i harmoni för att kunna tolka vad den andra personen menar då denne börjar kasta ur sig oklara utsagor som personen själv tror är hur klara som helst. Missförstånd hade bara varit som små roliga historier, om det inte vore för faktumet att de även uppstår i mer komplicerade situationer.

Faktum är att det kan bli förödande när vi har att göra med önskningar, och detta händer ofta. Du vill att någon ska göra något för dig, men du säger inte detta till personen. Du antar att personen bör förstå det ändå, och du förstår inte hur den andra parten inte kunde förstå vad du menade. Men det är inte alltid som folk förstår vad du vill och vad du tänker. Det är så konflikter uppstår.

Underförstådda överenskommelser

En överenskommelse är en pakt mellan två eller flera personer. Du kan såklart alltid upprätta en pakt med dig själv, men här pratar vi om sociala överenskommelser. Det är en överenskommelse där båda parter lovar att bete sig på ett visst sätt. Folk går in i en överenskommelse då alla parter tror att ett visst beteende kan hjälpa dem med att uppnå ett gemensamt mål.

Bro mellan munnar.

Vissa begår dock misstaget att tro att det finns en överenskommelse utan att ens ha konsulterat den andra parten. De kanske antar att om de kommer ihåg den andre personens födelsedag så kommer denna person även att komma ihåg deras. De kanske också antar att den andra personen kommer tänka på dem om de tänker på den andra personen.

Folk kan gå in i vilka överenskommelser som de vill med varandra, men det är inte bra om en person tror att denne har gått in i en pakt då detta inte stämmer. Det kan uppstå i sådana exempel som vi har tagit upp ovan, men det kan även uppstå i mer komplicerade situationer.

Exempel på detta kan vara “jag har lidit så mycket i livet, så du bör inte göra saker och ting svårt för mig” eller “jag anser att jag står över dig och du kan därför inte kritisera mig”. Båda dessa situationer kan ha katastrofala följder.

Det är bäst att ha en klar och direkt kommunikation. Det är inte alltid man förstår varandra på bästa sätt, men risken ökas ytterligare om budskapet inte förs fram klart och tydligt. Att vara rak på sak kan därför förhindra många konflikter.

Kommunikation mellan man och kvinna.
Detta kanske intresserar dig
Lättretade människor: Ilska som kommunikationsform
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Lättretade människor: Ilska som kommunikationsform

Lättretade människor är beroende av konstant ilska. Anledningarna till det här beteendet varierar och beror ofta på osäkerhet.