Outtalade överenskommelser kan få dåliga konsekvenser

Outtalade överenskommelser kan få dåliga konsekvenser
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det är inte smart att ha outtalade överenskommelser. Tyvärr så finns det många kulturella mekanismer inom samhället som gör att många budskap blir hängande i luften. Samhället reglerar ord och det sätt som de används på. Ibland är kommunikationen mindre rak för att man ska verka mer hövlig.

Människor vet inte alltid hur man ska kommunicera eftersom deras tankar inte är klara. I dessa fall misslyckas den interna kommunikationen, vilket gör att det bli svårt att uttrycka sig.

“Tala klarspråk, om du talar överhuvudtaget; tänk på varje ord innan du säger det.”

Oliver Wendell Holmes

Det dåliga med outtalade överenskommelser

Outtalade överenskommelser är en indirekt form av kommunikation där den ena eller båda parterna antar att det står klart vad man har kommit överens om och att det inte behövs någon vidare förklaring.

Personer som står långt ifrån varandra.

Även inom vanliga vardagssituationer kan outtalade överenskommelser orsaka problem på grund av missförstånd. Om någon exempelvis knackar på din dörr så kan detta betyda olika saker beroende på sammanhanget.

Det kan innebära att det är dags att byta ämne eftersom en viss person nu har anlänt, eller så kan det helt enkelt betyda att personen man väntat på har anlänt. Det kan också betyda att man bör vara försiktig om man inte har bestämt träff med någon och man inte vet vem det är som knackar på dörren.

Båda deltagarna i en konversation måste även vara i harmoni för att kunna tolka vad den andra personen menar när denne börjar kasta ur sig oklara utsagor som personen själv tror är hur klara som helst. Missförstånd hade bara varit som små roliga historier om det inte vore för faktumet att de även uppstår i mer komplicerade situationer.

Faktum är att det kan bli förödande när vi har att göra med önskningar, och detta händer ofta. Du vill att någon ska göra något för dig, men du säger inte detta till personen. Du antar att personen bör förstå det ändå, och du förstår inte hur denne inte kunde förstå vad du menade. Men det är inte alltid som människor förstår vad du vill och vad du tänker. Det är så konflikter uppstår.

Underförstådda överenskommelser

En överenskommelse är en pakt mellan två eller flera personer. Du kan såklart alltid upprätta en pakt med dig själv, men här pratar vi om sociala överenskommelser. Det är en överenskommelse där båda parter lovar att bete sig på ett visst sätt. Människor går in i en överenskommelse när alla parter tror att ett visst beteende kan hjälpa dem med att uppnå ett gemensamt mål.

Bro mellan munnar som visar effekten av outtalade överenskommelser

Vissa begår dock misstaget att tro att det finns en överenskommelse utan att ens ha konsulterat den andra parten. De kanske antar att om de kommer ihåg den andre personens födelsedag så kommer denna person även att komma ihåg deras. De kanske också antar att den andra personen kommer tänka på dem om de tänker på den andra personen.

Människor kan gå in i vilka överenskommelser som de vill med varandra, men det är inte bra om en person tror att denne har gått in i en pakt när detta inte stämmer. Det kan uppstå i sådana exempel som vi har tagit upp ovan, men det kan även uppstå i mer komplicerade situationer.

Exempel på detta kan vara “jag har lidit så mycket i livet, så du bör inte göra saker och ting svåra för mig” eller “jag anser att jag står över dig och du kan därför inte kritisera mig”. Båda dessa situationer kan ha katastrofala följder.

Det är bäst att använda en klar och direkt kommunikation. Det är inte alltid man förstår varandra på bästa sätt, men risken ökas ytterligare om budskapet inte förs fram klart och tydligt. Att vara rak på sak kan därför förhindra många konflikter.

Kommunikation mellan man och kvinna.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.