Det finns inga giftiga personer, bara giftiga beteenden

Det finns inga giftiga personer, bara giftiga beteenden
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 02 maj, 2023

Idén om “giftiga personer” har blivit ganska utbredd. Folk applicerar faktiskt adjektivet “giftig” på alla som har problem med koppling till andra människor. Detta får dock bara intoleransen att frodas. Det är dags att klargöra att “giftiga personer” egentligen inte existerar. Vad som dock existerar är giftiga beteenden.

Ingen människa bör förminskas till en generell klassificering, som “god” eller “ond”. Vi ska heller aldrig sätta dit etiketter såsom “giftig” på en person. Personer förändras hela tiden, precis som livet. Alla har vi stunder när vi låter dåliga eller destruktiva beteenden ta över.

Vi kanske fastnar i dessa stunder under en längre tid; det betyder dock inte att vi är medfött giftiga. Ingen är giftig, och vi borde inte använda detta ord för att beskriva en persons essens.

“Bind dig inte vid människor som inte gläds åt din framgång.”

-Bernardo Stamateas-

Alla kan uppvisa giftiga beteenden, men det betyder inte att de bör behandlas i linje med det hela livet. Man kan omdirigera sitt uppförande och göra det till något positivt.

Hur som helst är det inget som ska undvikas som pesten. Vad det innebär är att du (eller en annan person) har problem. Som ett resultat är du inte medveten om skadan du gör på dig själv och andra.

Hur känner man igen giftiga beteenden?

Giftiga beteenden döljer osäkerhet och låg självkänsla. Samtidigt uppvisar det narcissistiska karaktärsdrag som kompenserar för brist på självkärlek. Vidare tenderar det att gå hand i hand med felaktiga övertygelser. Dessa övertygelser erbjuder en falsk känsla av rättfärdigande av beteendet.

De huvudsakliga karaktärsdragen hos giftiga beteenden:

  • En önskan om kontroll: individen känner ett starkt behov att kontrollera personerna han älskar. Han vill veta allt om dem. Detta visar sig även som ett permanent intresse av att bli involverad i eller influera sätten de agerar eller är.
  • Bruk av emotionell manipulation: giftiga beteenden involverar ofta utpressning. Individen använder detta för att få den andra personen att göra vad hon vill.
  • Skuldbeläggning av andra personer: giftigt verbalt beteende pekar ut andras fel och brister. En person som beter sig på ett giftigt sätt försöker undvika individuellt ansvar och beskyller istället andra.
  • Döljer svartsjuka och avund: giftigt beteende är när någon inte kan vara glad å andras vägnar. Andra personers självständighet och prestationer ses som ett hot.

Hur bör man hantera giftiga beteenden?

Man kan inte se giftiga beteenden i generella termer som är applicerbara på alla som uppvisar ovan nämnda karaktärsdrag. Det finns alltid grader, nivåer och sammanhang.

Ibland är giftiga beteenden så djupt rotade att det enda man kan göra är att ta avstånd. Men det innebär inte att du ska isolera personen. Det viktiga är att få denna att förstå att anledningen till att du tar avstånd är dennes destruktiva beteende.

Det kommer alltid finnas konflikter i dina relationer. Det är möjligt att finna balans, men det är inget som sker naturligt. Generellt sett kommer du genomgå upp- och nedgångar innan dess.

Alla tar med sig bagage in i relationer: tomhet, separationer och motsägelser. Det är inte logiskt att försöka undvika allt detta. Allt du kan göra är att hantera och balansera det.

Arga vänner på fält

Dialog kommer alltid vara det bästa sättet att finna gemensam mark. När du inte ägnar dig åt giftiga beteenden har du förmågan att se dem hos andra. Du kan även begränsa försök till att kontrollera och manipulera. Om du tillåter dem, möjliggör dem, tolererar dem eller tystar dem, innebär det att du följer samma destruktiva logik.

Det bästa sättet att hjälpa någon som ägnar sig åt giftiga beteenden är att inte tillåta det. Alla relationer har regler, implicita och explicita. Du ska aldrig tolerera manipulation, förakt eller andra beteenden som trycker ned eller utnyttjar dig.

Kom till sist ihåg att vi försöker eliminera giftiga beteenden, inte “giftiga människor”.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.