7 sätt folk kan manipulera dig utan att du inser det

7 sätt folk kan manipulera dig utan att du inser det
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 28 juni, 2018

Alla vill vi ha inflytelse på andra personers beteende på ett eller annat sätt. Men vissa personer tar det till extrema nivåer. De vill inte bara utöva inflytelse över dig, utan kontrollera och manipulera dig. Detta sker ofta med taktiker du inte ens märker av.

De flesta av dem används i vardagliga sammanhang, och det är just därför de går obemärkt förbi. Detta gör dem väldigt problematiska att hantera. De finns där, men man inser inte vad som försiggår.

“Det grundläggande verktyget för manipulation av verkligheten är manipulationen av ord. Om du kan kontrollera betydelsen för ord kan du kontrollera personerna som använder dem.”

-Phillip Dick-

De flesta av dessa tekniker drar nytta av grundläggande känslor, såsom rädsla, ilska och sympati. Manipulatörer finner ett sätt att frammana dessa känslor hos dig utan bra anledning. Det är därför det är så viktigt att lära dig att känna igen och identifiera dem.

Här kommer sju sätt som personer använder för att manipulera dig utan att du inser det.

1. Skuld – en tyst form av manipulation

Skuld är en känsla som kan vara väldigt intensiv. Den kan få personer att agera väldigt oresonligt. Den känns inte bra eftersom den i princip tar en persons etiska kod, en denne accepterar och värderar, och vrider den.

Folk kan manipulera dig med skuld genom att döma ditt beteende. De beslutar huruvida det du gör är bra eller dåligt. Om du inte har dina egna kriterier för bedömning är det lätt att falla i denna fälla.

Manipulatörer får dig att göra eller säga något helt för andras gagn, samtidigt som du ser det som en fördel för dig själv eftersom den frigör dig från att känna skuld och skam.

Felaktig skuldbeläggning

2. Osäkerhet

Osäkerhet är ytterligare en av de känslor som folk drar nytta av när de vill manipulera dig. De gör det genom att identifiera situationer där du har svaga övertygelser eller lite självkärlek. De utnyttjar detta för eget gagn.

Om du är osäker kan negativ kritik om vad du gör eller säger, att göra narr av dig eller att förminska dig vara former av manipulation. Manipulatörer försöker även förvirra dig och göra små misstag till stora. De kan få dig att tro att de vet mer om dig än de faktiskt gör.

3. Ömkan

Vissa personer är väldigt bra på att använda offerrollen för att manipulera andra. De låtsats (ibland utan att inse det själva) vara sköra eller i behov. De hoppas på att väcka den andra personens medkänsla och få denna att känna sig skyldig.

Konstanta offer

När någon utger sig för att vara permanent behövande och beroende, är det en form av manipulation. Du agerar på vissa sätt eftersom du tycker synd om personen. Vad du inte inser är att du har fallit fällan och blir kontrollerad.

4. Att ge bränsle åt narcissism

Du ska inte alltid tro på smicker. Ibland är syftet bara att få dig att sänka garden och göra dig enklare att manipulera. När någon smickrar dig tänker du gott om denne. Men dessa individer har inte alltid goda avsikter.

Det bästa botemedlet för smicker är att känna dig själv väl. Ingen känner till dina styrkor och svagheter som du själv. Om du kär känna dig själv kommer svallande beundran och smicker inte överraska dig. Andra personer kommer inte kunna “smörja” dig.

5. Subtil hotfullhet

Hotfullhet kräver inte nödvändigtvis skrik eller direkta hot. Manipulatörer är experter på att så rädsla hos personer, ofta omärkbart. De bara föreslår, subtilt, att ett specifikt beteende är farligt.

De manipulerar dig när de till exempel säger att du “borde” agera på ett visst sätt. Om du inte gör det kommer det sluta i en obehaglig situation. Det verkar som om de bara manar till resonlighet, men i själva verket försöker de manipulera dig med rädsla.

6. Att skapa falsk osämja

Personer som skapar osämja över allt försöker nästan alltid manipulera dig. Vi talar om den typ av person som startar stora konflikter över minsta lilla. Hon får personer att tro att de måste behandla henne speciellt om de vill undvika konstant konflikt.

Hon manipulerar för att undvika konsekvenser eller bestraffning. Hon agerar på detta sätt så att folk inte ska påpeka hennes brister. Andra personer börjar tro att det är de, inte manipulatören, som är ansvariga för konflikten. Personen som manipulerar får alltid genom sin agenda.

7. Att spela dum

Personen som spelar dum låtsas att han inte vet något som han vet eller inte kan göra något som han faktiskt kan göra. Han delegerar svåra uppgifter till andra eftersom “de är bättre”. Med andra ord relegerar han allt jobb till andra så att han inte behöver göra något.

Allt under rökridån att han är sämre på det.

Bråkande par

Folk som låtsas inte förstå vad du säger är också manipulativa. De kan låtsas inte vara iblandade i ett problem som de är ansvariga för, vilket är ytterligare ett sätt att utnyttja andra.

Dessa former av manipulation leder till oärliga, skadliga relationer. Du ska inte under några omständigheter tolerera dem, för de leder inte till något positivt.

Detta kanske intresserar dig
7 tips för att hantera en manipulatör
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
7 tips för att hantera en manipulatör

Så här kommunicerar du med en manipulatör – en person som får dig att känna dig skyldig och som manipulerar dig för att bygga upp relationen.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.