7 sätt folk kan manipulera dig utan att du inser det

I den här artikeln kommer du upptäcka sju sätt som människor kan manipulera dig på utan att du är medveten om det.
7 sätt folk kan manipulera dig utan att du inser det
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 16 juli, 2023

Alla vill vi ha inflytande på andra personers beteende på ett eller annat sätt. Men vissa personer tar det till extrema nivåer. De vill inte bara utöva inflytande på dig, utan även kontrollera och manipulera dig. Detta sker ofta med taktiker du inte ens märker av.

De flesta av dem används i vardagliga sammanhang, och det är just därför de går obemärkt förbi. Detta gör dem väldigt problematiska att hantera. De finns där, men man inser inte vad som försiggår.

“Det grundläggande verktyget för manipulation av verkligheten är manipulationen av ord. Om du kan kontrollera betydelsen av ord kan du kontrollera personerna som använder dem.”

-Philip Dick-

De flesta av dessa tekniker drar nytta av grundläggande känslor, såsom rädsla, ilska och sympati. Manipulatörer finner ett sätt att frammana dessa känslor hos dig utan bra anledning. Det är därför det är så viktigt att lära dig att känna igen och identifiera dem.

Här kommer sju sätt som människor använder för att manipulera dig utan att du inser det.

1. Skuld – en tyst form av manipulation

Skuld är en känsla som kan vara väldigt intensiv. Den kan få personer att agera väldigt oresonligt. Den känns inte bra eftersom den i princip tar en persons etiska kod, en denne accepterar och värderar, och förvränger den.

Människor kan manipulera dig med skuld genom att döma ditt beteende. De beslutar huruvida det du gör är bra eller dåligt. Om du inte har dina egna kriterier för bedömning är det lätt att falla i denna fälla.

Manipulatörer får dig att göra eller säga något helt för andras gagn, samtidigt som du ser det som en fördel för dig själv eftersom det frigör dig från att känna skuld och skam.

Falsk skuldbeläggning är ett sätt att manipulera dig

2. Osäkerhet

Osäkerhet är ytterligare en av de känslor som människor drar nytta av när de vill manipulera dig. De gör det genom att identifiera situationer där du har svaga övertygelser eller brist på självkärlek. De utnyttjar detta för eget gagn.

Om du är osäker kan negativ kritik om vad du gör eller säger, att göra narr av dig eller att förminska dig vara former av manipulation. Manipulatörer försöker även förvirra dig och ser dina små misstag som stora. De kan få dig att tro att de vet mer om dig än de faktiskt gör.

3. Ömkan är också ett vanligt sätt att manipulera dig

Vissa personer är väldigt bra på att använda offerrollen för att manipulera andra. De låtsas (ibland utan att inse det själva) vara sköra eller ha vissa behov. De hoppas på att väcka den andra personens medkänsla och få denne att känna sig skyldig.

Konstanta offer

När någon utger sig för att vara permanent behövande och beroende, är det en form av manipulation. Du agerar på vissa sätt eftersom du tycker synd om personen. Vad du inte inser är att du har gått i fällan och blir kontrollerad.

4. Att ge bränsle åt narcissism

Du ska inte alltid tro på smicker. Ibland är syftet bara att få dig att sänka garden och göra dig enklare att manipulera. När någon smickrar dig tänker du gott om denne. Men dessa individer har inte alltid goda avsikter.

Det bästa skyddet mot smicker är att känna dig själv väl. Ingen känner till dina styrkor och svagheter som du själv. Om du lär känna dig själv kommer svallande beundran och smicker inte överraska dig. Andra personer kommer inte kunna “smörja” dig.

5. Vissa kan manipulera dig genom subtil hotfullhet

Hotfullhet kräver inte nödvändigtvis skrik eller direkta hot. Manipulatörer är experter på att så rädsla hos personer, ofta omärkbart. De bara föreslår, subtilt, att ett specifikt beteende är farligt.

De manipulerar dig när de till exempel säger att du “borde” agera på ett visst sätt. Om du inte gör det kommer det sluta i en obehaglig situation. Det verkar som om de bara manar till resonlighet, men i själva verket försöker de manipulera dig med rädsla.

6. Att skapa falsk osämja

Personer som ständigt skapar osämja försöker nästan alltid manipulera dig. Vi talar om den typ av person som startar stora gräl över minsta lilla. Dessa personer får sina offer att tro att de måste behandla dem bra om de vill undvika konstant konflikt.

Dessutom manipulerar de för att undvika konsekvenser eller bestraffning. De agerar på detta sätt så att människor inte ska påpeka deras brister. Offren börjar tro att det är de, inte manipulatören, som är ansvariga för konflikten. Personen som manipulerar får alltid igenom sin agenda.

7. Att spela dum är ett annat vanligt sätt att manipulera andra

Människor som spelar dumma låtsas att de inte vet något som de vet eller inte kan göra något som de faktiskt kan göra. Dessa manipulatörer delegerar svåra uppgifter till andra eftersom dessa personer “är bättre”. Med andra ord relegerar de det mesta av jobbet till andra för att minimera sin egen arbetsbörda.

Allt under rökridån att de är sämre på de aktuella uppgifterna.

Bråkande par

Människor som låtsas att de inte förstår vad du säger är också manipulativa. De kan låtsas att de inte är inblandade i ett problem som de är ansvariga för, vilket är ytterligare ett sätt att utnyttja andra.

Dessa former av manipulation leder till oärliga, skadliga relationer. Du ska inte under några omständigheter tolerera dem, för de leder inte till något positivt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.