10 typer av emotionellt våldsamma personer

10 typer av emotionellt våldsamma personer
Beatriz Caballero

Skriven och verifierad av psykologen Beatriz Caballero.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Under 2002 skrev Lundy Bancroft en av de djupaste böckerna någonsin om mentaliteten hos psykologiska och emotionella misshandlare. Hans arbete backades upp av kliniska bevis och forskning. I bocken definierar han olika typer av emotionellt våldsamma personer.

Lundy Bancrofts teori är en detaljerad analys av vad som ligger bakom varje typ av emotionellt våldsamt eller aggressivt beteende. Bancroft lägger fram specifika beteenden när den aggressive misshandlar sina offer och presenterar information om vad han tror är basen för detta, som om det vore den inre dialogen hos dessa emotionellt våldsamma personer.

OBS: vi använder könsspecifika pronomen för enkelhetens skull. Misshandlare och offer kan dock vara både kvinnor och män.

Att kräva utan att ge

Den emotionella misshandlaren tror att hans partner finns där för att vara honom till lags. Hennes roll är att ta hand om hans behov. Hon ska bara vara nöjd och belåten med vad han erbjuder henne. Han känner att han höjer sig bortom förebråelser eftersom han är älskvärd och generös.

Majoriteten av hans konversationer kretsar kring hans behov och hennes förpliktelser. Han blir dock ursinnig om hon kräver något från honom, även om det är hans ansvar. Om han känner sig olycklig beskyller han henne. Han kan verka mindre kontrollerande än andra emotionellt våldsamma personer om hans behov tillfredsställs.

Bråkande par

Herr Perfekt

Han tror att han är en beundransvärd person. Han är stolt över sina förmågor, sin intelligens och sina prestationer. Herr Perfekt vet alltid vad man ska göra, inklusive vad som är bäst för hans partner. Som sådan behöver han inte lyssna på eller överväga hennes åsikter. Detta är framförallt sant när hennes åsikter skiljer sig från hans.

Herr Perfekt tror att alla meningsskiljaktigheter är en reflektion av hans partners oförmåga. Han använder det som ett sätt att behandla henne illa, även om sättet han uttrycker det på kan verka respektfullt. Herr Perfekt tror att om hon bara accepterar att han har rätt skulle relationen fungera bättre. Anledningen är att han verkligen tror att han vet bättre än henne.

När han talar om henne så gör han det på ett nedsättande sätt. Om hon inte känner att han är henne överlägsen så kommer han håna henne, förolämpa henne och misskreditera hennes tankar. Det gör henne mer sårbar för att kontrolleras.

Man kan säga att de är emotionellt våldsamma personer som specialiserar sig på sin partners svagheter och inte har några problem med att tala om dem framför andra.

Expert på att driva honom till vansinne

Denna typ av aggressiv person är övertygad om att hennes partner är den som orsakar alla problem i relationen. Hon agerar baserat på dessa övertygelser. Denna typ av emotionellt våldsamma personer är kapabla att misshandla utan att ens ändra tonläget i rösten.

Hon är sarkastisk och förminskande, och säger saker som “Du är galen. Du gör en höna av en fjäder.” Hon använder sitt till synes lugna beteende för att rättfärdiga alla typer av grymhet.

Hennes taktiker kan vara svåra att identifiera. De går ofta obemärkt förbi vid första anblick. De är även lätta att förneka vid ett gräl med partner. Hon kan till och med få barnen att tro att pappa blir upprörd helt utan anledning. Men dessa är kalkylerade, skickliga manövrar.

Militärbefälet

Denna typ av person behöver kontrollera allt partnern gör. Han tror att han vet exakt hur hon bör göra saker. Han tror att hon inte förtjänar att ha någon eller något utöver honom.

Militärbefälet vakar över och begränsar henne så att hon inte kan vara självständig eller utveckla resurser på egen hand. Han tar kontrollen till extrema nivåer. Han är även väldigt svartsjuk.. Hans svartsjuka leder till att han anklagar henne för otrohet. Han eskalerar situationen genom att säga nedsättande saker om alla kvinnor.

Dessa typer av emotionellt våldsamma personer skadar sina partners fysiskt. Effekten av dessa övergrepp liknar de hos våldtäkt. Det traumatiserar offret och gör det svårt för det att lämna situationen.

Svartsjuk man

Den känsliga mannen

Denna man tror sig var mot sexism. Som sådan tror han att han aldrig skulle kunna vara en misshandlare. Den känsliga mannen tycker att kvinnor ska vara tacksamma mot honom eftersom han inte är som andra män.

Han älskar att tala om känslor och agerar som om han är på kvinnornas sida. Som ett resultat är det lätt för honom att tro att om hans partner känner sig illa behandlad, är det hennes fel. Han kontrollerar henne eftersom han känner till hennes barndomsproblem. Han tror att han kan analysera hennes mentala och emotionella reaktioner och vara inuti hennes huvud (vare sig hon vill eller inte).

Vidare finns det inget viktigare än vad han känner. Han kräver att hon tar hand om honom, men han anser inte att partners känslor är lika viktiga. Han såras lätt och det är väldigt svårt att reparera skadan. Om hans partner hävdar att hennes känslor är sårade så insisterar han dock på att hon ska komma över det, och snabbt.

Playboyen

Kvinnor finns på Jorden för att sexuellt tillfredsställa män, och framförallt honom. Han anser dock att kvinnor som vill ha sex är “lättfotade” och att kvinnor som inte vill det är “pryda”.

Han känner sig snygg, sexig och oemotståndlig. Playboyen tror att det inte finns någon anledning att motstå frestelsen eftersom kvinnor ibland förför honom, och det finns inget han kan göra.

Han tar inte sina relationer på allvar eftersom han inte vill få sin frihet inskränkt. Hans otrohet är kronisk och han är ofta grym och hänsynslös mot sin partner. Om hon får redan på att han är otrogen och konfronterar honom, kan beteendet eskalera till fysisk aggression.

Kvinnor bråkar aldrig med honom; istället bråkar de sinsemellan. Detta eftersom han vet hur man får dem att känna sig speciella. Det är de som är svartsjuka; de är de som inte kan acceptera att relationen är slut. De kan faktiskt tro att de andra kvinnorna behandlade honom illa.

Rambo

Rambo tror att flykt från våld eller att visa rädsla eller skam är likställt med homosexualitet eller femininitet. För honom är både homosexuella och kvinnor en underlägsen kategori. Som en konsekvens är styrka och våld överlägsna.

Han säger att kvinnor existerar för att tjäna män och skyddas av dem. Han har en överdriven syn på vad det är att vara man. Han kan till exempel tro att “det är inte manligt att slå kvinnor, såvida de inte förtjänar det.” Detta eftersom han ser på kvinnor som egendom, en trofé. Hon ska kunna tygla sig själv.

Denna typ av man är aggressiv mot alla. Han har väldigt lite tålamod för svaghet, ömtålighet eller obeslutsamhet. Vidare mår han bra när han skrämmer andra. Han tenderar att ha ett kriminellt förflutet (våld, hotfullt beteende, stöld, trafikbrott…).

Vissa av dem är psykopater eller sociopater.

Offret

Offret känner att livet har varit svårt och orättvist mot honom. Kvinnor han varit med har sårat honom, såväl som alla andra. Som en konsekvens är han inte ansvarig för sina handlingar. Alla misstag han begått i livet är en direkt eller indirekt konsekvens av dålig behandling han upplevt.

Han bygger upp relationer genom att övertyga sin partner om att hon kommer vara den som äntligen gör honom lycklig. Om partnern ifrågasätter honom eller anklagar honom för att behandla henne illa, har han ett rättfärdigande redo.

Offret kommer anklaga henne för att vara på samma sida som de som varit grym mot honom. Han tror att kvinnor som klagar över misshandel är “anti män”. Och inte bara det, för han anser att män är offer för kvinnor.

Man tänker vid fönster

Terroristen

Denna typ anser att alla kvinnor är onda. Han tror att det enda sättet att få dem att bete sig bra är att terrorisera dem. Generellt tror han inte att kvinnor kan ta självständiga beslut.

Hon har ingen rätt att lämna eller utmana honom. Detta eftersom han tror att hennes liv är hans. Han terroriserar henne för att förstärka situationen. Terroristen gör sin partner rädd så att han sedan kan “rädda” henne. Han kan gå hur långt som helst för att skrämma sin partner. Han kan till och med involvera barnen.

Dessa typer av personer är som sadister. De njuter av orsaka smärta och vara grymma. Det är möjligt att de utsattes för övergrepp som barn och därför har lärt sig samma kognitiva och beteendemässiga mönster.

Den psykiskt sjuke eller missbrukaren

Allt hon gör är ett resultat av psykologiska problem eller missbruk. Om partner talar om hennes missbruk är han därför bara elak. Han är en hänsynslös person som inte förstår hennes problem.

Om han utmanar henne kan hon drabbas av ett återfall, och han skulle vara ansvarig. Hon kan söka behandling för sitt problem, men det innebär inte ett slut på våldet. Hon tenderar att vara inkonsekvent med sin medicinering. Risken för våld är hög eftersom hon inte känner sig ansvarig för sin medicin.

Har du stött på några emotionellt våldsamma personer i ditt liv?

Bibliografi

Navarro Góngora,  J.  (2015). Violencia en  las relaciones Íntimas. Una perspectiva clínica. Barcelona: Ed. Herder. (112-122)

Detta kanske intresserar dig
Den tysta behandlingen: förklädd psykologisk misshandel
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Den tysta behandlingen: förklädd psykologisk misshandel

Den tysta behandlingen är en taktik vissa använder mot andra människor. Den används som bestraffning och kan åsamka stor skada.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.