Partners, älskare och otrohet

Partners, älskare och otrohet

Senaste uppdateringen: 21 december, 2022

Älskare och otrohet. Otrohet är ett kontroversiellt och smärtsamt ämne. Den största delen av befolkningen tror att det är möjligt att vara trogen samma person under hela livet, men samtidigt anser 65% att man kan vara kär i två personer på samma gång. Denna siffra är också högre hos män.

Många kommer undra om monogamin har gått under, men det verkar som att detta inte är fallet från ett evolutionsperspektiv. Om vi tittar på de primater som står närmast oss som inte formar stabila partnerskap har vi 150 000 schimpanser och kanske 50 000 gorillor, jämfört med nära 7 miljarder människor. Därav är människans framgång med parrelationer som fortplantningsstrategi tydlig.

Antropologen Owen Lovejoy vid Kent State University i Ohio har upptäckt ett fascinerande fenomen hos människor: seriell monogami. Hans argument baseras på faktumet att vi stannar hos varandra under en lång tidsperiod. Han erkänner att giftermålet är en produkt av den kultur vi lever i, men han påpekar även att vi inom oss har en naturlig fallenhet för att ha en partner.

Låt oss komma ihåg att allt mänskligt beteende, inkluderat att vara trogen, har tre sfärer: biologisk, psykologisk och social. Även om det kan finnas en genetisk tendens att vara otrogen så kan sociala och psykologiska faktorer främja eller motverka otrohet.

“Välj din partner noga. 90% av vår lycka eller ledsamhet kommer bero på detta beslut; men när du har gjort detta val har arbetet bara börjat.”

-H. Jackson Brown-

Varför ingår vi i relationer med älskare och otrohet?

Inom samhället verkar idén med romantisk kärlek ha övertaget. Verkligheten är den att vi lever mycket längre än förr. Detta orsakar följaktligen fler förändringar i våra liv än förr i tiden. Det finns fortfarande en tendens för monogami, men denna tendens håller på att bli alltmer sårbar och kortlivad på grund av ökningen av otrohet.

Enligt en studie hos Institut Clinic de Sexología i Barcelona påbörjar kärlekspar en rutin från då de går in i det femte året av relationen, och det är då otroheten uppstår. Det är relevant att påpeka att det inte finns en typ av person som löper större risk än någon annan för att vara otrogen eftersom alltfler personer med olika profiler börjar med att vara otrogna.

Par som älskar

När det kommer till vad vi kallar otrohet så ses fantasin inte som ett sätt att lura vår partner. Enligt direktören vid den klinik som nämndes ovan så uppstår otrohet då det förekommer vissa typer av beteenden som involverar någon utanför relationen. Exempelvis när erotiska meddelanden utväxlas med en tredje person.

Kvinnor dras till otrohet när de är olyckliga i relationen eller när de inte har tillfredsställande sexuella relationer med sina partners. För män är det oftast annorlunda och har att göra med deras tendens att bli upphetsade om de befinner sig i en stimulerande situation.

“Kärlek är för älskare som ett krig: enkelt att påbörja, men väldigt svårt att stoppa.”

Det är enklare att sköta sig lite då och då än att göra det varje dag

Så varför är relationer med älskare och otrohet oftast mer intensiva? Svaret ligger i att relationer med älskare kan göra oss till irrationella varelser, vilket därmed gör att våra känslor löper amok.

Två personer och eld

Frustration, svartsjuka, den konstanta känslan av att vi kan förlora vår partner, kombinerat med väldigt starka band leder oss till ett permanent tillstånd av förändring. Det är därför relationer med älskare och otrohet ofta anses vara mer levande än parrelationer. På något sätt påminner de oss om våra första kärleksmöten.

Relationer med älskare och otrohet tenderar att ha mer stärkande effekter än parrelationer. Anledningen till detta är att det är enklare att vara i toppform under några timmar än under hela ens livstid. De “inofficiella” relationerna är här för att stanna och körs parallellt med mänsklighetens historia. Men även om relationer med älskare och otrohet kan vara väldigt behagliga för stunden så kommer de ofta skapa stora problem för de tre personerna som är direkt involverade.

“När du befinner dig i en relation kan en älskare bli till det mest oemotståndliga i världen.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.