Du känner förmodligen en psykopat

Du känner förmodligen en psykopat

Senaste uppdateringen: 22 mars, 2022

Vissa begår massmord, andra planerar seriemord. Vissa är dina grannar, vänner, partners eller borgmästare, och kanske gör de aldrig något motbjudande i ljuset, men privat gör de det. Oavsett om det är genom planer, hån, likgiltighet, undvikande av ansvar eller minimering av andra personers prestationer, försöker en sådan person alltid hävda sig själv. Detta är vad man kallar för en psykopat, och även om det kan vara svårt att tro så finns det många av dem där ute.

Vissa kan hittas i slummen där de behandlar djur illa, medan andra är på banken och belånar ditt hus. Vissa porträtteras mästerligt på vita duken, såsom Anthony Hopkins som Hannibal Lecter i När lammen tystnar, och andra spelar lika mästerligt bakom kameran.

Psykopater går helt obemärkta förbi i ett samhälle som vårt, där aggression, individualism, egocentrism, falsk charm och likgiltighet eller kyla mot andra människors smärta är socialt godkända beteenden som leder till framgång. Så om du vill försvara dig mot dem är det första du måste göra att lära dig hur man identifierar dem.

Vad är en psykopat?

Författare som Hervey Cleckley, Cooke och Michie, Robert Hare och Blackburn har försökt ta fram de huvudsakliga karaktärsdragen hos psykopater, och vi ska tala om dem nedan.

Sammanfattningsvis tyder all deras forskning, såväl som nyare studier, på att vissa personer är predisponerade till psykopati. Denna tendens motiveras av nervsystemet. Hos en psykopat är den prefrontala loben och amygdala mindre beredda på att tolka känslomässiga markeringar och ta beslut som tar sitt eget och andras långsiktiga välmående i åtanke.

Ens omgivning kan främja antisociala vanor och övertygelser, vilket sätter dessa slumrande karaktärsdrag i rörelse. Detta visar att även om någon har en biologisk predisposition, kommer denne troligen inte utveckla denna tendens om personen uppfostras i ett samhälle med värderingar där framgång inte baseras på utseende, våld, manipulation och falsk moral. De kan till och med omvända den.

Det finns även många psykopater som själva gör sig till detta. De har alltså ingen form av genetisk predisposition, men börjar utveckla dessa karaktärsdrag eftersom de lever i en mycket störande miljö. Och sedan finns det andra ännu mer skeptiska, pessimistiska teorier som indikerar att psykopati börjar utvecklas i åldern 3-5, och att omgivningen inte har särskilt stor påverkan.

Karaktärsdrag hos en psykopat

Man uppskattar att 1-2% av befolkningen är kompletta psykopater. Andelen män till kvinnor är 5:1. De hittas främst i den kriminella världen, men är även integrerade i samhället i yrken som baseras på utseende och att låtsas, såsom politik, affärer eller stora spirituella rörelser vars intressen endast är ekonomiska.

De tenderar att vara charmerande utåt och ganska intelligenta. Det finns olika klassifikationer av psykopater enligt olika författare:

Diagnostikkriterium enligt Cleckley

Cleckley indikerar följande som diagnostikkriterium för psykopati:

 • Ytlig charm och påtaglig intelligens
 • Frånvaro av hallucinationer och andra tecken på irrationell tanke
 • Frånvaro av neuroser
 • Opålitlig utstrålning
 • Bedräglighet eller falskhet
 • Oförmåga att uppleva ånger eller skam
 • Antisocialt beteende utan påtagligt rättfärdigande
 • Brist på bedömningsförmåga och svårigheter att lära sig av erfarenheter
 • Patologisk egocentrism och oförmåga att älska
 • Vanemässig brist på reaktiva reaktioner
 • Specifik förlust av intuition
 • Okänslighet i vanliga mellanpersonliga relationer
 • Överdrivna eller jobbiga beteenden vid intag av alkohol, och ibland utan
 • Hot om självmord som sällan genomförs
 • Opersonligt, lättsinnigt och instabilt sexliv
 • Oförmåga att följa någon form av livsplan
Manipulatörer

Karaktärsdrag hos psykopater enligt Robert Hare

Psykologen och forskaren Robert Hare lägger fram följande psykopatologiska karaktärsdrag som kan peka på en psykopat:

 • Extraordinära verbala färdigheter och ytlig charm
 • Uppblåst självkänsla
 • Konstant behov av stimulans, enkelt uttråkad
 • Patologisk lögnare
 • Ondsint och manipulativt beteende
 • Brist på skuldkänslor eller någon form av ånger
 • Ytliga, grunda känslor och känslomässiga svar
 • Grymhet, okänslighet, brist på empati
 • Parasitisk livsstil
 • Brist på kontroll över sitt beteende
 • Sexuell promiskuitet
 • Historia av beteendeproblem sedan barndomen
 • Brist på realistiska, långsiktiga mål
 • Impulsivt beteende
 • Oansvarigt beteende
 • Patologisk oförmåga att acceptera ansvar för sina egna handlingar
 • Många, korta giftermål
 • Tendens mot ungdomsbrottslighet
 • Brott mot villkorlig frigivning
 • Kriminellt beteende

Karaktärsdrag hos psykopater enligt Blackburn

Blackburn definierar fyra undertyper av psykopater:

 • Primära psykopater (P: impulsiv, aggressiv, hotfull, extrovert, självsäker, ej ängslig). I denna grupp hittar du huvudsakligen narcissistiska, teatraliska och antisociala människor.
 • Sekundära psykopater (S: hotfull, impulsiv, aggressiv, socialt ängslig, socialt isolerad, grinig, låg självkänsla). I denna kategori hittar du antisociala, undvikande, schizoida, beroende och paranoida personer.
 • Kontrollerande psykopater (K: defensiv, kontrollerande, social, ej ängslig). Denna grupp visar färre tecken på personlighetsstörningar.
 • Hämmade psykopater (H: blyg, isolerad, kontrollerande, måttligt ängslig, låg självkänsla). Här hittar du schizoida, schizotypa och passivt aggressiva personer, men de är inte särskilt antisociala.
Bra karisma

Psykopater enligt Cooke and Michie

Cooke and Michie tror att en psykopat uppvisar:

 • Arrogans, mellanpersonlig manipulation
 • Affektiv likgiltighet
 • Impulsivitet, oansvarigt beteende

Hur man upptäcker och skyddar sig själv mot en psykopat

Om en eller flera psykopater attackerar dig verbalt, fysiskt eller sexuellt kan du inte göra annat än att försvara dig bäst du kan. Det har dessvärre funnits flertalet fall av gruppvåldtäkter där offret inte kunde göra något för att försvara sig.

I dessa fall talar vi om en psykopatisk gruppmentalitet, som ofta förstärks av droger och alkohol. De begår inte bara ett fasansfullt våldsbrott, utan agerar i efterhand med total kyla och skämtar till och med om händelsen.

Vårt samhälle har en viktig utmaning: att porträttera psykopater som emotionella misslyckanden snarare än att associera deras karaktärsdrag med framgång.

Men det finns vissa situationer där du kan upptäcka en psykopat och ta avstånd från denne, oavsett om det är på jobbet, i början av ett förhållande eller i en presidentvalskampanj.

Nyckeln är att bli medveten om deras utförliga manipulation genom att använda en enkel strategi: bevisa att inget de säger stämmer överens med vad de gör, att de är likgiltiga inför andra människors lidande, att deras känslomässiga relationer är skadade oavsett hur de vill att de ska verka och att de är kalla såväl som själviska.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.