Ho’oponopono: hur man tar emotionellt ansvar

Ho'oponopono är en meditationsteknik och livsstil som fokuserar på att släppa allt och vara tacksam.
Ho’oponopono: hur man tar emotionellt ansvar
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 20 maj, 2024

Ho’oponopono är ett uråldrigt koncept för en modern värld. Det är en konst från Hawaii för att lösa problem genom att ta emotionellt ansvar och vara uppmärksam på problemens emotionella konsekvenser – konsekvenser vi ofta inte tänker på.

Det involverar att be om förlåtelse, korrigera sig själv, förändra sina sätt och erbjuda vänlighet. I slutänden är det en strategi som du kan använda för att få bättre mental hälsa och lära dig emotionellt ansvar.

Ho’oponopono har väldigt djupa, sekelgamla rötter i den polynesiska övärlden. Inledningsvis hade det en spirituell betydelse; målet var att sammankoppla med gudomligheten. 1976 kom denna intressanta filosofi till västvärlden och öppnade våra ögon.

Jag älskar dig, och om jag vaknar med fientliga känslor mot dig så är jag ledsen och ber om din förlåtelse. Tack!

Morrnah Nalamaku Simeona – prästinna och helare från Hawaii – anpassade det traditionella ho’oponopono till dagens värld. De säger att hon gav en gåva till världen av personlig tillväxt och positiv psykologi.

Även om människor i äldre tider utövade det i grupp med alla familjemedlemmar, har det idag individualiserats så att vi kan utöva det när vi behöver. Ho’oponopono hjälper dig att bli av med bördor, kanalisera spänningar, korrigera misstag och hantera dina problem.

Flygande frön

Ett utövande för bättre samexistens

Folket i Hawaii tror att alla är sammankopplade via något som kallas “aka”. Aka är en “eter-liknande” substans som livets energi flödar genom. Men ibland försvagas denna osynliga väg av våra skillnader, problemen vi drar fram från vårt förflutna, lögner eller orden vi säger och inte säger.

Sedan slutar energi att flöda lika harmoniskt, och det är då smärta, problem och åkommor dyker upp.

Men ho’oponopono hjälper dig att rensa din aka. Och det läker inte bara dina relationer med andra, det hjälper dig även att sammankoppla med dig själv igen. För om det finns en sak som definierar denna filosofi så är det vänlighet i ordets bredaste bemärkelse.

Det är som en aktiv, omslutande handling av vänlighet som börjar inom dig och säger vad som är etiskt, dygdigt och ädelt.

Givetvis är detta inte vetenskapligt baserad psykologi. Men även om det bara är en spirituell tradition så är den väldigt användbar för problemlösning. Den har visat sig vara effektiv vid problem som involverar brott och gräl mellan grannar, familjer och olika etniska grupper.

Uppnå frihet med hjälp av Ho’oponopono

Ho’oponopono implementerades till exempel i vissa fängelser och var otroligt framgångsrikt. Äldre personer vägledde fångarna i konfliktlösning. Som ett resultat uppstod en form av emotionell rensning och det förbättrade i slutänden samexistensen i Hawaiis fängelser.

Rensa bort allt inom mig som får detta problem att dyka upp. Låt allt perfekt och rätt för alla involverade visa sig.

Hur man använder ho’oponopono för att ta emotionellt ansvar

Ho’oponopono är en kod för förlåtelse och emotionellt ansvar. Något som denna filosofi betonar är att alla konflikter kommer ur dig själv. Med andra ord bör du inte leta efter externa aspekter att beskylla. Alla har vi kraften att förändra saker och göra dem till gott genom vänlighet, en vänlig själ och etisk, emotionell konsekvens.

Om du vill använda ho’oponopono i ditt dagliga liv för att uppnå emotionellt ansvar ska du följa dessa strategier.

Be om förlåtelse

De 5 stegen för ho’oponopono

  • Först ska du bli medveten om dina attityder, känslor och negativa beteenden. Dessa saker separerar dig från personerna du älskar och påverkar ditt välmående samt din personliga frihet.
  • Därefter ska du ta ansvar för dina handlingar. Ta ansvar för vad du säger eller inte säger, vad du gör eller undviker att göra samt vad du inte provat. Ta ansvar för misstagen du begått och alla deras konsekvenser.
  • Efter det ska du visualisera och känna kärlek. Upplev tillgivenheten du har för personen eller personerna du försummat. Öppna en inre “kanal” till dem.
  • Avslutningsvis ska du be om förlåtelse. Men var försiktig: i västerländsk kultur säger vi ofta “förlåt” och tror att det tar slut där. För att slutföra cykeln måste man dock även få förlåtelse från den andra personen. Med andra ord måste du höra denne säga “jag förlåter dig”.

Det sista steget är precis lika viktigt och innebär att man upplever frihet. Folket i Hawaii säger att när “aka” sammankopplar oss efter att bandet har rensats så blir vår själ fri igen. Det är en fantastisk känsla. Du känner dig lättare, mer hel och bättre förberedd på att börja gå igen med mer självsäkerhet och vishet.

Ho’oponopono är en fantastisk filosofi. Det kan ge dig hälsa, lycka och bättre relationer. Vad sägs som att börja utöva det?

Bibliografiska referenser

Pukui, Mary Kawena and Elbert, Samuel H (2009). Ho’oponopono: Contemporary Uses of a Hawaiian Problem-Solving Process, University of Hawaii (1986) ISBN 978-0-8248-0703-0

Simeona, Morrnah, Self-Identity through Ho’oponopono, Basic 1, Pacifica Seminars (1990)

Vitale, Joe, Hew Len Ph.D (2007), Zero Limits. John Wiley & Sons


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.