Vänlighet är bra för hjärnan enligt studier

Vänlighet är bra för hjärnan enligt studier
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Vänlighet är inte lätt att definiera. Ordet är kopplat till empati och solidaritet, men är inte begränsat till dessa beskrivningar. Det är inte bara ett drag, utan en mänsklig värdering. Det är informerat och berikat av ett etiskt beslut, vilket betyder att det är mer än en förmåga. Faktum är att vänlighet är bra för hjärnan.

I ordböckerna definieras vänlighet som lutningen mot att vara god. Problemet är att “god” är ett relativt koncept. En mer pricksäker definition skulle vara att vänlighet är förmågan att känna medmänsklighet. Med andra ord att känna andra personers lidande som om det vore ditt eget och försöka lösa det.

“Genom att bry sig om andras lycka finner vi vår egen.”

-Platon-

Denna fina dygd gäller inte bara andra människor; vi uttrycker även vänlighet mot andra levande varelser. Det kan till och med vara tillämpbart på saker som inte är levande och tolkas som önskan att bevara något som det är. Det betyder att vi kan visa vänlighet mot en tavla eller en sten på vägen.

Vänlighet är bra för hjärnan, men anledningen till att det är en överlägsen dygd är att den involverar så många andra dygder. Inom vänlighet finner vi kärlek, respekt, solidaritet, generositet och många andra saker. Den antyder avsevärd spiritualitet och mental utveckling.

Forskare har dessutom kunnat bevisa att vänlighet är en spårbar förmåga i hjärnan tack vare en rad olika studier. De har visat att vänlighet är bra för hjärnan och att det är grunden för en betydelsefull livskvalitet.

Hjärnans zon för vänlighet

En grupp forskare vid University of Oxford och University College of London har identifierat området av hjärnan som verkar vara kopplat till vänlighet. Gruppen leddes av doktor Patricia Lockwood och jobbade med en grupp volontärer. De bad dem fundera på vilka symboler som var fördelaktiga för dem själva respektive för andra.

Vänlighet är bra för hjärnan

Medan volontärerna utförde denna uppgift övervakade man dem med magnetröntgen. Experimentet uppmanade volontärerna att överväga och värdera sättet symbolerna kunde hjälpa andra människor. De var tvungna att slå fast huruvida varje symbol endast verkade för dem själva eller om de även var användbara för andra.

När varje volontär upptäckt sättet som symbolen hjälpte andra aktiverades endast ett område av hjärnan. Denna zon kallas för “främre gördelvindlingen“. Givetvis handlar vänlighet inte bara om hjärnfunktion. Vi måste komma ihåg att detta fantastiska organ har enorm plasticitet – dess funktion är formad av upplevelser och beteende.

Vänlighet är bra för hjärnan och läker den

Neuropsykologen Richard Davidson utförde en studie vid University of Wisconsin efter en resa till Indien. 1992 träffade han Dalai Lama, som ställde frågor till honom som påverkade honom starkt: “Jag beundrar ditt arbete, men jag tycker du är väldigt fokuserad på stress, ångest och depression; har du inte övervägt att fokusera dina neurovetenskapliga studier på vänlighet, ömhet och medmänsklighet?”

Barn med igelkott

Richard Davidson har utfört en rad olika studier med koppling till denna fråga. Han visade till exempel att vissa strukturer i hjärnan kan förändras på bara två timmar. Han visade även att man för att få en lugn hjärna blott behöver ett par timmars meditation. Detta mättes vetenskapligt i hans labb.

På samma sätt fann han att empatins nervbanor inte är samma som de för medmänsklighet. För att anlända till medmänsklighet (en annan form av vänlighet) måste man ta känslighetens, sympatins och empatins väg.

På den högsta nivån ligger medmänsklighet. Medmänsklighet är ett steg bortom förmågan att uppfatta, känna och förstå lidandet hos en annan person; det antyder en vilja att agera när man bevittnar andra människors lidande.

Davidson upptäckte även att vänlighet och ömhet ökar välmåendet inom olika områden av livet. I en studie av barn och ungdomar dokumenterades flera cerebrala förändringar när forskarna lärde dem att vara mer medmänskliga och ömma.

Alla uppvisade förbättringar i skolan och fick bättre mental hälsa. Förmågan att vara medmänsklig är något man kan lära sig. Vänlighet är resultatet av en avsiktlig ansträngning att förbättra vårt inre jag, och dessa studier visar att vänlighet är bra för hjärnan på flera olika sätt.

Daggdroppar på växt

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.