6 av våra energitjuvar enligt Dalai Lama

6 av våra energitjuvar enligt Dalai Lama

Senaste uppdateringen: 27 april, 2023

Som människor består vi av energi. Detta låter oss uppnå vad vi vill och förbättra varje dag av vår existens och vårt inre jag. För att göra det är det viktigt att ta hand om vår energis tillstånd. Vi måste förnya den varje dag och stärka den med alla våra medfödda färdigheter samtidigt som vi undviker energitjuvar. Det är så vi blir den bästa versionen av oss själva, för de som älskar oss och för mänskligheten som helhet.

På grund av makten som energi har över oss och styrkan den ger oss för att genomgå personlig tillväxt, har Dalai Lama definierat sex energitjuvar. Att känna till dem försäkrar våra energiers välmående och hjälper oss att undvika upplevelser som hindrar oss från att få ut så mycket som möjligt av den.

“Det sägs att vår fiende är vår bästa lärare. När vi är med en lärare kan vi lära oss om vikten av tålamod, kontroll och tolerans, men vi har ingen egentlig möjlighet att utöva dem. Det sanna utövandet kommer när vi möter en fiende.”

-Dalai Lama-

Dalai Lama

Mota bort energitjuvar genom att acceptera nuet

Vi lever i en era där framtiden och morgondagen härskar över det som är här och nu. Vi förbiser kraften hos nuet, att njuta av stunden vi genomlever, och förlorar oss själva i framtida planer som inte låter oss värdera vad vi redan har. Detta tillstånd leder till att vi avfärdar de negativa situationer vi ställs inför i vardagen eftersom vi inte har kraften att se att vi inte kan förändra allt.

Att acceptera är därför uppgiften vi måste börja utöva som ett mantra. När vi accepterar att vi inte kan modifiera något så ställs vi inför möjligheten att ändra planen och att vara mycket mer öppna för nya möjligheter. “Acceptera. Det är inte att ge upp, men inget får dig att ödsla mer energi än att motsätta dig och kämpa mot en situation du inte kan förändra.”

Vila och ta små steg

Vardagen består av tid, precis som naturen. Det är den sanna skönheten hos vår inre fullhet, att acceptera tiden men inte bli dess slav. Vi vet redan att det finns oändliga rytmer när det blir dags att följa tiden och att vi alla lutar mer åt en eller annan. “Ge dig själv tillåtelse att vila när du känner behovet av det, och låt dig själv agera om en möjlighet uppenbarar sig.”

För att göra detta är det viktigt att veta när man ska stanna upp och när man ska agera. Om vi inte gör det kommer vi inte värdera vårt eget välmående, vår essens som människor, vilket kommer leda till att vi förlorar vår egenkärlek.

Vi öppnar dörrar till tillstånd såsom ångest, sorg, depression och andra energitjuvar. Allt detta blockerar oss och hindrar oss från att bli de bästa versionerna av oss själva. Därför ska du ge dig själv grundläggande råd för att framgångsrikt övervinna sådana känslomässiga tillstånd genom att alltid känna till deras källa.

Omge dig själv med de rätta, älskande personerna

När vi talar om rätt personer så refererar vi till dem som är en del av dig, som älskar dig uppriktigt, som är hängivna och inte kräver något i gengäld. Personer som är generösa av en stor anledning: kärlek.

Personer som får oss att känna oss mer levande och som frigör oss: “Släpp taget om personer som bara kommer för att dela med sig av klagomål, problem, katastrofberättelser, rädsla och bedömningar av andra. Om någon söker efter en båt att kasta sina sopor i, se till att det inte är ditt sinne.”

Personer som inte lever upp till detta blir enkelt energitjuvar i våra liv.

Ta hand om din hälsa för att motverka energitjuvar

Hälsan är grundpelaren som berättar för oss hur bra vi tar hand om vår existens. Det är en termometer eftersom vår emotionella hälsa har mycket biologi i sig och även visar sig i form av livstecken.

När vi talar om energi så talar vi om kroppen. Därför är det viktigt att låta den vila, ge den ordentligt med näring och avvara tid för meditation. “Ge prioritet åt din hälsa; om din kropps maskineri inte fungerar på topp kan du inte göra mycket. Ta pauser.”

Ta hand om hälsan

Gör förlåtelse till en vana

Att lära sig att förlåta låter dig frigöra dig själv från det förflutna och fortsätta framåt på ett positivt sätt. Vi kan ofta känna känslor som fyller oss med sorg, ilska, förbittring och till och med törst efter hämnd.

Trots det kan vi genom att förstå dessa känslor, förstå deras syfte och lära oss att förlåta, förbättra vår existens, och med tiden inse att vi tagit rätt beslut. “Förlåt, släpp situationen som åsamkar dig smärta, du kan alltid välja att lämna smärtan hos ett minne bakom dig.”

Bryt inte dina löften

När vi avger ett löfte så erbjuder vi en del av vårt hjärta. Tillit har nämligen sina rötter i kärlek för andra och oss själva. Alla uppfattar vi våra upplevelser på ett unikt sätt. Det är därför löftena vi ger har ett oräkneligt värde för personerna vi ger dem till. Att inte uppfylla dem kan därför ge upphov till stor inre smärta hos dem.

Om du inte levt upp till ett löfte ska du fråga dig själv varför du stretar emot. Du har alltid rätten att byta åsikt, be om ursäkt, kompensera, omförhandla och erbjuda andra alternativ till det ej utförda löftet. Men bara så länge det inte blir en vana. Det enklaste sättet att undvika något du inte vill göra är att säga NEJ från början. På så sätt kommer du undvika dessa energitjuvar.

“Det spirituella livets essens bildas av våra känslor och våra attityder mot andra.”

-Dalai Lama-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.