Det är så här bestämda personer löser konflikter

Det är så här bestämda personer löser konflikter
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 01 juli, 2023

Bestämda personer är varken undergivna eller underdåniga, varken arroganta eller narcissistiska. De är inte respektlösa och de är bra på att lösa konflikter och meningsskiljaktigheter. De kan skickligt försvara sina rättigheter. De lindrar kreativt spänningar och korrigerar missförstånd. Anledningen till att de löser konflikter så bra är att de har kontroll över sina känslor.

Alla vet vi att bestämdhet är en viktig ingrediens i god kommunikation och bra relationer. Men ofta saknar vi det kvicka tänkandet, energin och beslutsamheten. Dessvärre kommer det inte färdigförpackat från butiken.

“Varken undergivenhet eller aggression. Och balansen är ‘bestämdhet’.”

-Walter Riso-

Många av oss finner det svårt att göra så att det vi tänker och det vi gör går i linje. Sakta men säkert ansamlar vi så mycket frustration och obekväma känslor att vi till slut reagerar på värsta möjliga sätt. Bestämdhet är framförallt en uppvisning i personlig värdighet.

Ett av de mest vitala områdena för bestämdhet är relationsproblem. Vare sig det är på jobbet eller i privatlivet så kommer det alltid en tid när du måste försvara dina åsikter och till och med din egen identitet. Att veta hur man hanterar detta utan att vända sig till smicker eller aggression är en prioritet.

Grälande par

5 sätt som bestämda personer löser konflikter på

Rädsla för att såra andra. Att inte veta hur man ska uttrycka sin ilska eller sina meningsskillnader utan att använda förolämpningar eller skarp kritik. Rädsla över att inte ha resurserna att ta sig ur manipulation

Dessa är bara ett fåtal exempel på sådant som förstör din självkänsla genom att du inte är bestämd och snabb att agera, att inte försvara dina rättigheter.

Det sker inte över en natt. Men bestämdhet kan läras och tränas upp. Och vi kan endast använda den effektivt när vi förstår den. Låt oss ta en titt på några strategier som bestämda personer använder när de löser konflikter.

1. Bestämda personer har en anledning att leva

Vi kan kalla detta värdighet, självkänsla eller självkärlek. Alla måste vi vara tydliga med vad som verkligen spelar roll för oss. Vi måste skydda dessa saker från vind och storm. Dessa definierar oss, de är vår anledning till att leva, och ingen vår kränka dem.

Vi har våra värderingar och ingen ska trampa på dem. Vi har en berättelse, och ingen person får attackera eller håna den. Och vi har rätten att ha åsikter, passioner, frihet och sammanhållning i livet. Dessa saker utgör våra anledningar att vara.

Utbyte av tankar

2. Att tala i första person utan rädsla

Vi är rädda för att använda ordet “jag” och uttrycka oss. “Jag tror, jag anser, det är min åsikt, jag behöver…” När bestämda personer löser konflikter är de inte rädda för att använda pronomenet “jag”. De varken gömmer eller späder ut det.

Var inte rädd för att säga saker som: “Jag känner mig sårad, och även om jag förstår din position måste du förstå att jag är kränkt av din attityd eftersom du inte har respekterat mina rättigheter. Jag tror att vi kan reda ut saker mellan oss om vi talar med mer ärlighet och respekt.”

3. De går inte som katten kring het gröt när de löser konflikter

När du löser problem och hanterar konflikter eller missförstånd är det sista du vill göra att gå som katten kring het gröt, göra anklagelser, skälla på den andra personen eller endast tala om hur dåligt du mår.

Du måste vara direkt, koncis och konstruktiv, som bestämda personer är. För att göra detta ska du fokusera på problemet: “Jag känner mig besviken eftersom du inte hade min åsikt i åtanke. Jag anser att om vi är ett lag så bör du kommunicera med mig.”

4. Bestämda personer gör tydliga, direkta förfrågningar

Effektiv och bestämd kommunikation innebär ibland att man gör förfrågningar. De bör vägleda de två personerna som har en konflikt mot en överenskommelse. Det räcker inte att säga hur du känner. Rikta dialogen eller grälet mot ett konstruktivt slut.

Till exempel:

  • “Jag gillar inte att bli skriken åt, det gör att jag mår dåligt. Jag ber dig att använda en mindre aggressiv ton nästa gång. Vänligen kommunicera saker till mig i ett normalt tonläge.”
  • “Jag känner mig besviken eftersom du inte kommunicerade din uppfattning. I framtiden skulle jag ha den i åtanke. På så sätt kan vi båda jobba tillsammans.”

5. Acceptera att man ibland inte kommer överens

Bestämda personer förstår att konflikter eller missförstånd inte alltid tar slut eller slutar med överenskommelser. Ofta förblir skillnaderna påtagliga och fortsätter att separera de två positionerna, de två attityderna och de två beteendena.

Detta ska inte få dig att känna att det är lönlöst och inte göra dig mer arg. Bestämda personer har bra emotionell hantering som låter dem acceptera dessa situationer. Vid dagens slut kan människor inte tvingas att vara överens om allt och se saker från samma perspektiv. Nyckeln är att veta hur man respekterar andras perspektiv.

Om en konflikt inte slutar väl och den andra personen inte vill föreslå lösningar – kanske blir du till och med förolämpad och motarbetad – då ska du hålla avstånd. Fall inte in i en dynamik som är värdelös. Förbli lugn och kom bort från problemet.

Kommunikation mellan människor löser konflikter

Man kan säga att bestämdhet är mellantinget mellan att gå ned på knä och att krossa sin motståndare. Bestämda personer lär känna sig själva lite mer för varje dag som går, och är därför skickligare på att försvara sig utan att attackera. De vinner kreativt och löser konflikter samt dagliga problem effektivt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.