Kalkylerad tystnad: en form av manipulation

Kalkylerad tystnad: en form av manipulation
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Kalkylerad tystnad är ibland en form av passiv aggression. Det definieras som ett beräknat sätt att använda kommunikation där tystnad spelar en vital roll.

Dess mål är att kontrollera och försvaga den andra personen eller dennes position. Personer manipulerar inte bara med ord, utan även med tystnad. Den sistnämnda taktiken är extremt giftig eftersom den bär en mask.

Vi kallar det kalkylerad tystnad eftersom den inte är avslutande, såsom när någon ignorerar eller slutar prata med dig. Denna typ av manipulation kombinerar överenskommelse och oenighet, uttryck och brist på det. Allt utförs på ett till synes arbiträrt sätt.

Det är manipulatören som slår fast kommunikationsrytmen för sina egna syften. Den andra personen är bara ett verktyg.

“Ibland är tystnad den värsta sortens lögn.”

Miguel de Unamuno

För tystnaden själv är en form av väldigt tvetydigt uttryck. Vad som normalt sett sker är att offret börjar känna sig förvirrat eller ängsligt. Det vet inte vad det ska tro och spenderar mycket tid samt emotionell energi på att gissa vad tystnaden betyder. Det känner osäkerhet och tvivel vid varje steg som tas.

Ofta slutar det med att offret tror sig vara problemet. Det vet helt enkelt inte hur det ska tolka tystnaderna och lägger därför för stor vikt vid dem.

Hur ser kalkylerad tystnad ut?

Kalkylerad tystnad kommer i många former och storlekar. En väldigt vanlig typ börjar när manipulatören vill att du ska tala om allt först. Det är inte artighet; personen låter dig bara prata först för att rekognosera. Denne får information om dig och studerar dig.

Men var försiktig. Bara för att någon slutat prata först betyder inte det att denne försöker manipulera dig. Beteendet måste vara frekvent eller konstant. Det måste vara med flit och ensidigt. Personen kommer inte tala mycket om sig själv eller gör det undvikande.

Undvikande mönster

En annan form av kalkylerad tystnad är när någon plötsligt kapar kommunikationen och sedan återupptar den som från ingenstans. Personen slutar svara i telefonen eller på SMS utan förklaring.

Men senare dyker denne upp som om inget har hänt. Och om du frågar personen varför denne var frånvarande kommer du bara få höra att inget är fel. Du ser bara på saken på fel sätt.

Och sedan finns det en typ av kalkylerad tystnad där en form av censur påtvingas vissa ämnen utan förklaring. När du försöker föra dem på tal kommer den andra personen undvika ämnet eller vara vag.

Detta gäller givetvis problem som är viktiga för båda parterna. Problemet här är inte att en av dem inte vill prata om något specifikt; problemet är att det är systematiskt och inte kommer med någon förklaring, med vetskapen att denna attityd kommer påverka den andra personen.

Avslutningsvis är en väldigt vanlig form av kalkylerad tystnad att hålla tyst om något eftersom det är bättre för den andra personen att inte veta. Detta gäller problem som är av direkt betydelse för personen som blir förd bakom ljuset. Vissa personer kallar det för “att spela svårfångad”, men det är helt fel i detta fall.

Ord är kraftfulla, och så även tystnad

Vad som skiljer manipulativ tystnad från spontan tystnad är intentionen. Alla som använder strategin att gömma sig under frånvaron av ord gör det i syfte att kontrollera den andra personen.

De vet att det skapar obehag och projicerar osäkerhet. Och det är just vad de vill. När de gömmer sig bakom tystnad lämnar de den andra personen utan förmåga att besvara.

När man döljer något

Vi bör inte blanda ihop kalkylerad tystnad med blyghet. Alla har inte förmågan att kommunicera spontant. Det finns personer som behöver tid att uttrycka vad de tänker och känner. De talar inte eftersom de är blyga, osäkra eller saknar självsäkerhet. Men deras mål är inte att kontrollera andra, utan att skydda sig själva.

Kalkylerad tystnad urskiljs av effekten den har på den andra personen. Den alterneras med till synes “normal” kommunikation. Bristen av ord ger folk känslan att något döljs.

Eftersom den är så subtil är det svårt att konfrontera den. Det finns en rädsla för att bli anklagad för att vara paranoid eller hitta på saker. Men hur subtil den än är så gör den mycket för att skada relationen.

Denna typ av tystnad kan bli helt aggressiv, speciellt eftersom den gör kommunikationen grumlig. Missförstånd och vilda gissningar blir normen, och denna form av övergrepp är svår att upptäcka, bortsett från dess effekter.

Om en person inte kan få stopp på detta giftiga beteende subtilt, är det enda kvarstående en direkt, uttrycklig bortstötning av det för att få utrymme.

Bilder från Pablo Thecuadro.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.