Konceptet Inlärd hjälplöshet: ett psykologiskt ankare

Inlärd hjälplöshet är ett gift för vårt emotionella tillstånd. Det ger upphov till en rad interna händelser som kan förstöra oss helt.
Konceptet Inlärd hjälplöshet: ett psykologiskt ankare
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 27 januari, 2023

Konceptet inlärd hjälplöshet är ett relativt nytt koncept inom psykologin, men då det har blivit relaterat till depression så har det blivit ganska populärt.

Men vad är inlärd hjälplöshet? Som namnet antyder har det att göra med ett inlärt beteende, nämligen att inte kunna försvara sig själv.

En person med inlärd hjälplöshet tror att vederbörande inte har förmågan att vara kompetent inom ett visst område.

I den sista paragrafen gick jag från att “försvara” till “att vara kompetent” även då detta inte är samma sak. Faktum är att man kan se förmågan att försvara sig själv som en av alla de upplevda kompetenser som man kan ha.

Så varför började jag med att prata om att “försvara sig själv”? Eftersom konceptet inlärd hjälplöshet för det mesta har studerats i relation till detta koncept.

Låt oss titta på konceptets ursprung. Overmier och Seligman var de första som studerade det. De fokuserade sina studier på relationen mellan klassisk betingning och operant betingning.

De insåg att hundar inte kunde lära sig en enkel undvikande respons vid en specifik omständighet. Denna omständighet innebar att man gav hundarna elchocker.

I experimentets första fras lärde sig hundarna att de inte hade någon kontroll över chockerna. De började därför fokusera på andra element.

Varför fortsätta försöka fly om de redan hade lärt sig att de inte kunde göra det? Jorge Bucay berör denna idé när han pratar om en av sina teorier angående hur den det man lärt sig tidigare styr vårt nuvarande och framtida beteende.

Konceptet inlärd hjälplöshet hos människor

En fördel med inlärd hjälplöshet är att det är relativt enkelt att utsätta folk för detta genom etiskt acceptabla experiment. Detta har gjort att forskarna kunnat studera det i ett kontrollerat sammanhang.

Föreställ dig exempelvis att vi ger två grupper med bokstäver till två separata grupper och ber dem att bilda ord.

Vi vet att de kommer lyckas olika bra om en av grupperna har gjort denna typ av syssla innan och p.g.a. uppgiftens svårighet inte lyckades skapa några ord.

I det här fallet finns det ingen chock eller några obehagliga stimuli. En tidigare upplevelse kan istället hindra en person då vederbörande får uppleva en ny utmaning.

Om personen inte haft en sådan upplevelse tidigare så kommer han eller hon att klara av utmaningen.

De personer i den förra utmaningen som försökte hitta ord i olika listor under en halvtimme lärde sig att de genomgick en utmaning som de inte kunde klara av.

De började därför spara sin energi och sina resurser för att istället använda dem vid andra utmaningar istället.

De lyckas därmed inte ens pussla ihop enkla ord. Faktum är att de sedan länge har gett upp om uppgiften och befinner sig i ett tillstånd av inlärd hjälplöshet.

Å andra sidan så kan man också hjälpa den grupp som har gett upp om man lyckas få ut den ur detta sinnestillstånd. Hur gör man det?

Man kan exempelvis säga till dem att uppgiftens svårighet har sänkts. Man kan också säga till dem att man har sett att de andra grupperna också har haft problem i början med att hitta orden.

Personerna kan därför börja ta kontroll över sin tillvaro igen genom att lämna detta tillstånd av inlärd hjälplöshet.

Depression

Relativt sett ger många personer upp då de är deprimerade.

En person med depression kan exempelvis sluta leta efter ett jobb efter några månader. En annan kanske slutat gå ut med sina vänner efter flera negativa sociala upplevelser.

Personen har slutat göra något eftersom denne har lärt sig att han eller hon inte kan förändra situationen. Med andra ord har personen lärt sig att resultaten av att jobba hårt är desamma som då man står still och inte gör något alls.

Denna upplevelse har skadat personens självkoncept. Personen har börjat tro att denna brist på framgång har att göra med personens egenskaper.

Denna person kommer då inte längre se sig som intelligent, attraktiv eller värdig. Detta resulterar i dålig självkänsla.

Personen kommer då inte längre att känna sig motiverad att göra något. Han börjar känna att den bördan som han bär med sig är för stor och att ljusen börjar släckas.

Personen känner att det bara finns en väg ut: att inte göra något alls. Problemet är att detta bara leder till en inre dialog som gör att vederbörande sjunker allt längre ned i sin egen ångest.

Som du ser påverkar inte den inlärda hjälplösheten sinnet direkt. Det är istället ett gift som attackerar dina organ och dina mentala grundstenar, vilket till slut gör att de kollapsar.

Som en konsekvens av detta sjunker du som ett ankare. P.g.a. denna komplexitet är det bäst att man söker professionell hjälp om man misstänker att man lider av depression.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Seligman, M. (1991). La indefensión aprendida. Debate.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.