Mikroaggressioner: subtil tortyr i vardagen

Mikroaggressioner: subtil tortyr i vardagen
Gema Sánchez Cuevas

Granskad och godkänd av psykologen Gema Sánchez Cuevas.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Vissa kallar det “subtiliteter” eller “passiv aggressivitet“. Men det handlar egentligen om mikroaggressioner. Det är ord eller handlingar som har en aggressiv och våldsam karaktär, men inte på ett uttryckligt sätt. Till exempel kan det handla om en person som inte hälsar på en vaktmästare eftersom denne tycker att det är slöseri med tid.

I de flesta västerländska länder är det olagligt att utöva diskriminering mot människor på grund av deras kön, etnicitet, ekonomiska status eller trosuppfattning. Men många människor förstår fortfarande inte varför dessa lagar existerar och fortsätter att diskriminera eller stöta bort andra människor. De gör detta på grund av att de har fördomar. Men för att undvika konsekvenserna av sina attityder använder de mikroaggressioner.

“Jag har en dröm, om att mina fyra barn en dag kommer att bo i en nation där de inte kommer att bli dömda på grund av färgen på sin hud, utan på grund av innehållet av sin karaktär.”

Martin Luther King

Ibland sänder människor ut mikroaggressioner omedvetet. Dessa är vanliga gester eller meningar som har en våldsam antydan mot en person eller en grupp människor. Ett exempel är när någon avbryter en person och inte låter denne tala till punkt. Dessa personer skulle självklart inte göra det mot människor som de anser har makt i deras liv, utan snarare enbart mot människor som de tror är underlägsna dem själva.

Artificiell man styrs av troll

Mikroaggressioner eller att bli förolämpad för lätt?

Vissa tror att mikroaggressioner inte är mer än ofrivilliga uttryck. De ifrågasätter överkänsligheten hos dem som tar vissa kommentarer för allvarligt, kommentarer som är avslappnade och obetydliga enligt dem själva. I slutändan handlar det, särskilt när det gäller skämt i sociala relationer, alltid om en brist på respekt.

Detta kan vara sant i vissa fall. Inte varje kommentar som verkar vara sexistisk eller rasistisk har den intentionen. Det kan vara ett frigörande sätt att erkänna spänningen när det gäller ett visst ämne eller för att förlöjliga vissa övertygelser.

Problemet med mikroaggressioner är avsikten bakom dem. Om dessa kommentarer eller skämt förekommer ofta, kommer de sannolikt att påverka personen i mottagaränden.

Att bli nypt en gång kanske inte gör ont, men tusentals nyp kommer definitivt att göra det. I detta avseende kan mikroaggressioner i förlängningen påverka en människas självkänsla, liksom en människas känsla av värdighet.

Olika behandling för olika människor

Mikroaggressioner handlar inte alltid om ord. Ibland kan en person förmedla sina fördomar och sin diskriminering mot andra genom icke-verbal kommunikation. En studie som berörde detta genomfördes i början av 1970-talet av forskare vid Princeton University. Studiens chef var sociologen Carl Word.

I detta experiment undersökte man hur vita och svarta människor behandlades olika när de kandiderade för ett jobb. Intervjuerna studerades noggrant och forskare observerade vissa skillnader mellan hur de svarta behandlades jämfört med de vita, särskilt på det icke-verbala området.

Under dessa intervjuer behandlades vita och svarta personer annorlunda, trots att den bästa kandidaten skulle väljas för ett jobb. Rekryterarna satt på längre avstånd från svarta människor och undvek ögonkontakt oftare. De var också mindre snälla och spenderade mindre tid med dem. Detta är ett tydligt exempel på mikroaggression.

Den emotionella effekten av mikroaggressioner

Samma experiment vid Princeton University hade en andra fas. Först gjorde forskarna en lista över rekryterarnas icke-verbala tecken på avslag och diskriminering. Därefter tog de fram en ny grupp jobbkandidater.

Man trakasseras av kollegor

Men den här gången tränade de rekryterarna i att använda verbala tecken på avvisning med både vita och svarta människor. Resultatet? Mikroaggressioner påverkade de jobbsökandes prestation. De stammade mer, avslutade inte sina meningar, tvekade att börja prata och verkade rädda.

Med detta experiment kan vi se att när personer är utsatta för mikroaggression, kommer de att prestera sämre och kommer därför sannolikt att gå miste om stora möjligheter. Det har en negativ inverkan på dem och får dem att tro att alla är fördomsfulla.

Som vi nämnde tidigare är mikroaggressioner ibland omedvetna. Målen är dock nästan alltid utsatta människor eller minoriteter. Det är inte lätt för människor att försvara sig mot mikroaggressioner eftersom de kan gå obemärkt förbi eller vara för subtila.

Istället för att bekämpa mikroaggressioner bör vi fokusera på deras grundorsak: fördomar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.