6 tips för att vara runt högkänsliga personer

6 tips för att vara runt högkänsliga personer

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2024

Högkänsliga personer är extremt intuitiva. De känner allt på ett intensivare sätt och uppfattar känslor snabbare än andra personer. Denna extrema känslighet gör ofta att dessa personer verkar kritiska eftersom det intryck de ger är större än för de flesta personer.

Lukter, ljud och olika typer av beteenden hos andra personer kan ofta vara en utlösare för högkänsliga personer. Då de är väl medvetna om denna känslighet kan de ofta verka spända. Deras reaktion kan ofta verka överdriven för många. Det är inte ovanligt att en högkänslig person blir allt känsligare och får kämpa mer över tid.

Högkänsliga personer är ofta missförstådda så de går igenom svåra perioder med antisociala känslor. Människor runt omkring förstår ofta inte varför högkänsliga personer reagerar på detta sätt. De anser ofta inte denna känslighet vara lämplig. Detta kan ofta göra situationen värre och skapa en obekväm och ovänlig omgivning.

Respekt: nyckeln till att interagera med högkänsliga personer

Att bli arg eller exkludera andra personer är inte en bra reaktion när man inte förstår deras beteenden eller liv. Det är inte okej att göra narr av överkänsliga personer eller att göra saker som provocerar deras intensiva reaktioner eller ovanliga beteenden.

Detta kan verka underhållande för vissa, men för en högkänslig person som verkligen lider så kan detta ha en stor påverkan på dennes självförtroende. Många högkänsliga personer blir blyga och introverta på grund av detta.

Om du lever med eller har levt långa perioder med högkänsliga personer, kan deras reaktioner vara fulla av negativitet. Försök att fråga dem vad det är du gör som skapar denna reaktion och vad du kan göra för att hjälpa dem att undvika dessa extrema reaktioner.

Det är inte personens fel att denne är så känslig. Känsligheten är en verklighet. Precis som vi känner smärta när andra nyper oss eller när vi sticker oss på nålar.

I vilket fall som helst är det viktigt att man respekterar hur de känner sig för att man ska kunna interagera med dem. På detta sätt kan man främja hälsosamma reaktioner och en miljö som är bra för alla.

Fjärilar

Hur man bemöter högkänsliga personer

Att applicera denna princip är inte alltid enkelt, särskilt eftersom dessa personer är så vana vid att inte bli behandlade med respekt. Detta innebär att de kan bli ännu känsligare varje gång de möts av oförståelse av personer som de lever med.

Följande tips kommer att hjälpa dig att hantera dem på ett bra sätt. De kommer även visa dig hur du kan ta hand om dem och hjälpa dem genom situationer som kan få dem att lida, även om du inte förstår hur de känner sig.

Prata mjukt och undvik höga ljud

Det kan verka uppenbart, men vi är ofta inte medvetna om volymen på vår röst när vi pratar, de ljud som elektroniska apparater runt omkring oss gör eller de ljud som skapas när vi rör på oss. Att respektera andra innebär något så grundläggande som att kontrollera ljudens intensitet.

När vi för mycket oväsen och pratar högt så invaderar vi en annan persons personliga utrymme. Vi skapar ett klimat som är fullt av negativitet, där empati ej längre är ett alternativ.

När höga ljud stör oss kan vi inte tänka klart och våra känslor börjar dominera vårt rationella sinne. Det händer alla oavsett om vi är känsliga eller inte.

Skillnaden är att de som har en extrem känslighet kommer att reagera annorlunda och visa större tecken på irritation och frustration även innan själva händelsen.

Tänk inte på dem som personer som klagar

Om det är något som verkligen stör dessa personer så är det att bli anklagade för att klaga. Dessa personer reagerar precis som du när det finns något som stör dem. Skillnaden är, som vi redan har sagt, att de kan uppleva det som stör dem redan innan och till en allt större grad.

Döm dem inte för detta, utan tänk på vad du kan göra för att undvika att irritera dem eller hur du kan skapa en lugn miljö.

Be dem att berätta för dig vad som stör dem

Det kan vara svårt att veta vad som stör dessa personer. Försök att vara förstående och att sträcka ut en hand för att hjälpa dem. Be dem att vänligt förklara för dig vad som stör dem. Du kan också fråga vad du kan göra för att undvika dessa problem.

Högkänsliga personer bör veta att de uppfattar världen annorlunda än andra, men det är viktigt för dem att veta att du tänker på dem och att du inte vill dem illa. De kommer antagligen att förstå att vad du än gör som stör dem inte görs med illvilja.

Respektera deras tid och rum

Människor anpassar sig till sin miljö. Det är en fundamental överlevnadsregel. Men vi gör inte alla detta på samma sätt.

Högkänsliga personer kan utveckla sitt eget sätt att anpassa sig, och många gör sitt bästa för att ha ett normalt liv. Men de behöver sitt eget utrymme för att göra detta.

Deras strategier kan kräva stor koncentration, egentid eller distans från en viss situation. Genom att du respekterar detta kommer det att bli enklare för alla att anpassa sig.

Kvinna med blommor runt huvudet

Påbörja inte konversationer om känsliga ämnen

Ämnen som politik och religion är känsliga ämnen som lätt resulterar i hetsiga diskussioner.

Att delta i konversationer som dessa kan vara för mycket för högkänsliga personer. Det är därför bäst att inte påbörja denna typ av konversationer med dem. Detta kommer att påverka dem mer än andra personer.

Det är viktigt att tänka på att de kan ha sin egen uppsättning av känsliga ämnen och att detta beror på individen. Det är därför viktigt att tänka ut vilka ämnen som kan vara svåra och lära sig att identifiera de tecken som finns på att en situation kan vara obekväm.

Titta på detaljerna när du är med högkänsliga personer

Känsliga personer är bra på att observera. Genom att observera detaljerna kan de skapa mening åt världen. Detaljer som kan vara obetydliga för andra kan vara väldigt viktiga för känsliga personer.

Att se och notera dessa detaljer kommer göra det lättare för dig att vara empatisk med dem. Du kommer att kunna visa en större förståelse och få dem att känna sig lugnare.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.