Passivt aggressiva människor och deras likgiltighet

Passivt aggressiva människor och deras likgiltighet
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Sonia Budner

Senaste uppdateringen: 24 oktober, 2022

Passivt aggressiva personligheter gömmer sig ofta bakom vad som utåt sett kan se ut som depression. De kan verka bräckliga och behöva hjälp, men sanningen är att de har avsiktliga beteenden som de framställer som oavsiktliga. Deras mål är att få dig att må dåligt. Likgiltigheten hos passivt aggressiva människor är en av de många granaterna de hanterar skickligt.

Dessa människor lever i djup vrede och straffar passivt alla omkring dem. De är mycket svåra att hantera på kommunikativ nivå. De har ingen avsikt att uttrycka sig själva. Passivt aggressiva människor kan också bygga upp mycket ilska, som de håller inom sig i tystnad.

Vad är en passivt aggressiv personlighetstyp?

Passiv aggressivitet är relaterad till en viss typ av personlighet som uteslutande fokuserar på den negativa sidan av saker. Dessa människor kan inte engagera sig i personliga relationer. De är mycket känsliga för kritik och verkar ofta vara på dåligt humör. De klagar hela tiden och de har svårt att hitta riktiga lösningar på sina problem. För dem är de möjliga lösningarna inte tillräckligt bra.

En man med ett moln över sitt huvud

Passivt aggressiva människor har sällan nära vänner. De upprätthåller bara relationer med närstående familjemedlemmar. I allmänhet är de mycket försiktiga i sina kontakter med andra och saknar sociala färdigheter. Dessa typer av människor frustrerar generellt andra. De vet exakt hur man trycker på andras knappar.

De flesta passivt aggressiva människor anser inte att andra ger dem den respekt eller uppmärksamhet de förtjänar. Uppmärksamheten måste alltid vara på dem. Dessa människor tror att andra inte värderar dem tillräckligt och att de inte behandlas rättvist i de flesta fall.

De gillar att “glömma” sina skyldigheter och undvika kompromisser. När de måste göra något, får de uppgifterna att verka värre än de är. När de å andra sidan gör en tjänst för någon får de sig själva att verka som martyrer.

Passivt aggressiva människors likgiltighet

Det är mycket svårt för passivt aggressiva personer att föra en debatt med någon. De har ingen resolut kapacitet och är rädda för att uttala sina åsikter på grund av potentiell avvisning från andra. De känner sig bekväma när konversationen kretsar runt andra. I detta kommunikativa sammanhang känner de sig “säkra”.

Tystnad och hånfull sarkasm är de två pelarna för likgiltigheten hos passivt aggressiva människor. De undviker att engagera sig i gruppaktiviteter eftersom de inte har någon respekt för andras talanger. Faktum är att de föredrar att döma andra på avstånd utan att ingripa, så att de inte blir dömandets fokus.

Den likgiltighet som kommer från passivt aggressiva människor är en form av hämnd och manipulation som skapar mycket obehag. Det är en typ av interaktion som orsakar mycket mental spänning. De utsätter människorna omkring sig för en aggressiv tystnad och diskret psykisk misshandel. Det slutar med att deras offer känner sig väldigt förvirrade.

Den enda anledningen till att passivt aggressiva människor visar likgiltighet är för att få dig att känna dig dålig och må dåligt för de brister du har. Således kan de skylla på dig för något de gjorde själva eller så kan de täcka över eventuell ohälsosam svartsjuka som konsumerar dem inombords. Därför är de människor som i slutändan bara vill skada dig.

Offren för passivt aggressiva människor

De främsta offren för passiv aggressivitet är vanligtvis generösa människor som lockas av den bild som passivt aggressiva människor målar upp. En passivt aggressiv person påstår alltid att denne behöver hjälp och skydd.

Dessutom gillar inte denna typ av personlighet att någon har inflytande över hans eller hennes situation, men på samma gång uttrycker personen sitt misstycke om andra som inte tar kontroll. Dessa människor har en tendens att falla för människor som “behöver behöva dem”. Människor som mår bra av att känna sig behövda är deras byten. Den passivt aggressiva personens tystnad och likgiltighet kan vara i dagar. Om du frågar personen varför denne agerar på det sättet, kommer denne säga att du bara inbillar dig saker.

Tyvärr är det verkligen svårt för passivt aggressiva människor att förändras. Vi måste komma ihåg att dessa människor tenderar att komma från familjemiljöer med dominerande passivt aggressiva attityder. Det är därför det är så svårt för dem att uppleva förändring. De har nämligen lärt sig att passiv manipulation är det enda sättet att få makt i sina relationer.

Ett offer för en passivt aggressiv person

Hur du bör agera när någon är passivt aggressiv mot dig

Det klokaste rådet är att komma bort från denna typ av person så fort som möjligt. Det finns emellertid vissa omständigheter där vi inte kan välja det alternativet. Vi har inte valt alla människor i våra liv, och vi kan inte heller ta avstånd från allt vi inte tycker om hos människor. Det finns många fall av mammor, pappor och mycket nära släktingar som är beroende av en person med denna personlighet.

Faktum är att det enda sättet att interagera med en passivt aggressiv person är att inte ge efter för dennes försök till kontroll. Du måste sätta gränser och inte låta dig hänga upp dig på personens likgiltighet och bittra kritik. Du måste komma ihåg att vederbörande har en giftig rustning på sig för att täcka sina brister. Dessa människor vill bara projicera sin frustration på andra.

Att hålla sig lugn är det bästa vapnet mot passivt aggressiva personer. Vad de vill är att kontrollera dig och få dig att må dåligt så att de tillfälligt kan lindra sitt eget obehag. Det bästa sättet att uppnå detta är att se dem som rädda barn. Dessutom bör du se dem som människor med enorma egon.

Slutligen ska du komma ihåg att det finns vissa skillnader i diagnostiska manualer när det gäller dessa personlighetstyper. I detta avseende kan vi konsultera Scott Wetzler och Leslie C. Moreys studier.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.