Manipulationstekniker: är det bättre att vara älskad eller fruktad?

Manipulationstekniker: är det bättre att vara älskad eller fruktad?
Roberto Muelas Lobato

Skriven och verifierad av psykologen Roberto Muelas Lobato.

Senaste uppdateringen: 04 juni, 2023

Det finns många olika sätt att få någon att göra vad du vill. Med andra ord att manipulera personen. Att influera människor kan vara enklare än det verkar. En blick, en gest eller ett fåtal ord kan räcka för att vinna den andra personens lydnad. Man kan även manipulera genom att spä på en annan persons rädsla eller utbyta tjänster. Det finns många manipulationstekniker.

Generellt står två manipulationstekniker ut från resten. En kretsar kring påbud, medan den andra handlar om samtycke. De skiljer sig ganska mycket från varandra, och båda har de sina för- och nackdelar.

Om den ena eller andra kommer på fråga beror på färdigheterna hos den som använder dem, personen som ska manipuleras samt omgivningen. Den sociala situationen är också en avgörande faktor.

Manipulationstekniker med påbud

Ibland är målet med manipulationen ett påbud: att visa att du står över andra och att de måste lyda vad du säger. I dessa fall finns det två användbara processer som manipulatörer använder sig av. Låt oss ta en titt på dem.

Manipulatör med marionetter

Lydnad

När vi går med på något som går stick i stäv med vad vi egentligen vill så gör vi det för att vi följer befallningar som kan implicera konsekvenser vi helst vill undvika. Att lyda är att ge vika för någon annans vilja och auktoritet.

Men vi lyder inte bara personer, utan även idéer, doktriner och ideologier. Att inte lyda antyder att vi måste betala ett pris, antingen i form av bestraffning eller tillbakahållning av en belöning. Det är en vanlig teknik för uppfostran.

Underkastelse

Att underkasta sig någon är att göra vad personen vill. Underkastelse skiljer sig från lydnad eftersom det i detta fall rör sig om totalt beroende. När man underkastar sig så kritiserar man inte befallningar – man accepterar dem som naturliga.

Att inte lyda är inte ett alternativ. Dessa två processer fungerar givetvis genom rädsla. Människor som är rädda för konsekvenserna kommer manipuleras och övertygas. Av denna anledning anses manipulation genom påbud vara en inkräktande teknik.

Man som använder manipulationstekniker

Manipulationstekniker med samtycke

Som Niccolò Machiavelli frågade, vilket är bättre: Att vara älskad eller att vara fruktad? Mekanismerna för påbud må göra oss fruktade, men det finns andra manipulationstekniker som ger samma resultat, men där manipulatören älskas. De är processer baserade på samtycke.

Övertalning

Övertalning är användningen av ord för att förmedla information, känslor eller anledningar. Med ordets makt försöker man förändra attityder, känslor eller handlingar hos andra personer. För att manipulera någon genom övertalning måste man lära känna personen.

Man måste ta reda på hans eller hennes intressen, övertygelser och behov. Baserat på denna kunskap använder övertalning logik, retorik, känslor, kroppsspråk och många andra tekniker.

Förförelse

Förförelse kan anses vara konsten att driva någon till vansinne. En mer korrekt definition är dock att det är en process där personen övertygar och emotionellt påverkar en annan, med målet att denne ska förälska sig eller utföra tjänster.

En av de mest välkända mekanismerna hos förförelse är det så kallade “indirekta spelet”; att man antyder en känsla av attraktion utan att visa den direkt. Intresset och attraktionen ökar, varpå den andra personen blir den som tar det första steget.

Förförisk kvinna

Systematiskt samtycke

Här har vi att göra med systematiskt samtycke, acceptans eller godkännande. Inom psykologi refererar det till en person som svarar jakande utan att först tänka. Man godkänner alla krav utan att tänka.

Utbyten är också vanliga manipulationstekniker

Utbyte består av att ge för att få. Om vi vill att någon ska göra något så är det bra att först göra något för denne. Om vi tittar på Cialdinis övertalningstekniker så refererar ömsesidighet till behovet av att återställa balansen i sociala relationer.

Att ge ett personligt erkännande kan leda till att motparten berättar något personligt. Att ge en gåva ökar chansen att vi kommer få något i gengäld. En oväntad gåva eller förfrågan kan övertyga personen som mottar gåvan om att göra något i gengäld.

Dessa manipulationstekniker som baseras på samtycke är mindre inkräktande. Med dem kan man manipulera andra utan att de inser det. Rädsla kommer inte vara motorn som driver dem till att lyda.

Dessa tekniker är dock svårare att upprätthålla över tid. Både påbud och samtycke kan vara användbara och ha sina för- och nackdelar. Allt beror på vad målet är.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.