4 attityder som förgör personliga relationer

4 attityder som förgör personliga relationer
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Ibland kan vårt sätt att uttrycka våra tankar eller våra beteenden vara väldigt bristfälliga. Vi är bryska, kränkande och tar inte hänsyn till andras känslor. Vissa av dessa beteenden kan faktiskt göra så mycket skada att de bryter ned våra vänskaper, relationer och till och med familjer. Så vilka är dessa attityder som förgör personliga relationer?

Vi refererar till kritik, förakt, att “slå tillbaka” och att göra total reträtt. Man kan säga att dessa är beteenden av “mördande uppriktighet”. Detta eftersom de leder till att hopp ut i det okända. Detta är resultatet av en missförstådd, uppriktig kommentar.

Att vara uppriktig är inte inkompatibelt med att vara taktfull, försiktig och återhållsam. Vi kan säga samma sak, fast på ett sätt som inte sårar någon. Låt oss fördjupa oss i de attityder som förgör personliga relationer.

Problem som förgör personliga relationer

När någon svarar på en uppriktig kommentar på ett oförskämt eller respektlöst sätt, aktiverar de ofrivilligt den emotionella delen av vår hjärna. Men inte på ett positivt sätt, utan på ett negativt. Aktiveringen skapar ett dilemma mellan två handlingar. Vi ämnar att skydda oss själva: kamp eller flykt.

När vi attackeras, såras eller kränks av någon vi litar på tenderar vi normalt sett låta kommentaren passera. Men vi kan även svara på den arg. Vad vi beslutar kommer bero på nivån av motstånd eller hotfullhet vi känner.

Bland attityderna som förgör relationer finns det spår av ilska, förakt och ibland förbittring.

Skrikande personer

Men effekten som kommentaren har på oss tenderar att vara densamma: ilska, vrede eller avsky mot personen som fällde den. Så om personen attackerar oss verbalt varje gång vi ser denne kommer vi bli trötta på det. Ingen gillar att spendera tid med någon som konstant får en att må dåligt. Av denna anledning väljer vi att avsluta bekantskapen.

Den kritiserande attityden

“Du lämnar alltid saker liggandes på golvet”, “du tvättar aldrig händerna innan du äter”, “du kommer alltid för sent, alla hatar det” är exempel på destruktiv kritik. Utöver att inte ge någon lösning på beteendet är de fraser som innehåller eftertryckliga och bestämmande adjektiv (alltid, aldrig). De är uttryck som inte lämnar utrymme för förståelse eller flexibilitet.

Men kritik kan omvandlas till ett konstruktivt förslag eller bytas till en mindre sårande kommentar.  kan vi undvika grälPå så sätt , missförstånd och försämring av våra relationer.

Vi kan ändra de tidigare exemplen till: “Om du lämnar allt på golvet måste jag plocka upp det. Jag har redan tillräckligt att göra. Jag vill att du hjälper mig” eller “När du kommer sent sätter du mig i klistret. Jag gillar inte att be om ursäkt å dina vägnar varje gång det sker.”

Den föraktfulla attityden

Kritik visas främst genom språk, men förakt kan visas på två sätt: i gester och verbalt. Det första är mer subtilt, men lika destruktivt.

Låt oss ta en titt på några exempel. En grupp vänner har arrangerat en middag efter att inte ha sett varandra på länge. En av dem inser att de andra istället för att vara vänliga kritiserar henne. Eller så finns det en chef som himlar med ögonen varje gång en anställd pratar.

Båda fallen är väldigt smärtsamma för dem som drabbas.

Det finns ingen värre nedvärdering än att inte visa uppskattning.

Föraktfull person

Sarkasmens språk är ytterligare en form av förakt. Det är en form av dold aggression som kan orsaka mycket skada när den missförstås eller används vid fel tillfälle.

Att slå tillbaka eller göra total reträtt: attityder som ökar konflikten

Ibland tror vi att vi endast har två alternativ när vi attackeras: att slå tillbaka eller fly. Om vi väljer det första så är det mest logiska att automatiskt svara med första vi kommer på; detta tenderar inte att vara något bra. Detta gör den andra personen upprörd och kan få denne att också slå tillbaka. Detta försätter är i en farlig, ond cirkel som är svår att stoppa.

Att slå tillbaka är en av attityderna som förgör personliga relationer. En fälla som kan orsaka allvarliga konsekvenser om man inte vet hur man ska kontrollera det – emotionella sår som är svåra att läka.

Grälande par

Total reträtt är å andra sidan att ge upp på slagfältet. Det är en konsekvens av en intensiv maktkamp mellan två personer. Efter veckor eller månader av kontinuerliga attacker, kritik och pikar kommer en välja att “ge vika”. För att söka dialog och inte konfrontation.

Försök att vänta

Samtidigt blir den andra personen frustrerad av denna attityd, eftersom denne väntar på en attack för att få bränsle till en egen. Men när personen i slutänden inte får något hotfullt svar, blir denne arg och skriker. Vissa personer vet inte när man ska respektera andras utrymme. Istället för att vänta eskalerar de konflikten med sitt beteende och sin attityd.

Som vi kan se tenderar attityderna som förgör personliga relationer inte att vara angenäma, och ej heller deras konsekvenser. Om någon kritiserar oss (på ett destruktivt sätt) kommer vi troligen inte vara vän med denne. Om vi konstant klagar på vår partner, gör vi allt i vår makt för att skapa avstånd. Men ändå fortsätter vi.

Ibland är det värt att ta en paus för att andas och bli medveten om vad som sker. Istället för att rusa framåt utan att tänka på konsekvenserna. Bli medveten om och undvik dessa attityder som förgör personliga relationer.

Detta kanske intresserar dig
Att lära sig att kommunicera effektivt
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Att lära sig att kommunicera effektivt

Det är en konst att kommunicera effektivt, en konst som är väl värd vår tid och energi för att förbättra. Här ger vi dig några tips.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.