4 attityder som förgör personliga relationer

4 attityder som förgör personliga relationer
Sara Clemente

Skriven och verifierad av psykologen och journalisten Sara Clemente.

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2023

Ibland kan vårt sätt att uttrycka våra tankar eller våra beteenden vara väldigt bristfälligt. Vi är bryska, kränkande och tar inte hänsyn till andras känslor. Vissa av dessa beteenden kan faktiskt göra så mycket skada att de bryter ned våra vänskaper, förhållanden och till och med familjer. Så vilka är dessa attityder som förgör personliga relationer?

Vi refererar till kritik, förakt, att “slå tillbaka” och att göra total reträtt. Man kan säga att dessa är beteenden av “mördande uppriktighet”. Detta eftersom de leder till ett hopp ut i det okända. Detta är resultatet av en missförstådd uppriktig kommentar.

Att vara uppriktig är inte inkompatibelt med att vara taktfull, försiktig och återhållsam. Vi kan säga samma sak, fast på ett sätt som inte sårar någon. Låt oss fördjupa oss i de attityder som förgör personliga relationer.

Problem som förgör personliga relationer

När en person svarar på en uppriktig kommentar på ett oförskämt eller respektlöst sätt, aktiverar denne ofrivilligt den emotionella delen av vår hjärna. Men inte på ett positivt sätt, utan på ett negativt. Aktiveringen skapar ett dilemma mellan två handlingar. Vi ämnar att skydda oss själva: kamp eller flykt.

När vi känner oss attackerade, sårade eller kränkta av någon vi litar på, tenderar vi normalt sett låta kommentaren passera. Men vi kan även svara irriterat på den. Vad vi beslutar kommer bero på nivån av motstånd eller hotfullhet vi känner.

Bland attityderna som förgör relationer finns det spår av ilska, förakt och ibland förbittring.

Skrikande personer

Men effekten som kommentaren har på oss tenderar att vara densamma: ilska, vrede eller avsky mot personen som fällde den. Så om personen attackerar oss verbalt varje gång vi ser denne kommer vi bli trötta på det. Ingen gillar att spendera tid med någon som konstant får en att må dåligt. Av denna anledning väljer vi att avsluta bekantskapen.

Den kritiserande attityden

“Du lämnar alltid saker liggandes på golvet”, “Du tvättar aldrig händerna innan du äter” och “Du kommer alltid för sent, alla hatar det”, är exempel på destruktiv kritik. Utöver att inte ge någon lösning på beteendet, är de fraser som innehåller eftertryckliga och bestämmande adjektiv (alltid, aldrig). De är uttryck som inte lämnar utrymme för förståelse eller flexibilitet.

Men kritik kan omvandlas till ett konstruktivt förslag eller bytas till en mindre sårande kommentar. På så sätt kan vi undvika gräl, missförstånd och försämring av våra relationer.

Vi kan ändra de tidigare exemplen till: “Om du lämnar allt på golvet måste jag plocka upp det. Jag har redan tillräckligt att göra. Jag vill att du hjälper mig.” Eller “När du kommer sent sätter du mig i klistret. Jag gillar inte att be om ursäkt å dina vägnar varje gång det sker.”

Den föraktfulla attityden förgör också personliga relationer

Kritik visas främst genom språk, men förakt kan visas på två sätt: i gester och verbalt. Det första är mer subtilt, men lika destruktivt.

Låt oss ta en titt på några exempel. En grupp vänner har arrangerat en middag efter att inte ha sett varandra på länge. En av dem inser att de andra istället för att vara vänliga kritiserar henne. Eller så finns det en chef som himlar med ögonen varje gång en anställd pratar.

Båda fallen är väldigt smärtsamma för dem som drabbas.

Det finns ingen värre nedvärdering än att inte visa uppskattning.

Vissa attityder förgör personliga relationer

Sarkasmens språk är ytterligare en form av förakt. Det är en form av dold aggression som kan orsaka mycket skada när den missförstås eller används vid fel tillfälle.

Att slå tillbaka eller göra total reträtt: attityder som ökar konflikten

Ibland tror vi att vi endast har två alternativ när vi blir attackerade: att slå tillbaka eller fly. Om vi väljer det första så är det mest logiska att automatiskt svara med det första vi kommer på; detta tenderar inte att vara något bra. Detta gör den andra personen upprörd och kan få denne att också slå tillbaka. Detta försätter båda i en farlig, ond cirkel som är svår att stoppa.

Att slå tillbaka är en av attityderna som förgör personliga relationer. En fälla som kan orsaka allvarliga konsekvenser om man inte vet hur man undviker den – emotionella sår som är svåra att läka.

Grälande par

Total reträtt är å andra sidan att ge upp på slagfältet. Det är en konsekvens av en intensiv maktkamp mellan två personer. Efter veckor eller månader av kontinuerliga attacker, kritik och pikar, kommer en välja att “ge vika”. För att söka dialog och inte konfrontation.

Försök att vänta

Samtidigt blir den andra personen frustrerad av denna attityd, eftersom denne väntar på en attack för att få bränsle till en egen. Men när personen i slutänden inte får något hotfullt svar, blir denne arg och skriker. Vissa personer vet inte när man ska respektera andras utrymme. Istället för att vänta eskalerar de konflikten med sitt beteende och sin attityd.

Som vi kan se tenderar attityderna som förgör personliga relationer inte att vara angenäma, och ej heller deras konsekvenser. Om någon kritiserar oss (på ett destruktivt sätt) kommer vi troligen inte vara vän med denne. Om vi konstant klagar på vår partner, gör vi allt i vår makt för att skapa avstånd. Men ändå fortsätter vi.

Ibland är det värt att ta en paus för att andas och bli medveten om vad som sker. Detta istället för att rusa framåt utan att tänka på konsekvenserna. Bli medveten om och undvik dessa attityder som förgör personliga relationer.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.