Verbal aikido: ett sätt att försvara dig mot verbala attacker

Verbal aikido: ett sätt att försvara dig mot verbala attacker
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 10 juli, 2018

Verbal aikido är en teknik som baseras på den fysiska försvarskonsten aikido. Denna kampkonst föddes i det moderna Japan och skapades av en mästare vid namn Morihei Ueshiba. Den baseras på principen att man i en konflikt bör försöka neutralisera, inte skada, motståndare.

Till skillnad från många andra kampkonster handlar Aikido inte bara om stridstekniker. Det finns en hel filosofi bakom. De som utöver det försöker framförallt att nå personlig utveckling. De involverar fysiska, mentala och spirituella plan i sitt utövande.

De ser inte ned på sina motståndare, utan försöker snarare förstå och lära sig av dem.

En grupp författare började använda dessa principer i kommunikation. Det var så man utvecklade konceptet verbal aikido. De märkte att det var ett utmärkt sätt att undvika och/eller bearbeta vardagliga konflikter.

Vi kan utöva det för att finna mer frid, fridfullhet och lycka i våra liv. Likt alla tekniker är det något man kan lära sig, och vi får många fördelar av att utöva det.

“Våld är den sista tillflyktsorten för den inkompetente.”

-Isaac Asimov-

Verbal aikido och svaret på en aggression

Folk som förespråkar verbal aikido indikerar att det viktigaste när man mottar verbal aggression är att bevara sitt välmående. En verbal attack kan utlösa en orkan av känslor och göra sinnet förvirrat. Det är därför det är viktigt att bibehålla fridfullhet och fokusera på att lösa problemet, inte göra det värre.

Det första du ska göra är att inte reagera automatiskt, utan snarare använda kraften bakom attacken för att rotera. Detta kommer placera dig precis där den som attackerar är. Istället för att se på det från en motsatt synvinkel ska du försöka se vad den personen tittar på.

Problem i kommunikationen

Tekniker för verbal aikido

Verbal aikido har nyckeltekniker för att tackla attacker. Dessa är mekanismer som har visat sig vara effektiva i att hantera dessa typer av situationer och är inspirerade av kampsporten.

De huvudsakliga teknikerna:

  • Samtyck och ge vika: använd detta när attacken inte utgör någon risk för dig och har blivit repetitiv. Detta är internt och menat att undvika att en verbal attack sårar dig.
  • Ge vika och förbli i startpositionen: det innebär att inse att den andra personen har en poäng, men att bibehålla ditt eget synsätt och göra det känt. Du kan använda detta för intellektuella dispyter.
  • Smicker: du kan använda detta när den andra personen verbalt attackerar dig för att visa sig överlägsen. Komplimanger eller smicker avaktiverar dennes aggressivitet eftersom det tillfredsställer personens önskan.
  • Avgiftande svar: det är när du svarar personen med en fråga. Detta har två fördelar. Å ena sidan låter det den andra personen utvärdera huruvida denne var resonlig. Å andra sidan ger det dig en liten tidsmarginal att lugna ned dit och inte reagera våldsamt. Detta är en bra idé när någon attackerar dig personligen.
  • Objektiv verifiering: detta är när du meddelar den andra personen om att du vet att denne är upprörd. Samtidigt uttrycker du en vilja att lösa meningsskiljaktigheterna genom hälsosam kommunikation. Till exempel: “Jag vet att du är obekväm med min idé, men jag vill förklara varför jag tänker så här.”
  • Konfrontation: detta bromsar brist på respekt eller överdriven verbal aggression. Så här kan det se ut: “Jag må ha begått ett misstag, men du har ingen rätt att behandla mig så här, vilket är anledningen till att jag kräver en ursäkt.”
  • Mana till god ton: i det här fallet försöker du göra den andra personen medveten på att denne sårar dig utan att erkänna det. Till exempel: “Om du fortsätter att tala till mig så där (eller i den tonen) är denna konversation över.”
Aggressiv kvinna

I slutänden vill man med verbal aikido hantera konflikter intelligent. Här spenderar du bara energi när det verkligen är nödvändigt. Det bästa är att lära sig att räkna till tio först, inte reagera aggressivt och sedan applicera några av dessa effektiva tekniker.

Detta kanske intresserar dig
Lär dig att uttrycka dig och få bättre relationer
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Lär dig att uttrycka dig och få bättre relationer

Att uttrycka sig på ett helt pricksäkert sätt är omöjligt, speciellt när det gäller känslor – du kan dock lära dig att uttrycka dig bättre.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.