Tre beteendetekniker för uppfostran av barn

Tre beteendetekniker för uppfostran av barn
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Gråt, skrik, bitande, slag… När det gäller uppfostran så vet vi ibland inte hur vi ska stoppa olämpliga beteenden. Men vi kan få hjälp av dessa beteendetekniker för uppfostran för att kontrollera både dessa och andra beteenden.

De kommer även hjälpa oss att främja det som vi anser vara lämpligt beteende. Som du kan tänka dig så kommer detta kräva viss ansträngning från våra sida, men då vi har lyckats omsätta det i praktiken kommer vi se fantastiska resultat… Läs vidare för att lära dig om dessa beteendetekniker för uppfostran som vi kan använda med våra barn!

“Utbildning är inte en förberedelse för livet; utbildning är själva livet”.
-John Dewey-

Beteendetekniker för uppfostran: uppmuntran

De beteendetekniker för uppfostran som vi kommer titta på är indelade i tre grupper: uppmuntran, straff och utrotning. Dessa kan göra att vissa beteenden ökar, andra stannar på samma nivå, minskar eller försvinner. En uppmuntran är något som kommer få barnet att fortsätta med ett visst beteende eller göra det oftare.

“Det bästa sättet att få barn till att bli bra är att göra dem lyckliga.”
-Oscar Wilde-

Uppmuntran kan vara positivt eller negativt. Det första hade varit ett stimulus som uppstår direkt efter det beteende som vi vill bibehålla eller uppmuntra. Exempelvis: ifall vi säger till ett barn att det var bra att det tog upp sina leksaker, så kommer det antagligen att göra det igen nästan dag.

Det finns å andra sidan även en negativ uppmuntran. Detta hade inneburit att man tagit bort något negativt från barnet då det har gjort det vi ville.

Kvinna som lär sina barn

Beteendetekniker för uppfostran: straff

Precis som uppmuntran kommer hjälpa oss att främja vissa beteenden så kan vi använda disciplinära tekniker för att minska andra beteenden. Dessa inkluderar straff och utrotning. Dessa beteendetekniker måste användas direkt efter de handlingar som vi vill förändra.

Straff kan även vara positiva eller negativa. Positiva straff innebär att man presenterar något som är obekvämt för barnet efter att han eller hon har gjort något som vi anser vara olämpligt.någon i familjen skäller på barnet efter att han har gjort ett hyss så använder de denna teknik.

Negativ bestraffning hade å andra sidan varit att ta bort något som barnet tycker om efter att de hart gjort något som vi vill att de ska sluta med. Ett exempel hade kunnat vara att ta ut barnet ur lekrummet under två minuter efter att barnet har slagit ett annat barn eller orsakat en konflikt.

Pojke som räcker ut tunga

Beteendetekniker för uppfostran: utrotning

Vissa föräldrar har säkerligen märkt av att de inte lyckas ta bort vissa beteenden genom att skälla på barnet. Faktum är att det motsatta också kan hända, dvs. att man främjar beteendet. Det är ok, det händer ibland. Varför? För att skäll kan fungera som en positiv förstärkning för barnet.

Men hur? Det visar sig att ett argt förhållningssätt inte nödvändigtvis blir ett obehagligt stimuli, utan snarare något de vill. Barnet kanske exempelvis märk att det får uppmärksamhet från föräldrarna.

“Barn utbildas av vad det vuxna är och inte vad de säger.”
Carl Gustav Jung

Det verkar som att social uppmärksamhet är en av de starkaste positiva förstärkningarna som finns, både för barn och vuxna. Barnet ser att ju mer det beter sig på ett visst sätt, ju mer uppmärksamhet får det från sina föräldrar. Den teknik som vi därför måste vända oss till här är utrotning.

Utrotning består av att man minskar ner på uppmuntran av beteenden som tidigare har blivit uppmuntrade. Ifall barnet exempelvis gör något dumt så måste vi bete oss som att inget har hänt. Vi kommer inte att ge barnet uppmärksamhet, som tidigare har fungerat som positiv uppmuntran. Detta innebär att vi fortsätter med vad vi gör utan att säga något. På detta sätt kommer barnet att sluta med beteendet.

Intressant eller hur? Prova det!

Bilder: Zivil & Arunas, Alexander Dummer och Hunter Johnson

Detta kanske intresserar dig
5 konsekvenser av en giftig uppfostran
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
5 konsekvenser av en giftig uppfostran

Det som drabbar oss i barndomen är en del av oss, vilket gör det svårt att förändras. Här är konsekvenserna av en giftig uppfostran.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.