Tre beteendetekniker för uppfostran av barn

Tre beteendetekniker för uppfostran av barn
Laura Reguera

Skriven och verifierad av psykologen Laura Reguera.

Senaste uppdateringen: 15 september, 2023

Gråt, skrik, bitande, slag… När det gäller uppfostran så vet vi ibland inte hur vi ska stoppa olämpliga beteenden. Men vi kan få hjälp av dessa beteendetekniker för uppfostran för att kontrollera både dessa och andra beteenden.

De kommer även hjälpa oss att främja det som vi anser vara lämpligt beteende. Som du kan tänka dig så kommer detta kräva viss ansträngning från våra sida, men när vi har lyckats omsätta det i praktiken kommer vi se fantastiska resultat… Läs vidare för att lära dig om dessa beteendetekniker för uppfostran som vi kan använda med våra barn!

“Utbildning är inte en förberedelse för livet; utbildning är själva livet.”

-John Dewey-

Förstärkning är en av våra mest effektiva beteendetekniker för uppfostran

De beteendetekniker för uppfostran som vi kommer titta på är indelade i tre grupper: förstärkning, bestraffning och utrotning. Dessa kan göra att vissa beteenden ökar, andra stannar på samma nivå, minskar eller försvinner. Förstärkning är något som kommer få barnet att fortsätta med ett visst beteende eller göra det oftare.

“Det bästa sättet att få barn till att bli bra är att göra dem lyckliga.”

-Oscar Wilde-

Förstärkning kan vara positiv eller negativ. Det första är ett stimulus som tillämpas direkt efter det beteende som vi vill bibehålla eller uppmuntra. Om vi till exempel säger till ett barn att det var bra att det plockade upp sina leksaker så kommer det antagligen att göra det igen nästa dag.

Å andra sidan finns det också negativ förstärkning. Detta innebär upphörande av ett negativt stimulus när barnet väl gjort vad vi vill att det ska göra. Vi kan till exempel sluta vara arga på barnet så snart det har bett om ursäkt och därmed uppmuntra detta beteende i framtiden.

Kvinna som lär sina barn

Bestraffning som beteendeteknik för uppfostran

Precis som förstärkning kommer hjälpa oss att främja vissa beteenden, kan vi använda disciplinära tekniker för att minska andra beteenden. Dessa inkluderar bestraffning och utrotning. Dessa beteendetekniker måste användas direkt efter de handlingar som vi vill förändra.

Även bestraffning kan vara positiv eller negativ. Positiv bestraffning innebär att man presenterar något som är obekvämt för barnet efter att han eller hon har gjort något som vi anser vara olämpligt. När någon i familjen skäller på barnet efter att det har gjort ett hyss använder personen denna teknik.

Negativ bestraffning innebär å andra sidan att avlägsna något som barnet tycker om efter att det har gjort något som vi vill att det ska sluta med. Ett exempel hade kunnat vara att ta ut barnet ur lekrummet under två minuter efter att barnet har slagit ett annat barn eller orsakat en konflikt.

Pojke som räcker ut tungan

Utrotning av ett beteende är en annan vanlig metod för uppfostran

Vissa föräldrar har säkerligen märkt av att de inte lyckas eliminera vissa beteenden genom att skälla på barnet. Faktum är att det motsatta också kan hända, det vill säga att man främjar beteendet. Det är ok, det händer ibland. Varför? För att skäll kan fungera som en positiv förstärkning för barnet.

Men hur? Det har visat sig att ett argt förhållningssätt inte nödvändigtvis blir ett obehagligt stimuli, utan snarare något barnet vill uppnå. Barnet kanske exempelvis märker att det får uppmärksamhet från föräldrarna.

“Barn utbildas av vad den vuxne är och inte vad han säger.”

Carl Gustav Jung

Det verkar som att social uppmärksamhet är en av de starkaste positiva förstärkningarna som finns, både för barn och vuxna. Barnet ser att ju mer det beter sig på ett visst sätt, desto mer uppmärksamhet får det från sina föräldrar. Den teknik som vi därför måste vända oss till här är utrotning.

Utrotning består av att man minskar ner på förstärkning av beteenden som tidigare har blivit förstärkta. Om barnet exempelvis gör något dumt så måste vi bete oss som om inget har hänt. Vi kommer inte att ge barnet uppmärksamhet, som tidigare har fungerat som positiv förstärkning. Detta innebär att vi fortsätter med vad vi gör utan att säga något. På detta sätt kommer barnet att sluta med beteendet.

Intressant eller hur? Prova det!

Bilder: Zivil & Arunas, Alexander Dummer och Hunter Johnson


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.