Har du en skrämmande personlighet?

Har du en skrämmande personlighet?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Det finns en skillnad mellan att ha en stark karaktär och att utveckla en skrämmande personlighet. Vissa personer måste kämpa och slita hela sina liv. Detta dämpar deras karaktär, men kan även förgöra deras varsamhet. Det värsta är att striderna de utkämpar gör dem ständigt defensiva. De har alltid skölden uppe och känner att de är i fiendeterritorium.

Alla känner vi personer som verkar tuffa på utsidan, men som har ett stort hjärta. De är ofta professionellt och socialt framgångsrika, men det finns en aura av rädsla runt dem. De reagerar starkt på saker och andra blir ibland rädda för dem.

“Varsamhet och flexibilitet är intimt relaterade i livet, medan hårdhet och stelhet är associerade med döden.”

-Walter Riso-

Personer med skrämmande personlighet inser ofta inte vilken effekt de har på andra människor. De vet att de är bra människor och förstår inte varför andra blir skrämda av deras överdrivet tuffa sätt att uttrycka sig.

För att få reda på om du faller under denna kategori ska du fråga dig själv huruvida du har ett eller fler av följande karaktärsdrag.

En skrämmande personlighet, omgiven av tystnad

Om personer omkring dig förblir tysta efter att du talat är det dags att fråga dig själv huruvida du har en skrämmande personlighet. Det är möjligt att du är för abrupt när du talar. Du kanske är för tvär eller absolut när du uttrycker dig. Det är även möjligt att andra beundrar dig så mycket att de inte vill göra dig besviken.

Är du för abrupt?

Det fungerar så här: du uttrycker inte dina åsikter, utan lägger fram slutsatser. Det är som om du säger det sista ordet. Dina ord antyder att svar inte tillåts och inte kommer övervägas.

Detta är att i princip avsluta konversationen. Du talar så att andra ska lyssna på dig och använder en auktoritativ ton. I denna situation kommer inte alla vara benägna att fortsätta prata.

När du har en skrämmande personlighet kan din närvaro dämpa humöret i ett annars livligt och deltagande möte. Personer blir tysta när du anländer eller verkar vara illa till mods. Du kanske inser att folk inte agerar spontant när du är i närheten.

Du känner att det är väldigt viktigt att vara “uppriktig”

Personer som har skrämmande personligheter tenderar att vara överdrivet ärliga. De skryter om att vara ärliga och inte vara försiktiga med vad de tänker och känner. De kan dock ha blandat ihop uppriktighet med att vara oförskämda eller okänsliga.

Dessa typer av personligheter tenderar att avfärda snällt uppförande. De känner att ju mer rå och direkt leveransen är, desto sannare är den. De antar att man genom att ha lite takt i själva verket förfalskar eller döljer sanningen. De ser inte skillnaden mellan vänlighet och smicker.

Man med en skrämmande personlighet

Sanningen är att man genom att säga “sanningen” på ett överdrivet oförskämt sätt bara gör folk ledsna. Ibland sägs sanningen på ett så pass brutalt sätt att lyssnaren helt glömmer innehållet. Hon kommer bara ihåg hur den levererades.

Om du säger saker på ett oförskämt sätt kommer du vid dagens slut inte ha någon som lyssnar på dig.

Du skäller ut andra när de visar tecken på svaghet

Om du har en skrämmande personlighet är det svårt för dig att förstå andras svagheter och skörhet. När någon berättar om ett problem uppmanar du denne energiskt att lösa det så snart som möjligt. Du känner att den andra personen behöver en auktoritativ röst som säger åt denne att övervinna situationen, inte en axel att gråta ut mot.

Poängen är att människor genomgår stunder när de behöver emotionellt stöd från andra människor. Vi vill inte att de ska tycka synd om oss, bara att de ska lyssna och finnas där utan att döma. Vi vill inte att någon säger åt oss vad vi ska göra. Ofta ber vi inte andra att säga vilken väg vi ska gå, utan behöver bara tröst medan vi samlar oss.

Ibland behöver vi bara stöd

Att ha en skrämmande personlighet får andra personer att ta avstånd. Att vara så tuff på utsidan gör att du isolerar dig från tillgivenhet och värme. En överdrivet defensiv attityd vänder sig oftast mot dig i slutänden.

Kanske är du inte en “Mary Poppins” eller “Moder Teresa”, men det betyder inte att du måste vara överdrivet hård mot alla andra. Du har mycket att dela, så det är värt din tid att överväga hur du relaterar till och kommunicerar med andra.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.