Varför har vi en tendens att rättfärdiga oss själva?

Varför har vi en tendens att rättfärdiga oss själva?

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Vi har en tendens att rättfärdiga oss själva. Vi gör det när vi under en diskussion med någon spenderar merparten av tiden med att ge anledningar till eller förklara varför vi gör eller inte gör vissa saker.

Dessa anledningar eller förklaringar ska klargöra våra syften. De blir dock till rättfärdiganden eller ursäkter som är helt onödiga. De krävs inte eftersom personen du talar med förmodligen inte bryr sig.

Ibland säger vi dessa saker till oss själva för att må bättre eftersom vi oroar oss över vad andra kan tro om oss.

Vad är skillnaden mellan att rättfärdiga och ursäkta?

Vi rättfärdigar oss själva när vi ger för många förklaringar till saker vi gör. Ursäkter används å andra sidan när vi inte har gjort något och vi vill ursäkta vår brist på handling.

Men varför gör vi det?

Vanligtvis använder vi ursäkter och rättfärdiganden när vi vill verka självsäkra eller projicera en positiv bild av oss själva. Ovetandes visar vi dock upp vår osäkerhet när vi söker godkännande eller acceptans från andra.

Det är i dessa ögonblick av tvivel – osäkerhet kring vad folk kan tro och osäkerhet på oss själva – som vi glömmer bort att vi har rätt att ta våra egna beslut, oavsett om folk gillar dem eller inte. Genom ursäkter och rättfärdiganden maskerar eller transformerar vi våra beslut beroende på vad den andra personens kriterier är.

Hur kan vi sluta rättfärdiga oss själva?

Vi måste sluta rättfärdiga våra handlingar och ursäkta oss för saker vi inte har gjort. För att göra detta måste vi först och främst lära oss att ta beslut med självsäkerhet. Vi måste inse anledningarna bakom våra beslut och tro på att vi har rätten att ta våra egna beslut, även om vi har fel.

Med andra ord måste vi vara autentiska i alla lägen. Vi måste känna absolut frihet att vara de vi vill vara, att erkänna våra åsikter och beslut, och uppskatta oss själva.

Hur kan jag förklara mig utan att rättfärdiga och ursäkta?

Ofta när vi kommunicerar ett beslut vi tagit är det nödvändigt och lämpligt att förklara anledningarna bakom det. I detta fall behöver denna förklaring av ditt beslut inte inkludera ett rättfärdigande eller en ursäkt, men du kan ha dessa tips i åtanke:

  • Se till att ditt motiv är klart och koncist.
  • Gå rakt på sak; rör dig inte som katten kring het gröt.
  • Uttryck hur du resonerade som bekräftelse, med självsäkerhet och kraft.
  • Tvivla inte på dig själv när du förklarar, och lägg inte till falska anledningar.
  • Se till att din förklaring är relativ till ditt beslut och därför intressant för den andra personen.

Varför rättfärdigar och ursäktar vi andra?

Att rättfärdiga eller ursäkta andra är något vi frekvent gör när vi vill bibehålla den image vi byggt upp av en annan person. Eller så vill vi att en tredje person ska bibehålla en stabil image av personen vi rättfärdigar.

Ibland kan vi vilja bibehålla personers image även när deras beteende inte stämmer överens med den eftersom vi behöver eller är beroende av den fysiskt eller emotionellt.

När vi rättfärdigar eller ursäktar en annan person visar det att vi aldrig hade en sann bild av vem denne är. Genom att ursäkta eller rättfärdiga andra bibehåller vi en bild av de vi vill att de ska vara, utan att faktiskt veta vilka typer av personer de verkligen är.

Detta kommer få oss att lida eftersom de inte är de vi vill att de ska vara. Illusion samt fysisk, emotionell och psykologisk skada är ofrånkomligt, även om vi ursäktar den, och kommer garanterat få oss att lida.

Hur kan vi sluta med detta?

För att sluta rättfärdiga eller ursäkta andra personer måste vi först och främst lära oss att sluta ursäkta och rättfärdiga oss själva. Att göra detta kommer få oss att känna oss säkra och nöjda med oss själva. Detta kommer i sin tur leda till att vi lär känna personer utifrån deras handlingar, attityder och beteenden, och inte så mycket utifrån vad andra tycker om dem eller vad vi vill att de ska vara.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.