Våra attityder är vad som definierar oss

Våra attityder är vad som definierar oss

Senaste uppdateringen: 18 mars, 2024

Det spelar ingen roll hur många universitetstitlar vi har, vad vi har för jobb eller var vi bor. Det viktiga är hur vi relaterar till andra människor. Våra attityder till personer som behöver oss, de som älskar oss, och även de som vi kanske inte kommer överens med; det är vad som verkligen spelar roll.

Omtanke, altruism och solidaritet kan tyckas vara enkla ord, men de är komplicerade eftersom det handlar om vårt beteende. Om vårt beteende kan reflektera dessa ord så kommer detta definiera vår personlighet och det är vad andra kommer att komma ihåg oss för.

Vad är attityd?

Attityd är helt enkelt det sätt som vi ser på olika situationer som vi möts av. Man kan säga att våra attityder består av de vanor som karaktäriserar oss.

När vi till exempel går in i en affär så är vi vänliga och hälsar på försäljarna. När vi ser personer som behöver hjälp så tvekar vi inte att hjälpa dem. Genom handlingar som dessa kommer vi att visa upp olika attityder: vänlighet, artighet, generositet och altruism.

Detta sista ord används ofta inom affärsvärlden eller inom relationer. Men vi inser dock inte att våra attityder kan appliceras på allt vi gör och allt som händer oss. Detta är attityd!

En attityd kan höras när någon möter ett hinder, när någon reser sig efter att ha fallit, eller när man sakta går fram mot det mål som man har satt upp för sig själv.

Smileys

Attityder är ingenting utan de handlingar som manifesterar dem. Vår attityd är utan tvekan det som definierar oss. Detta manifesteras i våra handlingar som medmänniskor, vänner, partners, kolleger och medborgare.

Attityd: medfödd eller skapad?

Det är enkelt att tänka sig att attityd är något medfött. Med detta antar man såklart att vår intention är att göra gott och att de nödvändiga resurserna finns inom räckhåll. Men det är dock inte så enkelt.

Det finns många faktorer som spelar in och som påverkar hur vi möter livet. Budskapen vi får från samhället angående vad som är bra eller dåligt liksom ackumuleringen av individuella livserfarenheter bidrar till stor del till våra attityder.

Varför är det så? För att våra attityder är väldigt känsliga för den påverkan som de får. Om de vuxna vi ser upp till som barn hälsar varje gång de går in någonstans så kommer vi antagligen att göra likadant. Vi observerar och tar till oss dessa beteenden enkelt och nästan omedvetet.

Värdet av våra handlingar

Varje gång vi gör eller säger något så kommunicerar vi något om oss själva till omgivningen. Detta kan ha både positiva och negativa konsekvenser.

Med tanke på detta är det inte vad som finns i vårt huvud som definierar oss. Andra personer kan inte nå våra tankar. Det som verkligen spelar roll är därför de handlingar och de ord som följer med.

Föreställ dig att vi tänker eller säger att vi ska hjälpa en person men sedan inte gör detta. Genom att fortsätta på detta sätt ljuger vi både för oss själva och den andra personen.

Den bild som ges genom denna typ av beteende är en person som man inte kan lita på, en person vars ord bara är en källa av osäkerhet. Om detta blir ett mönster så kommer ingen, inte ens vi själva, kunna lita på oss.

Detta koncept gäller inte bara för våra relationer med andra personer, utan även för våra relationer med oss själva. Våra attityder formger och påverkar det som definierar oss i våra egna ögon, som våra drömmar och idéer.

Även om vi har de bästa drömmarna i världen så kommer de inte att duga något till om vi inte ens försöker förverkliga dem.

Ord är dynamiska, men våra attityder håller sig kvar

Vi har säkert alla hört frasen “ord blåser bort med vinden”. Vi gillar inte personer som bara pratar utan att handla eftersom detta ger ett falskt intryck. Kom ihåg att handlingar inte glöms.

Det är därför viktigt att ta fram all äkta autenticitet som vi har inom oss, för att gå i enlighet med våra värderingar, och att inte avge löften som vi inte kan hålla.

Händer

Är du övertygande och går dina handlingar i linje med dina ord? Säger du allt det du vill högt eller håller du tillbaka? Reflektera över ditt sätt att vara och handla med andra. Försök att sätta dig i andras skor.

Våra attityder är det som definierar oss och gör oss unika

Nej, det är inte våra kläder, vårt hår eller sättet som vi går på som definierar oss. Det som verkligen utmärker oss är vår attityd. Våra attityder definierar oss när vi möts av såväl framgångar som hinder och förluster. Vi är vana vid saker som är massproducerade och vi kan enkelt glömma bort små, autentiska och unika saker som vi gör själva.

Försök att vara som den där produkten i butiken som har det största värdet tack vare dess unika design och konstruktion. För att inte bli en i mängden och vara “som alla andra” måste du vara ansvarsfull, proaktiv, positiv och kunna processa dina känslor.

Glöm aldrig bort att leva upp till dina löften och att tänka innan du pratar eller handlar. Analysera dina handlingar och förbättra det intryck som du ger andra. Tänk på vad som verkligen definierar dig, både i dina egna ögon och andras.

“Sakernas mening finns inte i själva sakerna, utan snarare i våra attityder till dem.”

-Antoine de Saint-Exupéry-


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.