Att projicera för att förverkliga dina drömmar

Att projicera för att förverkliga dina drömmar

Senaste uppdateringen: 13 september, 2022

Att projicera in i framtiden är inte lätt, men det är nödvändigt för att gå framåt i livet och inte vara blockerad och fast vid ett problem, ditt livs nuvarande tillstånd eller det förflutna.

För att våra önskningar ska bli verklighet måste vi ta ett steg framåt genom att tro på dem. Vi måste rikta all vår energi på att projicera dem. Det är viktigt för att lösa problem från det förflutna så att vi inte bär på onödig vikt som kan hindra oss från att gå från det förflutna in i framtiden.

Vikten av det förflutna

För att gå framåt är det nödvändigt för oss att se över våra bördor. Dessa är vad vi samlar på oss under livet, och de kan hindra oss från att komma dit vi vill.

Av denna anledning är det nödvändigt att blicka mot det förflutna när det fortfarande finns problem att adressera eller känslor att fixa. Endast när detta sker kommer vi kunna låta oss själva avancera utan bördor men med alla lärdomar vi hittills upplevt.

Kvinna vid träd

Behovet att se mot det förflutna

Man kan säga att det tvärtemot vad folk säger till oss ibland är nödvändigt att se mot det förflutna. Inte med attityden att vi drunknar, hindras, blockeras eller lider av det, utan för att adressera olösta känslor så att vi kan gå vidare mot nya upplevelser och släppa det som håller fast oss.

“Bara att stänga dörren bakom sig kommer öppna fönster mot framtiden.”

-Françoise Sagan

I det förflutna finns vår resas fotspår. De som kommer omdirigera våra liv till den lämpligaste vägen när de är ordentligt definierade. Vi kommer vara medvetna om dem och upptäcka vilka vi är tack vare upplevelserna vi haft och lärdomarna vi fått på vägen.

För att projicera måste du vara ansluten till dig själv

För att projicera in i framtiden är det viktigt att vara lugn och sammankopplad med sig själv. Det är vitalt att återupptäcka vår essens och upptäcka vad som kommer göra oss lyckliga. Vi måste ta reda på vilka våra drömmar och djupaste önskningar är. För att uppnå detta måste vi frigöra oss själva från allt som har begränsat oss i livet: lidande, bördor och självpåtagna gränser.

Att återupptäcka oss själva är att nå djupen av vår själ för att veta vad vi vill ha. För att komma dit måste vi dyka ner till känslorna som blockerar eller får oss att lida, göra oss av med dem och fortsätta röra oss framåt.

Att börja från nuet

När vi har frigjort oss själva från de ansamlade bördorna från det förflutna, lidande och blockaderna som trycker ned oss, kan vi fokusera på nuet. Och därifrån kan vi bygga en ny väg mot framtiden. Framtiden börjar i nuet med vad vi har lärt oss från det förflutna. Att leva i nuet är den enda startpunkten för att uppfylla våra önskningar i framtiden.

“Framtiden tillhör de som tror på sina drömmars skönhet.”

-Eleanor Roosevelt-

Tulpaner i solen

Varje gång vi låter oss själva njuta av livet är det ett steg i rätt riktning. Ett som garanterat kommer leda mot våra drömmar. Förmågan att vara lycklig i nuet indikerar att vi är på rätt spår. Det kommer vara enklare för oss att projicera våra liv mot målen vi vill möta.

Att projicera in i framtiden

Att projicera betyder att visualisera dig själv, sätta mål och medvetet samt undermedvetet söka efter sätt att nå dem. När “vi är dit vi vill komma” betyder det att “vi är där med all vår energi”. Varje händelse i nuet identifieras som ett steg mot det vi önskar.

Om vårt sinne “är där” är det väldigt lätt att finna vägen dit eftersom vi ständigt försöker uppnå just detta, dag och natt. Vi kommer säkerligen nå det, oavsett hur lång tid det tar oss, eftersom sökandet efter vägen dit är värt det.

Att bygga framtiden är att projicera dig i den från nuet.

Vi kan dyka ned i vårt undermedvetna sinne genom tekniker som gör att vi kan leva oss in i och fördjupa våra känslor, eller genom vår intuition: att upptäcka vår inre vägledning för att ta rätt beslut.

Varje steg kommer ta oss närmare vår destination och vår lycka. När vi jagar våra drömmar och djupaste önskningar kommer vi uppnå dem om vi projicerar oss från nuet, löser störningar från det förflutna och lägger all vår energi på resan, utan att stanna, tills vi lyckas.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.