Jag är en autentisk person, jag tycker inte om ett falskt yttre

Jag är en autentisk person, jag tycker inte om ett falskt yttre

Senaste uppdateringen: 23 mars, 2024

Jag är en autentisk person, med mina principer, som inte vill visa sig vara någon annan för att vara andra till lags. Jag är allt som du ser, och jag förstår bara ett språk: ärligheten.

Autenticiteten hos sinnet och själen är något som inte alltid är så praktiskt. Och anledningen är enkel: folk känner ett behov av att verka som någon annan för att bli accepterade när det kommer till våra dagliga sociala relationer.

En autentisk person har gått en väg där denne har fått undvika många saker som förstör dennes lycka: rädslan för ensamhet, osäkerhet, fördomar, nödvändigheten att vara alla till lags…

I livet måste man släppa vissa saker för att behålla det som verkligen är viktigt, det som verkligen är autentiskt. Och grundstenar som egenkärlek, integritet och respekt för sig själv och för andra är saker som bör karaktärisera oss alla.

Det är dock klart att det inte alltid är så lätt att upprätthålla denna attityd. Att gå sin egen väg kan många gånger skapa konflikter med andra. Det kan röra sig om stora eller små saker.

Det handlar om att finna en balans. För autenticiteten innebär att man respekterar och kan tänka att “Jag är jag, men jag respekterar dig som du är”. Vi lever i en värld där allt har sin plats, och där en av de saker som kan skada oss mest är ett falskt yttre.

Fågel framför kvinna

En autentisk person letar efter sakers essens

Att leta efter sakers essens innebär att man uppskattar livets autenticitet. Och detta är något man finner då man lever från hjärtat och uppskattar de saker som verkligen betyder någonting.

Autentiska personer söker essensen från dag till dag, är trogna sig själva och skapar sitt öde. De är fria personer som har frigjort sig från bojorna från det förflutna.

Vi vet även att det under de senaste åren blivit populärt med frasen “autentiska personer”. Ibland kan det hända att man tittar snett på detta uttryck och undrar om inte alla är äkta och autentiska.

Det är därför bra att känna till vad definitionen innebär, och det är värt att tänka på följande:

  • En artikel från 2015 i tidskriften Psychology Today förklarar att autentiska personer är personer som inte använder sig av falskhet.
  • Det är även intressant att tänka på att de lever var dag från sitt inre: de analyserar, reflekterar och uppskattar sina tankar och gör detsamma med sin omgivning.
  • De är oberoende personer som bara svarar på interna förväntningar. De letar aldrig efter andras tillåtelse för att göra något och de kommer aldrig att låta sin lycka styras av andra personer.
  • Autentiska personer lär sig av sina misstag för att de ska kunna ta en ny väg nästa gång. De förstår att det är viktigt att man växer som person.
  • Deras självkänsla är säker och stark. Att nå dit de är har dock inte varit lätt, men de har lärt sig på vägen och lärt sig värdet av essenserna: sanningen, friheten, ödmjukheten, egenkärleken och lyckan.
Kvinna i fönster

Ett falskt yttre: en personlighet bakom en mask

Som vi har nämnt innan så har vi alla någon gång fått låtsas vara något som vi egentligen inte är. Tonåringar gör det för att känna sig accepterade av den sociala gruppen. Vuxna gör det för att kunna uppnå harmoni i en gemensam överenskommelse. Om det finns något som en autentisk person inte tål så är det falska personer som beklagar sig över sin egen falskhet.

Man bör dock nämna vad som händer hos människor i allmänhet: de formar sina personligheter för att vara något som andra förväntar sig av dem. Andra låtsas bara visa omtanke när det kommer till vänner och familj… Varför gör folk detta?

  • Ibland känner man sig tvungen att ha dessa falska masker för att kunna socialisera. Om man dock gör detta under en längre tid så riskerar man att tappa bort vem man egentligen är.
  • En autentisk person kan ha gått igenom denna fas, men har till slut bestämt sig för att inte göra detta längre. Det inte går i linje med personens essens, med de egna principerna.

Vi måste komma ihåg att en del av lärdomen i livet handlar om att forma sin egen självbild med integritet och visa upp vem man egentligen är.

Bry dig inte om vad andra tycker eller förväntar sig av dig.
Detta är bara luft, oljud och ett tomrum.
Det viktiga är din autentiska essens och din integritet.
Var autentisk. Var fri.

Fåglar som sitter på man

Bilder av Tuğba Sayın och Pascal Campion.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.