Osäkerhet är roten till varje giftig relation

Osäkerhet är roten till varje giftig relation
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

När vi tänker på varje giftig relation som kan uppstå så tänker vi först på dålig hantering av känslor. Men dessa typer av relationer sker överallt, i varje sociala miljö, oavsett om det är med vänner eller familj.

Det är relationer som undermineras av osäkerhet, som förför och lurar, och där folk fastnar i ett giftigt svart nät som är extremt svårt att komma ut ur. Det är enkelt att tro att det motsatta är sant, att vi kan karaktärisera giftiga personer som individer med låg självkänsla, vilket leder till instabila relationer.

De är experter på att maskera sin osäkerhet genom manipulation, trick och skuldkänslor. De ser inte sig själva som tillräckligt bra. När de inte klarar av att hantera denna känsla av osäkerhet använder de andra för att känna sig mer självsäkra.

Varje giftig relation ger upphov till ett tillstånd av paranoia och social isolering. Å andra sidan främjar de även kompensationsbeteenden som arrogans, narcissism eller aggressivitet.

Osäkerhet är ett osynligt trick inom giftiga relationer. Det sliter verkligen ner folk.

Hålla över ögon och mun

Varför hänger osäkerhet och avundsjuka ihop inom varje giftig relation?

Extrem avundsjuka är ett “sjukt” sätt att knyta band med andra. Att känna sig avundsjuk när det inte finns någon anledning till det får dig att känna att du inte är tillräckligt bra för den andra personen. Det innebär en osäkerhet och en brist på självkärlek. Det är därför en bra idé att skydda oss själva i varje giftig relation som uppstår. Avundsjukan tenderar att även öka när låg självkänsla är en faktor.

Avundsjuka och misstroende personer är fångade i cykler av negativa tankar och känslor. Det får dem att tro att de har helt rätt. De fångas därför mellan svaghet och narcissism. Det är en explosiv kombination.

Så de kommer uppvisa en stark rustning när de är avundsjuka, men inom sig döljer de en stor tomhet som har skapats av osäkerhet och rädsla. De säger därför konstant till sin partner hur mycket de älskar denne. Faktum är att de även använder övertalning och manipulation för att kontrollera dem. Det är deras sätt att bibehålla relationen.

Men detta mindervärdeskomplex gör det tyvärr meningslöst. Den säkerhet som de får från relationen är oftast inte tillräcklig för dem.

Den skada som osäkerheten åsamkar en person är så stor att den förändrar dennes personlighet.

En osäker person försöker få den andra personen att känna sig osäker

Vi måste vara väldigt försiktiga med hur vi knyter band med osäkra personer. Detta stämmer oavsett om det handlar om en romantisk relation eller en med vänner och familj.

Det kan komma en tid när vi börjar ifrågasätta våra egna handlingar. Det är då viktigt att vi frågar oss själva vilka personer vi har omkring oss. Varför känner vi av detta?

Kvinna i skogen

Om en känsla av osäkerhet uppstår där den inte har funnits tidigare måste vi vara försiktiga. Det är möjligt att den osäkra personen projicerar sina egna osäkerheter på oss för att känna sig mer självsäker. Dessa personer kan vara riktiga experter på att så frön av osäkerhet som en form av kontroll. De använder därför en blandning av manipulation, trick och skuldkänslor.

Osäkra personer har stor kontroll över sina partners, sina vänner och sin familj. Det får dem att känna ett stort ansvar för allt som händer dessa personer, vilket i sin tur får dem att undersöka varje detalj.

Detta är vad osäkerheter inom varje giftig relation mynnar ut i. En osäker person har bara ett sätt att hantera den osäkerhet som denne har gällande sig själv: att göra alla andra olyckliga.

“Misstro är osäkerhetens moder”
Aristofanes

Detta kanske intresserar dig
Faran med att kalla någon “en giftig person”
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Faran med att kalla någon “en giftig person”

"En giftig person" är en enkel etikett att använda i ett gräl. Det innebär att vi placerar allt negativt ansvar på den andra personen.


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.