Osjälvständig personlighetsstörning – vad är det?

Osjälvständig personlighetsstörning – vad är det?
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 18 december, 2022

Oförmågan att vara ensam, ett nästan kvävande beroende av andra, osäkerhet, inget personligt ansvar och en besatt rädsla för att överges. Dessa är de dränerande symptomen på en av de vanligaste åkommorna som finns, men som förblir dold och obehandlad – osjälvständig personlighetsstörning.

För att förstå denna typ av åkomma lite bättre ska vi börja med ett enkelt exempel: George är 42 år gammal och har idag en arbetsintervju. När han har klätt på sig på morgonen föreslår hans fru att han ska välja en annan slips – den han bär är för mörk och seriös.

George tar detta ganska dåligt, även om han inte säger något, och en förvirring börjar nu göra sig hemma. Snart börjar han undra om skjortan och byxorna han valt är rätt, och huruvida skorna inte passar…

“Ditt livstillstånd är endast en reflektion av ditt sinnestillstånd.”

-Wayne Dyer-

Förvirring och utmattning

Förvirrad på grund av tvivel och rädslor intalar han sig själv att han inte kommer få jobbet. Nästan utan att inse det har hans negativitet börjat öka, vilket skickar in honom i en spiral av besatthet. Han börjar tänka att om han inte får jobbet kommer hans fru troligen lämna honom.

Hans fru vet dock redan vad som försiggår och säger att så inte är fallet och att hon kommer finnas där för att stödja honom, att hon litar på honom och att det inte finns någon anledning att ha irrationella rädslor.

Han verkar bli glad, men Eva – hans fru – andas djupt eftersom hon än en gång känner förtvivlan bubbla upp. Hon vet att hon måste vara uppmuntrande och pusha honom hela dagen… kanske till och med hela veckan.

Vidare vet hon att George kanske inte känner sig tillräckligt stark för att gå på intervjun längre. Hon förstår även att hennes makes beteende inte är normalt. Ibland är det väldigt svårt för henne att leva med honom, och hon känner sig alltmer utmattad. Hon tror att det är hans personlighet och att den aldrig kommer förändras.

Men det är här roten av problemet ligger: att tro att denna typ av beteende är normalt och att inget kan göras åt det. Vi kopplar det bara till deras personligheter och låter dem göra vad de vill och gå vart de vill gå. Vi accepterar dem utan att förstå att de genomlider en åkomma, en sjukdom.

Det handlar om en typ av beteende som upphäver personen och dennes omgivning.

Det är inte ett personlighetsdrag

Osjälvständig personlighetsstörning eller det ömtåliga egot

Bland de tio typerna av personlighetsstörningar som inkluderas i DSM-V (diagnostisk och statistisk manual för mentala åkommor) är den vanligaste osjälvständig personlighetsstörning. Denna åkomma karaktäriseras i grund och botten av det konstanta behovet att få bekräftelse, säkerhet och stöd.

Under ungdomen kan tecken ibland upptäckas, men symptomen är mycket mer extrema när någon når 40 års ålder.

Som vi påpekade i början är dock personer med denna åkomma sällan medvetna om att de lider av en sjukdom. De ber bara om hjälp när de inte orkar längre och ser att de inte kan kontrollera vad som pågår.

Kännetecken hos personer med osjälvständig personlighetsstörning

  • Oförmåga att vara ensamma
  • Undvikande av ansvar
  • Extrem passivitet
  • Svårigheter att acceptera eller tackla kritik
  • Oförmåga att hantera ett förhållande som tar slut
  • Besatt rädsla för att bli övergiven
  • Extrem passivitet i interpersonella förhållanden
  • Brist på initiativ: de kan inte ta beslut utan stöd och råd från andra

Vad är orsakerna, hur ställs diagnos och vem drabbas vanligtvis?

Det är för tillfället okänt vad som orsakar denna åkomma. Det står klart att den dyker upp under vuxen ålder och att vissa patienter upplever ett ångestsyndrom som är associerat med fysisk separation från deras föräldrar under barndom eller ungdomsår. Notera dock att så inte alltid är fallet.

Orolig flicka

Å andra sidan är den uppskattade prevalensen hos denna sjukdom hos befolkningen 2% (även om vi vet att många aldrig får diagnosen). Det är vanligare bland kvinnor än män.

När det kommer till hur diagnosen ställs är det viktigt att betona läkarnas arbete. De är nästan alltid den första kontaktpunkten, det första steget mot diagnos, och de bör remittera dessa patienter till specialiserade experter.

Patienten kommer först av allt ge ett blodprov för att undanröja eventuella hormonobalanser. Efter det kommer symptomen och patientens medicinska historia utvärderas.

Behandling för osjälvständig personlighetsstörning

Som med alla åkommor är varje patient unik. Ibland kan fler komplikationer uppstå, som depression, ångestsyndrom, andra personlighetsstörningar etc., vilket resulterar i fler medicinska problem att ta tag i.

Det är överraskande att se hur alla emotionella problem finns i vårt sinne: till och med beroenden såsom alkoholism och rökning. Om vi har den mentala nyckeln för att frigöra oss är det lätt att göra det. Men ja: förändring kan endast hittas inom oss, i vårt sätt att tänka.

-Rafael Santandreu-

Man bör dock komma ihåg att kombinationen av psykoterapi och medicinsk behandling i de flesta fall är väldigt effektiv. Kognitiv beteendeterapi som fokuserar på tankemönster, övertygelser eller oförmågan att ta beslut är den mest framgångsrika.

Vi får inte glömma att de är långsiktiga behandlingar; tillvägagångssätt som ofta försiktigt kombineras med antidepressiva eller lugnande medel, och där framstegen regelbundet utvärderas.

Avslutningsvis får vi inte heller glömma stödet från patientens familj och vänner. Denna nära kontakt är behandlingens tredje pelare, där den drabbade måste kombinera kontinuerlig ansträngning, hängivelse och en stark vilja att bättra sig och kämpa för en mycket bättre livskvalitet.

Bilder från MEGHAN HOWLAND.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.