Komplimanger avtrubbar, kritik hjälper dig att förbättras

Komplimanger avtrubbar, kritik hjälper dig att förbättras

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Det är lika svårt att ta emot kritik som att ta emot beröm. Faktum är att det finns personer som känner sig väldigt obekväma med att ta emot komplimanger. Vi har lärt oss att ha väldigt höga standarder. Detta innebär att vi måste göra allt rätt och inte förvänta oss några belöningar. I den här artikeln ska vi belysa det faktum att komplimanger kan göra dig avdomnad, medan kritik hjälper dig att förbättras.

Det är dessutom väldigt farligt att beröm och kritik har en så stor påverkan på vår vår självkänsla, för det innebär att andra kan påverka oss. Vi kan bli förvirrade av att ta emot komplimanger eftersom detta stimulerar vår självkärlek på ett sätt som får oss att bli avdomnade. När vi å andra sidan får ta emot destruktiv kritik händer raka motsatsen. I detta fall har vi en morbid tendens att skylla på oss själva.

Tänk på att du kan förlora eller vinna när det gäller allt. Det verkligt viktiga är den värdighet som vi har när vi färdas längs stigen, medan vi söker våra mål. Att acceptera konstruktiv kritik från vår miljö hjälper oss att anpassa oss till olika situationer bättre. Med andra ord: kritik hjälper dig att förbättras på otaliga sätt. Beröm kan å andra sidan göra oss svaga och få oss att minska ner på den möda vi lägger på att uppnå våra mål.

Händer

Kritik är en del av vårt dagliga liv. Tänk på att ingen kan få oss att må dåligt om vi inte tillåter detta.

Kritik är oundvikligt och det hjälper dig att förbättras

Att bli dömd är en del av tankeprocessen hos varje människa. I vår kultur är vi vana vid att tänka mer på de negativa aspekterna än de positiva. Vi har lättare för att se defekter och problem än bra egenskaper och möjligheter.

Varje person svarar på kritik på sitt eget sätt. Vi tror att detta beror på huruvida det handlar om konstruktiv eller destruktiv kritik. Det har dock visat sig att det inte fungerar på detta sätt. Samma kritik som ges av två olika personer kan skapa olika svar. Det kan skapa helt olika känslor inom samma person.

Hur vi tar kritiken beror ibland inte på vad som har sagts till oss, utan vad vi tycker om själva saken. Det är då inte kritiken själv spelar roll eller vem som har sagt den, utan det har att göra med vem som tar emot den. Det är vi själva som lägger vikt vid kritiken och det är vi som bestämmer hur vi tolkar den. Och det är även vi som lägger vikt vid gesterna, orden och den person som har yttrat kritiken.

Kritik hjälper dig att förbättras

Hur man drar nytta av beröm?

När vi ger någon en komplimang är det viktigt att berömma aktiviteten eller beteendet men inte individen. På detta sätt kommer vi inte att fånga personen i en fälla av fåfänga. Det sätt som vi påverkar denne på kan även påverka dennes tankesätt. Detta påverkar även samtidigt dennes tendens till att acceptera utmaningar och att uppnå akademisk framgång. Det finns två olika mentaliteter: stationär och utvecklande.

Å andra sidan, om vi är de som tar emot komplimanger, får detta oss att tänka att detta beröm har en positiv komponent. Kom ihåg att komplimanger förstärker ett jobb som har utförts bra, vilket innebär att vi är på rätt väg. Vissa författare säger att vi lever för att bli uppskattade, och vi kan inte neka till att detta verkar vara sant för vissa personer. För vissa personer kan beröm vara grunden till stolthet. Om man blir alltför stolt så riskerar man dock att förvränga sin världsbild.

Hur kan jag ge en konstruktiv komplimang?

För att förstärka någon med en komplimang så är det bäst att formulera denna komplimang runt konkreta fakta och resultat. Generella uttalanden som “Det går bra för dig” eller “Du är så smart” är inte mycket till användning. Det är bättre att säga “Jag tycker om sättet du tog hand om det där konkreta problemet på” eller “Du gjorde ett bra arbete med det där uppdraget, även om du inte tyckte om det”.

Män i fåtöljer

Om man bara poängterar negativa aspekter kommer man att skapa frustration, men att bara peka ut det positiva kommer att göra en alltför bekväm. Problemet med de flesta av oss är att vi föredrar att förstöras av komplimanger än att räddas av kritik.

“Det är en stor dygd att kunna höra all kritik, rätta det som
stämmer och att inte bli upprörd av det som är en lögn.”

J.W. von Goethe


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.