Uppmuntra självmotivation hos dina barn

Uppmuntra självmotivation hos dina barn

Senaste uppdateringen: 25 mars, 2024

Självmotivation är ett koncept som inte alltid har blivit helt förstått. Det handlar om mer än att bara komma över en brist på intresse, eller att handla utan att protestera eller komma med ursäkter. Självmotivation innebär även att man fortsätter framåt själv, utan att man behöver någon annan för att uppmuntra en.

Självmotivation för inlärning finns naturligt hos barn tills de blir ca 7 år. Oavsett vad de gör är deras mål att lära sig och upptäcka (både världen och sig själva), så du behöver oftast inte göra någonting.

Men när ditt barn fyller 7 år, eller om du ser en stor brist på motivation, måste du uppmuntra utvecklandet av självmotivation eftersom detta är en livsförmåga som barn kommer att behöva för att bli framgångsrika.

Även om självmotivation bara kan komma från dig själv, finns det sätt att hjälpa barn med detta och ge dem ett övertag som kommer att hjälpa dem senare. Låt oss titta mer på detta.

Främja självförtroende för att främja självmotivation

Barn är mer motiverade att lära sig, prova nya saker och interagera med andra personer om de tror att de kan det. Att uppmuntra dem är det första steget mot att utveckla detta.

Far och son

Om du verkligen vill hjälpa dina barn måste du ge dem chansen att lösa problem själva. För att hitta en lösning på de små pussel som uppstår varje dag och för att möta nya situationer. Om de gör ett misstag, eller om de inte gör något så bra som de hade velat, spelar det ingen roll. Det som verkligen är viktigt är att de känner sig kapabla att göra detta.

Om en förälder är överbeskyddande kommer detta att göra barnen beroende. Det kommer även att motverka att de tror på sina egna förmågor att hitta en lösning.

Uppmuntra persistens

Belöna dina barn för deras möda istället för att bara erkänna deras framgångar; detta kommer att leda till självmotivation. Du kommer att visa dem hur man anpassar sig så att de kan hantera motgångar och fortsätta försöka tills de lyckas.

Detta kommer att vara nyckeln till många framgångar i deras liv. Lär dem att acceptera att man ibland misslyckas och visa dem att detta är en möjlighet för att lära sig.

Göd deras intressen för att främja självmotivation

Alla, vuxna såväl som barn, har konkreta intressen. Även om barnens inte går i linje med dina egna förväntningar eller dina egna intressen, bör du uppmuntra dem att följa sina.

Far och dotter

Men manipulera dem inte till att älska det som du tror passar dem. Du bör istället hjälpa dem med att finna var de har en passion. Detta kommer att ge dem en intern drivkraft för att vara aktiva och glada. De kommer också kunna dela med sig av detta med andra som de älskar.

Ge dem chansen att prova framgång

Om det finns en sak som pushar oss till att göra vårt bästa så är det upplevelsen av framgång. Framgång är beroendeframkallande. Det visar oss att vi kan göra saker och att vi kan övervinna våra begränsningar och bli bättre än vad vi var innan.

Applicera en pedagogik för framgång hos dina barn. Vill du att de ska lära sig något nytt, att bli motiverade till att utveckla en ny förmåga? Visa dem att de kan göra nya saker genom att låta dem prova en ny aktivitet som du vet att de kommer att kunna utöva. Lär dem också vad det innebär att känna att man har upplevt något.

När dina barn uppnår ett nytt mål bör du belöna dem för detta istället för att jämföra det med något som de inte har uppnått än eller att påminna dem om att de fortfarande har en lång väg att gå.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.