Den kortaste vägen till lycka börjar med ett leende

Den kortaste vägen till lycka börjar med ett leende

Senaste uppdateringen: 26 april, 2023

Ler lyckliga personer mer eller är personer som ler lyckligare? Svaret är att båda är sanna. När vi är nöjda eller känner oss lyckliga är vi nämligen i bättre harmoni med de bra sakerna i och skönheten hos våra omgivningar. Detta tillstånd reflekteras genom ett leende.

Det som är intressant är att detta även inträffar åt andra hållet: ju mer vi ler, även om det är framtvingat i början, desto lyckligare känner vi oss.

“Glöm aldrig att le, för dagen du inte ler under är en förlorad dag.”

-Charlie Chaplin-

Leende kvinna

Att le förbättrar vårt humör

Ett experiment som genomfördes av Fritz Strack visade att man får bättre humör av att le. Experimentet bestod av två grupper av människor som visades roliga seriestrippar. I en av grupperna höll deltagarna en penna i munnen. Detta gjorde att deras läppar sträcktes ut som i ett leende. Den andra gruppen behöll ett neutralt uttryck.

Resultatet visade att de som log innan tyckte att serierna var roligare; de hade alltså en starkare tendens att vara på gott humör.

Detta förklaras av det faktum att hjärnan tolkar ansiktsmuskler i form av ett leende som att vi är glada, oberoende av orsaken, och svarar med positiva humör.

Sinnet fungerar “med tendenser”. När vi är ledsna eller arga tolkar vi generellt det som händer oss på ett mer negativt sätt, och vi tenderar därför att komma ihåg och tänka på negativa händelser. När vi är glada tolkar vi däremot saker på ett mer positivt sätt och finner fler positiva minnen och tankar.

Så att “tvinga dig själv” att le kan alltså vara ett bra sätt att få kroppen att anta ett gladare tillstånd, vilket i sin tur skapar en god cirkel.

Detta är bara en av anledningarna till att ett leende är det första steget mot lycka; det finns fler.

Ett leende är smittsamt

Vi lever i en stressig värld där vi regelbundet stöter på personer, men knappt märker av dem: bagaren, busschauffören, läkaren, kassörskan i butiken…

I dessa dagliga situationer kan vänlighet och ett leende åstadkomma en subtil men väldigt viktig förändring över tid. Ett irrelevant möte blir därmed till ett trevligt möte.

Spegelneuroner får oss att imitera beteendet hos personer omkring oss. När vi till exempel befinner oss med en aggressiv person blir vår inre reaktion att bli defensiva.

Om vi har ett leende på läpparna när vi går ut, är det troligt att vårt leende kommer bli besvarat. Detta ger oss en bra känsla av välmående och inre frid.

Det finns en anledning till att det första bebisar lär sig göra är att besvara leenden som de får av sina mödrar eller andra personer i deras närhet.

Leende barn

Vi är programmerade att tolka ett leende som ett tecken på säkerhet och att besvara det. Detta skapar därmed en koppling som kommunicerar budskapet: “Detta är en säker plats där du inte behöver vara defensiv.”

En liten gest, såsom ett leende, kan ha en avgörande influens på atmosfären som uppstår mellan personer.

“Om någon är för trött för att ge dig ett leende, lämna ett själv, för ingen behöver ett leende lika mycket som någon som inte har ett att ge.”

-Dalai Lama-

Ett leende är det första steget mot skratt

Det finns inget som är lika roligt som att se en bebis skratta. Om du någonsin har stått framför en så vet du att även de mest allvarliga vuxna inte kan undvika att le och till slut skratta när en bebis gör det.

Skratt är, likt att le, utöver ett uttryck av glädje även en form av kommunikation som indikerar att vi är i en säker och vänlig atmosfär.

Att veta hur man skrattar åt sina omständigheter och sig själv är mycket viktigt. Det är ofta bästa medicinen för att inte drunkna i sina problem. Vidare är det viktigt för att finna ett sätt att hålla huvudet ovanför ytan.

Ett skratt i rätt ögonblick kan bryta den allvarligaste av spänningar. Skratt bryter ned barriärer av olycka och för oss närmare lycka.

“Skratt är kuren, lindringen, upphörandet av smärta.”

-Charlie Chaplin-

Det är inte bara för att vi mår bra när vi skrattar, utan även för att skratt för oss samman. Många goda vänskaper har byggts upp under kvällar med skratt, och det är viktigt att kärlekspar kan skratta. En av de första lekarna vi leker med barn går faktiskt ut på att kittla dem så att de skrattar.

Att skratta med någon skapar en koppling, och dessa kopplingar – goda relationer du känner dig bekväm i – är oersättliga för lycka.

Så länge vi kommer ihåg att ha ett leende på läpparna kommer vi alltså vara lyckligare i oss själva, men även sända ut lycka. Och vem vet, vi kanske till och med lägger grunden för ett förhållande.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.