7 tips för att uppfostra självsäkra och självständiga barn

Uppfostran av starka, självständiga och självsäkra barn kommer att reflekteras i välfungerande, respektfulla vuxna med sunda relationer.
7 tips för att uppfostra självsäkra och självständiga barn
Valeria Sabater

Skriven och verifierad av psykologen Valeria Sabater.

Senaste uppdateringen: 10 april, 2024

Det är ingen enkel uppgift att uppfostra självsäkra och självständiga barn. Man måste veta när man bör ingripa i deras liv och när man ska ge dem utrymme. Barnen behöver personligt utrymme om de ska kunna lära sig nya färdigheter för vuxenlivet. Det är därför viktigt att man har tålamod med dem, att man visar omtanke och att man förstår vad de behöver.

För en tid sedan publicerades en bok med titeln Raising Independent, Self-Confident Kids. I denna bok reflekterar psykologerna Wendy Moss och Donald Moses över de sätt som föräldrar uppfostrar barn på nuförtiden.

“Hjälp mig att göra det själv.”

Vi har nått en punkt där vi många gånger försöker lösa vartenda litet problem som barnen stöter på. Ibland försöker vi till och med att förutse dessa problem för att barnen ska kunna få ett lugnare liv. Detta omger barnen med ett magiskt lugn, och det känns bra att kunna ge dem detta.

Det är förstås helt förståeligt att man vill sina barn väl, men vissa föräldrar gör det alltför mycket, så pass att situationen till slut blir extrem. Om man gör allt åt barnen kommer de följaktligen inte lära sig hur man hanterar situationer själva, vilket är väldigt viktigt i vuxenlivet.

Wendy Moss och Donald Moses menar att barnen behöver utveckla en förmåga att hantera världen och lära sig från sina misstag. Vi skulle därför nu vilja gå in lite mer på vilka strategier man kan använda sig av för att uppfostra självsäkra och självständiga barn.

Pojke som ligger i gräset.

Att uppfostra självsäkra och självständiga barn: att ingripa eller observera?

Att uppfostra barn är som en dans. Först kramar man och håller fast dem, men snart så måste man släppa taget. Man måste förstå att även om ens danspartner nu fritt får ta sina steg, kommer man ändå kunna se vad som sker på håll.

Det är inte alltid så enkelt att veta när man ska ingripa och när man ska ta ett steg tillbaka. Det gäller att förstå vilken roll barnen ska spela. Om de har ansvarsområden som de hanterar på ett bra sätt så kan man börja ge dem lite mer frihet i hemmet, och de kommer då själva lära sig vad som förväntas av dem.

Självsäkra och självständiga barn har förtroende för sig själva och sina föräldrar

Om vi vill uppfostra självständiga barn är det viktigt att de får möjligheten att känna förtroende; dels för oss som föräldrar men även för sig själva. De kommer då inte vara rädda och kommer även känna att de kan prata om de problem och behov som de har, vilket leder till att de i slutändan får större självförtroende.

Att lära sig ta sunda beslut

Vad menar vi med sunda beslut? Sunda beslut är sådana som gör att barnen får en möjlighet att lära sig. Barnen lär sig att ta ansvar för sina handlingar och förstår dessutom att varje handling har konsekvenser. Barnen kommer förstå att dåligt beteende kommer påverka både dem själva och den omkringliggande miljön. De bör förstå att det är okej att be om råd. Men de bör samtidigt vara medvetna om att de kan acceptera de råd de får eller följa sina egna instinkter.

När man uppfostrar barn är det även viktigt att vara medveten om att varje barn har sin egen personlighet och sina egna preferenser. Det är inte alltid vi som vuxna kan bestämma vad som är rätt för dem, men vi kan vägleda och ge dem råd.

Uppfostra självsäkra och självständiga barn

Lär barnen att ta ansvar för både små och stora uppgifter

Det krävs tre saker för att barn ska börja ta mer ansvar: tid, tålamod och omtanke. Det är inte bra om vi som föräldrar försöker få barnen att lära sig alltför mycket alltför snabbt. Ett annat problem är att man inte alltid vet hur man ska hantera de utmaningar som dyker upp när man minst anar det.

Ett sätt att hjälpa barn att lära sig nya färdigheter är genom att lära dem att ta ansvar från tidig ålder. Vid tre års ålder kan de exempelvis lära sig att lägga undan sina leksaker. De kan även hjälpa oss med hushållet. Det kan röra sig om saker som att plocka av från bordet, vattna växterna, ta hand om husdjuren etc.

Det är viktigt att man inför regler, skyldigheter och ansvarsområden. Detta gör att de efterhand förstår att de kan klara av mycket mer än de trodde från början. De kommer lära sig att man växer upp genom att ta ansvar och de kommer se att man får en starkare självkänsla när man lyckas utföra sådana uppgifter.

Att hantera frustration

Om man vill att barnen ska kunna ta ansvar är det viktigt att de lär sig utveckla tålamod och en emotionell mognad som gör att de kan stå ut med livets små svårigheter. De måste få uppleva frustration och lära sig hantera den, för att på så sätt växa upp till självsäkra tonåringar och vuxna. Var därför inte rädd för att säga “nej” när detta behövs. Att säga “nej” vid rätt tillfällen och under rätt omständigheter kommer vara fördelaktigt i det långa loppet.

Pojke som skriker.

Självsäkra och självständiga barn har god självkontroll

Lär barnen att hantera sina känslor, för det kommer ge dem en större förmåga att själva bemöta de problem de stöter på. Det är här som den emotionella intelligensen är av stor vikt.

Sociala färdigheter, vikten av att utveckla social kompetens

Genom att utveckla sociala förmågor kommer barnen kunna bygga bättre relationer och få en mer positiv självbild. De kommer kunna hantera sociala situationer och undvika potentiella situationer där de kan bli mobbade.

Pojke som sträcker sig efter fjäril.

När vi uppfostrar självsäkra och självständiga barn bör vi inte heller glömma bort oss själva. Vi måste vara goda föredömen och förstå att föräldrar, mor- och farföräldrar samt andra familjemedlemmar lämnar ett avtryck på barnens liv. Det beteende vi uppvisar kommer vara positivt eller negativt. Det är vi som lyfter upp dem för att skapa självsäkra och självständiga barn, eller låser in dem i en bur av frustration.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.