7 obekväma känslor som barn bör lära sig hantera

7 obekväma känslor som barn bör lära sig hantera

Senaste uppdateringen: 16 april, 2024

Det är inte lätt att hantera obekväma känslor. Vuxna kan inte göra det och inte barn heller. Även om man skulle vilja ha ett paraply som skyddade mot obekväma känslor, hade detta varit kontraproduktivt och ej heller möjligt.

Många föräldrar försöker skydda barn mot obekväma känslor, men detta är inte något som är bra i längden eftersom barn när som helst kan stöta på dessa situationer med smärta och frustration. Om de inte har hunnit vänja sig kommer deras liv då att bli oerhört obekväma.

Man kan inte skydda barn mot obekväma känslor, men man kan lära dem att hantera dem. Barn behöver lära sig att hantera dessa känslor på ett hälsosamt sätt.

Barn

Hur man hjälper barn att hantera obekväma känslor

Detta är ingen lätt uppgift, men man kan förbereda barnen för livet genom att hjälpa dem hantera smärta, ilska och andra känslor. Dessa känslor kommer att vara intensiva varje gång men de kommer att lära sig bemöta dem och anpassa sig till dem på ett moget sätt.

Att lära barnen att hantera sina känslor är det bästa sättet att förbereda dem för det ansvar de kommer att få ta i livet som vuxna.

Att lära barn hantera uttråkning

Uttråkning är något som vi alla kan råka ut för. Men för barn är denna känsla väldigt intensiv och de vill ha uppmärksamhet. Att barn är uttråkade betyder dock inte att en vuxen måste lösa detta problem för dem. Det är bra för barn att vara uttråkade ibland.

Uttråkning stimulerar barn till att bli kreativa. Därför bör man ge barnen något de kan använda för att ge utlopp åt denna känsla.

Man måste hjälpa barn att arbeta proaktivt när de är uttråkade och att tänka på ett positivt sätt för att lösa detta.

Blommor

Att lära barn hantera frustration

Att vilja hjälpa barn när de känner sig frustrerade är en naturlig reaktion. Men barn måste veta hur man hanterar frustration på ett effektivt sätt. Det kommer inte alltid finnas någon där som kan göra detta åt dem.

I detta fall måste man prata med barnen så att de lugnar ner sig och försöker hitta en lösning. De kommer därmed lära sig bemöta en frustrerande situation och lösa den.

Om de inte lär sig att lösa problem själva kan detta leda till en felaktig utveckling. Med andra ord vänjer de sig vid att andra ska lösa problemen åt dem.

Att lära barn hantera tristess

Tristess är en känsla som följer med oss under stora delar av livet. Det är något normalt som uppkommer naturligt i olika situationer. Barn bör läsa sig att identifiera tristess och förstå att det är något normalt förekommande.

De bör lära sig att hela livet inte är glädje och fest. Låt dem leva ut sin tristess naturligt och lär dem sedan att känna sig bättre med sina känslor. 

Att lära barn hantera obekväma känslor i form av ångest

Det är inte hälsosamt att barn hela tiden känner ångest. Men det är dock viktigt att de lär sig hantera ångest och de typer av situationer som skapar denna känsla. Det är bara på detta sätt som de kan lära sig identifiera och hantera det.

Man bör även lära dem hantera de känslor som orsakar ångest och lära dem att de inte bör känna sig begränsade av denna känsla.

När barn har ångest är det viktigt att lära dem att det är viktigt att man kan lugna ner sig. Det kan vara nödvändigt att exempelvis lära barnen att komma över sina känslor. Att ha undertryckta känslor kommer inte att hjälpa någon.

Flicka som lär sig hantera obekväma känslor

Att lära barn hantera besvikelse

Barn kan känna sig besvikna av olika anledningar och många gånger går detta inte att kontrollera. Det kan vara så att favoritlaget har förlorat en match, de har inte fått de godissorter de vill ha, deras kompisar hamnade i en annan grupp eller så har mamma eller pappa inte tid att leka innan maten.

Oavsett vilken anledningen är så är besvikelse något som alla känner i livet och något som man måste lära sig hantera. Annars kommer man alltid att gå runt och känna detta.

Undvik att hindra barnen från att känna sig besvikna eftersom de annars kommer att utveckla egoistiska tendenser.

Att lära barn hantera obekväma känslor i form av ilska

Ilska är inte en dålig känsla. Det dåliga är det vi beslutar oss för att göra när denna känsla uppkommer. Barn måste lära sig hälsosamma sätt att hantera ilska, och att aggressivitet varken är nödvändigt eller hälsosamt.

När barn känner ilska måste man lära dem hantera denna känsla och andas lugnt. Att räkna till 10 fungerar för både barn och vuxna.

Att lära barn hantera skuldkänslor

Barn bör inte känna sig fria från skuldkänslor genom att komma med ursäkter. De måste lära sig förstå att deras beteende påverkar andra. Det handlar inte om att straffa dem utan om att få dem att genomföra konstruktiva ändringar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.