Kära dagbok, förlåt att jag stör dig igen: Låg självkänsla

Kära dagbok, förlåt att jag stör dig igen: Låg självkänsla

Senaste uppdateringen: 28 mars, 2024

Personer med låg självkänsla ser inte nödvändigtvis sig själva som värdelösa eller dåliga, men det är sällan de säger bra saker om sig själva. Detta kommer naturligtvis med en stor kostnad eftersom det kommer att samexistera med olycka och förtvivlan.

Hos de med en låg självkänsla hittar vi olycka, frustration och tvivel. Dessa är de saker som orsakar de största svårigheterna i deras liv, och de grundar sig på svårigheter när det gäller självacceptans och självkänsla.

Utav denna anledning är det väldigt viktigt att undersöka hur vi uppfattar oss själva, för relationen mellan en låg självkänsla och personliga problem är väldigt hög, och den visar sig på olika sätt. Låt oss titta närmare på detta…

Flicka med låg självkänsla

Jag kan inte älska mig själv

Låg självkänsla går hand i hand med en dålig självbild. En person med en låg självkänsla undervärderar sig själv och är konstant besviken på sig själv och sina handlingar.

Detta utvecklas ofta från smärtan som har uppstått vid tidigare erfarenheter av social bortstötning, ångest för att man inte lyckats bli vad man vill bli och en stor ledsamhet när man inte lyckas möta andras förväntningar.

Forskarna har ännu inte kommit överens angående hur man ska analysera de olika sätt som detta uppstår på, och de flesta av de verktyg som finns tillgängliga för oss idag hanterar självkänsla på ett direkt eller självrapporterat sätt.

En av de mest använda skalorna för att mäta självkänsla är Rosenbergsskalan.

Kvinna med låg självkänsla

Så om du vill ha en kort överblick av din självkänsla kan du svara på dessa 10 utsagor.

De fem första utsagorna mäts från 4 (håller med fullständigt) till 1 (håller inte med alls).

1. Jag är generellt nöjd med mig själv och jag anser att jag är en person som är värd att uppskattas
2. Jag tänker ibland att jag inte är bra på något
3. Jag upplever att jag har några bra egenskaper
4. Jag kan göra saker lika bra som andra
5. Jag känner att jag inte har många saker att vara stolt över

De följande fem utsagorna mäts från 4 (håller inte med alls) till 1 (håller med fullständigt).

6. Ibland känner jag mig verkligen värdelös
7. Jag känner att jag är värd något
8. Jag önskar att jag respekterade mig själv mer
9. Jag brukar generellt tänka att jag är ett misslyckande
10. Jag tänker ibland att jag inte är en bra person

Addera nu poängen och mät resultatet enligt denna modell:

  • Från 30 till 40 poäng: Hög självkänsla. Detta anses vara en normal och hälsosam självkänsla.
  • Från 26 till 29 poäng: Måttlig självkänsla. Du har inte några allvarliga problem med självkänslan, men du bör förbättra den.
  • Mindre än 25 poäng: Låg självkänsla. Du har allvarliga problem med självkänslan.
Bur

Den psykologiska profilen av en person med låg självkänsla

När vi utvärderar den psykologiska profilen hos en person med låg självkänsla, bör vi fråga oss om denne verkligen tycker illa om sig själv eller om det är en missuppfattning av personens egenskaper som tvingar denne till att bara se det negativa.

För att kunna förbättra situationen måste personer med låg självkänsla tänka på sig själva på ett positivt sätt. Problemet är att när något hotar deras uppfattning om sig själva, tenderar de inte att hitta anledningar till att föra fram sig själva på ett positivt sätt.

Personer med låg självkänsla tenderar att beskriva sig själva på ett sätt som inte är så väldigt entusiastiskt. Det görs oftast genom att man använder termer som “Jag anser mig själv vara någotsånär snäll eller vänlig”, “medelmåttig arbetare” etc.

De tenderar också att känna sig mer ansvariga för dåliga saker som händer än vad de egentligen är. När något positivt händer tror de inte att det finns ett samband mellan detta och dem själva.

Flicka i tunnel

Personer med låg självkänsla tenderar att ha oklara mål och har svårt att hantera svårigheter. Detta förstärker den negativa bilden de har av sig själva.

Som vi kan se tycker personer som har en låg självkänsla inte riktigt om sig själva. För att förbättra självkänslan måste vi därför sluta jämföra oss själva med andra. Vi måste också arbeta med att omvandla det negativa till något positivt och utveckla en personlig strategi som låter oss visualisera oss själva på ett positivt sätt. Om man lider mycket av denna situation bör man konsultera en psykolog så snart som möjligt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.