Histrionisk personlighetsstörning: förförisk och inflytelserik

Histrionisk personlighetsstörning: förförisk och inflytelserik
Julia Marquez Arrico

Skriven och verifierad av psykologen Julia Marquez Arrico.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

En person med en histrionisk personlighetsstörning karaktäriseras av ett mönster av kognitiva och emotionella tendenser som inkluderar förföriska beteenden, drama och emotionell instabilitet.

Personer med histrionisk personlighetsstörning har en magnetism som attraherar andra personer, iallafall på kort sikt. De blir samtidigt även enkelt influerade själva.

En histrionisk personlighetsstörning kan ses hos individer som är förföriska, personer som alltid söker andras uppmärksamhet och som är väldigt inflytelserika. De visar även intensiva känslor, överdriver vikten av saker och är ganska dramatiska.

Histrionisk personlighetsstörning inom film: “Breakfast at Tiffany’s”

Om du kommer ihåg filmen “Breakfast at Tiffany’s“, Blake Edwards, året 1961 och karaktären Holly Golightly (spelad av Audrey Hepburn) så har du sett en histrionisk personlighetsstörning.

Holly vill bli skådespelerska. Hon lever ett galet, extravagant liv och blir även enkelt påverkad av andra. Hon förälskar sig och blir övertygad av de män hon möter längs vägen. Och hon förvandlar sitt liv till en teaterpjäs.

Histrionisk personlighetsstörning inom film

Vi kommer nu försöka förklara hur man kan identifiera denna störning, vad som orsakar den och vilka de mest lyckade behandlingarna är.

Vad är skillnaden mellan en personlighetsstörning och bara en personlighet?

Man kan säga att man har att göra med en psykisk störning och inte bara en personlighet när en personlighetsstil har allvarlig påverkan på personens och dennes omgivning. De personer som är närmast dem med personlighetsstörningar lider eftersom det är ett psykopatologiskt tillstånd som är egosyntoniskt. De personer som har detta tror därför att det är helt normalt.

Det innebär att störningen är integrerad i personens psykologiska struktur och att det är något som lever som en del av jaget.

Ångeststörningar känns som något som invaderar en person och har en startpunkt (egodystonisk störning). Men personlighetsstörningar börjar utvecklas innan tonåren, lite i taget. Personen ser inte detta som något separat från denne själv.

“Den intressanta paradoxen är att när jag accepterar mig själv precis som jag är så kan jag förändras.”

-Carl Rogers-

Personlighetsstörningar karakteriseras även till en stor del av konflikter inom den närmsta sociala omgivningen. Till skillnad från “ett sätt att vara”, som kan lindras relativt snabbt inom psykologisk terapi, är personlighetsstörningar speciellt resistenta mot behandling.

Personer med en personlighetsstörning undviker även att gå till en psykolog. Anledningen är att denne känner att “det har alltid varit såhär” och att “problemet är någon annans fel”.

Hur diagnostiserar man histrionisk personlighetsstörning?

För att diagnostisera en mental störning används inom psykiatrin för det mesta de kriterier som utvecklats av “The American Psychological Association” (APA). Den term som har föreslagits av APA inom DSM-5 är “histrionisk personlighetsstörning”.

Enligt APA är det en störning som tillhör grupp B inom personlighetsstörningar. De karaktäriseras av humörsvängningar, drama och utåtvändhet.

Diagnostiskt kriterium: att lära sig identifiera en person med en histrionisk personlighetsstörning

Du kanske känner till flera personer som är dramatiska, förföriska och inflytelserika. Men det innebär inte att de alla har denna personlighetsstörning.

För att kunna säga att någon har denna störning bör fem eller fler kriterium vara uppfyllda:

 • De känner sig obekväma i situationer där de inte har all uppmärksamhet.
 • Deras interaktion med andra karaktäriseras ofta av sexuellt förföriskt eller olämpligt beteende.
 • De uppvisar snabba humörsvängningar.
 • De använder konstant sitt fysiska utseende för att dra till sig uppmärksamhet.
 • De har ett sätt att prata som är baserat på intryck och saknar detaljer.
 • Självdramatik, teaterbeteende och överdrivna känslouttryck.
 • De övertalas enkelt (m.a.o. blir de enkelt influerade av andra och av omständigheter).
 • De anser att deras relationer är närmre än vad de egentligen är.

Utöver att uppfylla fem eller fler av dessa kriterium är det nödvändigt att de även har varit närvarande under slutet av tonåren.

När det diagnostiska kriteriet har blivit mött kan personen ha en profil eller personlighetsstil som är histrionisk.

Kvinna och hjärta

Hur utvecklas denna personlighetsstörning?

Som de flesta psykopatologiska störningar kan den ha många orsaker. Det finns flera bidragande faktorer, och hos de flesta individer finns det en sårbarhet (biologisk, psykologisk, social) som interagerar med sin miljö (lärande, utbildning, droganvändning, relationer) och allt detta ger till slut upphov till störningen.

Andra psykologiska åkommor kan ha en väldigt distinkt och identifierbar utlösande faktor. Till exempel kan en period av kontinuerlig ångest resultera i en panikattack eller avsked från jobbet, vilket leder till depression. Men i personlighetsstörningar finns det ingen påskyndande faktor av psykopatologi.

“När vi inte längre kan förändra en situation blir vi utmanade att förändra oss själva.”

-Victor Frankl-

Behandling av histrionisk personlighetsstörning

Behandling med kognitiv terapi

Metoderna inkluderar impulsbehandling, emotionell intelligens, förbättring av tankeschema och arbete med kognitiva störningar. Behandlingens huvudmål är att:

 • Motverka deras diffusa tänkande.
 • Skilja fantasier från verklighet.
 • Vara mer realistiska gällande orsak och verkan.
 • Ha mer kontroll över sina impulsiva beteenden.
 • Förbättra sina självkoncept.
 • Förbättra sina personliga psykologiska förmågor.

Träning inom sociala färdigheter är grundläggande för att en förbättring ska komma till stånd, eftersom detta är personer som är vana vid att manipulera sina personliga relationer. De gör detta med emotionella kriser, klagomål och andra aggressiva attityder.

En viktig del av den psykologiska terapin ägnar man åt att hjälpa patienten identifiera vad denne vill ha, vad personen känner, vad som stör personen och hur man uttrycker detta ordentligt. En del av denna träning har att göra med att lära sig ifrågasätta sin uppfattning att förlusten av en relation skulle vara förödande. De lär sig även att vara mindre rädda för att bli bortstötta.

Även det är en åkomma som involverar en komplicerad klinisk procedur, så är det inte omöjligt att det kommer ske en förbättring.

Terapi är fundamentalt för att frigöra folk med denna störning från det stora lidande som deras psykopatologi åsamkar dem. Det hjälper dem även med att erkänna och ta ansvar för det lidande som deras åkomma orsakar. Detta hjälper dem att reparera den resulterande skadan och ha ett bättre liv.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.