När är konfrontation nödvändigt och när ska man låta bli?

När är konfrontation nödvändigt och när ska man låta bli?
Sergio De Dios González

Granskad och godkänd av psykologen Sergio De Dios González.

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 29 april, 2023

Aggression är en av de minst förstådda och sämst hanterade mänskliga instinkterna. Generellt sett bär det negativa konnotationer. Hursomhelst utgör det del av vårt överlevnadskit och har en fundamental uppgift. Ett exempel på detta är en livssituation där vi måste kräva vad vi vill genom en konfrontation.

Ofta hämmas vi av tankar om att vi är överdrivet känsliga över saker som inte spelar roll om vi konfronterar någon. Är detta verkligen värt att kämpa för? Det är inte ett enkelt val och beror mest på individens subjektiva värderingar än någon objektiv sanning.

Dilemmat om huruvida vi ska eller inte ska kräva vad vi vill är mer relevant än du tror. När det är nödvändigt att kräva och man inte gör det så tillåter vi alla trampa på oss. Om vi konfronterar någon om något som inte alls är värt ansträngningen skapar vi onödiga konflikter. Båda besluten kan bli avgörande om situationen ifråga är viktig nog.

Ledtrådar till hur du beslutar när konfrontation är nödvändigt

Frågan är: vilka är kriterierna vi bör använda för att besluta när det är dags att driva tillbaka en irriterande, skadlig eller obekväm situation? Det första vi måste understryka är: alla klagomål, personligt eller i arbetslivet, är inte giltiga.

Är det dags att konfrontera?

Till att börja med kan vi säkerställa att det inte finns någon återvändo när:

  • En grundläggande mänsklig rättighet står på spel. Du bör aldrig hålla tyst i det här fallet. Att inte säga något i vissa situationer kan öppna dörren till otrolig respektlöshet och hänsynslöshet.
  • När skadan hotar att sprida sig utanför de den nuvarande situationen och påverka det generella välmåendet på medellång och lång sikt. I det här fallet kan du tillåta en negativ upplevelse under lång tid genom att inte höja rösten.
  • Om det medvetet bryter mot en överenskommelse eller pakt: Om en överenskommelse nåtts och sedan bryts är detta en självklar anledning att stå på sig. Man kan helt enkelt inte ändra reglerna under spelets gång. Om du inte framför ditt klagomål så accepterar du den nya ordningen, även om den kan ha negativa effekter även för andra.
  • När det hotar den mänskliga värdigheten: Detta kan innebära fysiska, verbala eller symboliska hot. Inga av dessa fall är acceptabla. Att hålla tyst eller inaktiv i dessa situationer är detsamma som att samtycka till dem.

När ska man hålla tillbaka?

Precis som kriterierna för när man bör konfrontera finns det signaler som tyder på att en konfrontation kanske är onödigt. Först och främst när någon ovetande eller omedvetet påverkar oss, gör oss illa eller irriterar oss. Om det inte finns en medvetenhet i handlingen och ingen vilja att skada, utan när personen av misstag sårar oss eller andra. Då finns det ingen anledning att konfrontera personen och skapa en konflikt.

Det är ingen bra idé att konfrontera på grund av att egot fått sig en törn eller fåfänga. När någon till exempel inte bjuder in oss till en gruppaktivitet som vi förväntat oss att gå på; eller när vi inte behandlas som kungar eller drottningar, trots att de inte heller behandlar oss illa. I dessa fall kommer vår frustration från ett narcissistiskt stråk som vi bör överkomma utan att “hämnas”.

Att konfrontera eller inte

Ett fall där vi aldrig bör orsaka konfrontation är när vi gör någon en tjänst personen aldrig återgäldar. Om det inte finns någon tidigare överenskommelse har alla rätt att besluta om huruvida de återgäldar tjänsten eller inte. Sedan är det upp till dig att avgöra om du vill göra personen ytterligare tjänster i framtiden.

Konfrontation är en konst

När du beslutar att det är på sin plats att konfrontera någon behöver det inte betyda att du startar ett gräl. Det kanske uppstår en konflikt och du finner dig själv i en situation där du är parten som  betett sig skadligt mot den andra. Du bör undvika överdriven aggression eller ovillighet att finna en lösning på problemet.

Det är alltid bättre att ta konfrontationen när du har lugnat dig istället för när du fortfarande är upprörd. När någon gör oss illa hyser vi frustration. På samma gång kan det leda till ilska, men oftast förhindrar det oss från att bedöma och bemöta situationen på rätt sätt. Det är därför det är bättre att lugna ned sig innan man tar initiativ till en konfrontation.

Nästa steg är att uttrycka ditt klagomål klart och tydligt. Förklara vilken skada gjordes och varför. Peka ut hur agerandet gick emot dina rättigheter, överenskommelser eller interna kod. Fråga efter eller kräv en förklaring och, beroende på situationen, en ursäkt eller återbetalning för den skada som uppstått. Allt detta kan ske utan att du behöver bli arg. Ingenting fungerar så bra som logik för att reparera sådana här svårigheter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.