Om någon gör dig en tjänst, är du då skyldig en gentjänst?

Om någon gör dig en tjänst, är du då skyldig en gentjänst?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 03 februari, 2024

Ibland är det inte så att någon gör dig en tjänst, utan snarare att personen föreslår ett utbyte. Men saken är den att personen inte säger detta öppet. Raka motsatsen: personen får hjälpen att verka som generositet, men när du minst anar det så tar personen upp vad denne gjorde för dig. Eller ännu värre, kräver något som du aldrig gick med på från första början.

Människor som beter sig på detta vis gömmer sig bakom en falsk bild av tacksamhet. De anser att en tjänst alltid måste återgäldas. Men de kollar aldrig med den andra personen för att se om även denne känner på detta vis. De kommer bara en dag och förväntar sig att du ska göra något för dem, utan att ens fråga dig. Och om du inte gör vad de vill kommer de att spela offerrollen och bli arga.

“Den som gör en tjänst åt någon som förtjänar det är själv mottagaren.”

-Aurelio Teodosio Macrobio-

Du inser till slut att tjänsten inte var en tjänst på riktigt, utan snarare än fälla. Det är en form av kontroll och manipulation, en mekanism som de kommer aktivera när det passar dem. Och det som gör detta så förrädiskt är att det är en form av kontrakt som du aldrig har signerat. När personen gör dig en tjänst så signerar individen även detta kontrakt åt dig på samma gång.

Varför de gör dig en tjänst

Det finns sammanhang där det står klart att du är skyldig att återgälda en tjänst. De kan exempelvis uppstå inom politiken. Det händer även på arbetsplatsen. Om du hjälper en kollega så förväntar du dig att denne gör detsamma för dig om du behöver det. I båda exemplen finns det en faktor som gör ekvationen uppenbar: det är tjänster mellan personer som har en praktisk relation, inte familj eller vänner.

Alice i Underlandet gör någon en tjänst

En kollega eller affärspartner gör dig en tjänst, men det är uppenbart att det finns intressen bakom detta. Det är inte någon fälla. Det innebär inte att personen aldrig gör en tjänst åt en främling. Du kan hjälpa någon som behöver hjälp baserat på dina egna principer eller helt enkelt bara för att du vill det.

Men när det kommer till en närmare relation så bör både tjänsten och tacksamheten vara helt gratis. Hjälp som du ger din familj, din partner eller en vän är något som du gör för att du vill. För att du kan eller för att det får dig att må bra.

När du gör det så mår du bra. Du har inte någon mental loggbok där du skriver ner detta som en skuld. Om du håller räkningen ska du inte kalla det för tjänster, utan utbyten eller uppgörelser.

När botemedlet är värre än sjukdomen

Det finns tyvärr många personer som för en sådan loggbok rörande alla tjänster de gör. Det värsta med detta är att de kräver in skulden när och hur de vill. Det gjordes aldrig någon uttrycklig överenskommelse med den andra personen, och denne kan visa sig när som helst för att driva in denna “skuld”.

Man som ligger ner

När du måste återgälda en tjänst så behandlas du även illa av personen som gjorde tjänsten från första början. Det är inte ovanligt att aggressiva personer även är “generösa” mot andra.

De gör dig en tjänst och sedan blir de arga; de exploderar eller blir hysteriska. Om du inte säger något så är allt bra. Men om du säger något så kastar de sin tjänst i ansiktet på dig. Även sexuella övergrepp kan ibland vara baserade på en serie tjänster.

Personer som håller koll på varje tjänst ser sig ofta som offer. Personer som tycker synd om sig själva gör ofta såhär. De håller koll på allt som de har gjort för andra; varje liten detalj och varje liten sak som inte återgäldas. Detta ger vidare stöd åt deras självbild som offer.

Det sägs att en tjänst måste tas emot med otacksamhet för att vara en tjänst. Detta är faktiskt sant. En tjänst baseras på generositet, att människor bör hjälpa andra människor om de kan. Belöningen för detta bör vara den belåtenhet som den som gör tjänsten upplever. Varför skulle någon vilja ha mer än det?

Kvinnor som dockor

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.