Lär dig mer om olika typer av amnesi

Lär dig mer om olika typer av amnesi
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Amnesi är en av de mest kända typerna av minnesstörningar. Den involverar betydande brister i kodning, lagring och återkallande av information. Men de grundläggande psykologiska processerna i minnet är extremt komplexa och mångfacetterade. Det finns många typer av amnesi och därför kan det vara ett svårt tillstånd att förklara i detalj.

Detta är också anledningen till varför personer med amnesi har varit en så värdefull resurs för att nå en djupare förståelse för hur minnet fungerar. Att undersöka minnesstörningar hjälper oss att förstå dess struktur och funktion. Det förefaller sig som så att den mesta av forskningen inom detta område har fokuserat på amnestiskt syndrom, vilket är när en persons episodiska minne är skadat och inte fungerar korrekt.

Så när vi forskar på amnesi och episodiskt minne måste vi fokusera på vilken effekt denna skada har. Det finns i syfte av den här artikeln två grundläggande typer av amnesi. Först har vi retrograd amnesi: då en person glömmer något som hänt dem innan deras sjukdom eller olycka. Sedan finns det anterograd amnesi: då en person inte kan skapa nya minnen. Under de kommande avsnitten kommer vi att gå djupare in i dessa båda typer av amnesi.

Retrograd amnesi

Retrograd amnesi kännetecknas av en oförmåga att komma åt minnen från före det ögonblick då minnet skadades. Tidsperioden det påverkar varierar mycket. Vissa människor glömmer bara några dagar, och andra glömmer hela sitt tidigare liv.

Det är också värt att komma ihåg att den drabbade personen fortfarande kan skapa nya minnen med den här typen av minnesförlust. De kommer också fortfarande att kunna använda andra slags minnen, som implicit minne och procedurminne.

Huvudformat träd med flyende fåglar som representation för amnesi

Orsaken till denna störning är vanligtvis fysisk. Med andra ord, den uppstår när det förekommer någon slags hjärnskada. Den uppstår vanligtvis med skador i eller runt hippocampus, basala ganglierna eller diencephalon. Men det finns tillfällen då retrograd amnesi inträffar utan någon form av skada. Detta är vad man kallar psykogen eller funktionell amnesi.

Clive Wearing var en av de mest studerade patienterna med ett allvarligt fall av amnestiskt syndrom. Han kunde inte komma ihåg någonting om vad som hänt honom innan hans olycka år 1985 som helt förstörde hans hippocampus och kraftigt skadade hans temporallober. Clive hade också anterograd amnesi. Han kunde inte heller skapa nya minnen, så han satt fast i en ständig samtid.

Anterograd amnesi

Denna typ är i princip motsatsen till retrograd minnesförlust. Anterograd amnesi innebär att du inte kan skapa nya minnen efter din skada. Därför har du fortfarande kvar all information du lagrat tidigare. Precis som med den andra typen av amnesi uppstår problemet oftast genom någon form av fysisk skada. De drabbade områdena i detta fall är hypotalamus och temporalloberna.

En unik aspekt av denna störning är att den endast påverkar explicit minneskodning. Vad detta innebär är att även om någon med åkomman inte kan skapa nya minnen, kan de fortfarande lära sig nya färdigheter, både processuella och implicita.

Om till exempel någon med anterograd amnesi spelar piano varje dag, kommer de att bli bättre allteftersom tiden går. De kommer dock inte ihåg att de har spelat; varje dag ter sig som deras första.

Huvudformad krukväxt med bladfjärilar

Aspekter av olika typer av amnesi

Ett av de mest kända fallen av anterograd amnesi var patienten HM (som står för Henry Molaison). Han genomgick en operation för att bota sina epileptiska anfall, men under operationen tog de ut för mycket av hans hypotalamus. Detta innebar att han inte skulle få fler anfall, men det orsakade också allvarliga minnesproblem.

HM kunde inte komma ihåg något nytt efter sin operation, men hans processuella och verkställande minnesfunktioner fungerade fortfarande. Om man samtalade med honom var han alltid tydlig och sammanhängande. Det verkade inte vara något fel med honom. Men om man lämnade konversationen och kom tillbaka till ämnet så kom han inte ihåg något av det.

Tidigare nämnde vi att de två typerna av minnesförlust är oberoende av varandra. Med andra ord kan du ha en utan att ha den andra. Men det är värt att nämna att amnestiskt syndrom verkligen är en mycket mer komplicerad fråga än så.

Normalt påverkar dessa skador mer än ett område i hjärnan, vilket leder till en blandad typ av amnesi. Det är dock fortfarande intressant att studera specifika typer av amnesi och lära sig mer om hur minnet fungerar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.