När hjärnskada förändrar en närstående

När hjärnskada förändrar en närstående
Alicia Garrido Martín

Skriven och verifierad av psykologen Alicia Garrido Martín.

Senaste uppdateringen: 02 augusti, 2023

När hjärnskada förändrar en närstående snarare än tar personen ifrån dig, lever du i en av livets största paradoxer. Din närstående har inte fysiskt försvunnit, men är inte längre densamme. Personen har förändrats. Och det är inte bara på grund av det fysiska handikapp som ibland kommer med hjärnskada, utan även personlighetsförändringar.

Hur kan man förklara att en närstående har blivit till en främling? Att personen inte längre är samma person? Att dennes sätt att vara har bytt färg. Kanske är den sociala fjärilen nu apatisk och innesluten. Det finns en del av oss som känner igen personen, men en annan som inte gör det.

Hjärna i bitar

Din make, pappa eller bror var en gång i tiden väldigt respektfull och bildad. Men som ett resultat av hjärnskada är han inte det längre.

Hans hjärna har “stängt av” strömbrytaren som reglerar sociala normer. Han har inte längre några sociala filter. Det finns ingen självkontroll och alla som inte vet att han skadats kommer bara tro att han är oförskämd.

Din närstående kanske inte är medveten om sin hjärnskada

Ofta är personer som drabbats av hjärnskada inte lika medvetna om effekterna som dennes familjemedlemmar. Hjärnskada ter sig ibland så. Det verkar vara en försvarsmekanism som skyddar dem mot att känna den fulla vikten av vad som hänt.

Faktum är att denna mekanism faktiskt existerar. Det är ett patologiskt tillstånd hos personer som lider av hjärnskada och har neurologiska (kognitiva) problem men inte är medvetna om problemen de orsakar. Detta kliniska fenomen kallas för “anosognosi”. Detta refererar till de som inte har någon uppfattning om sina funktionella neurologiska brister.

Oroad kvinna

Med andra ord är de på sätt och vis inte förmögna att helt få grepp om konsekvenserna av skadan, oavsett om de är kognitiva, fysiska eller beteendemässiga. Ofta är de inte medvetna om sina problem och kan få explosiva reaktioner.

Det finns fall med personer som drabbats av hjärnskada som inte kan gå längre men som beskyller andra för att inte låta dem göra saker själva. De kan ha svårt att erkänna vad som hänt och hur det påverkar dem.

Familjer sörjer när en närstående finns kvar, men kraftigt förändrad

Allt detta skapar känslor av maktlöshet och frustration hos familjen. Det enda som är värre än det faktum att han inte är densamme längre är att han inte inser det själv. Förändringen är svår för personerna i hans närhet.

Föreställ dig att någon i din närhet helt plötsligt upphör att vara personen du känt hela livet. Hennes sätt att vara och gå genom livet är förändrat. Detta är en av de svåraste sakerna familjen till en patient med hjärnskada måste genomgå.

Det kommer följaktligen ske förändringar i familjedynamiken. Pusslet faller samman, bitarna flyger iväg. Nu är det dags att justera vårt perspektiv och skapa ordning i det plötsliga kaoset. Jobbiga känslor kommer bubbla upp, såsom avund, förtvivlan, ovisshet… skuld. Du kommer känna många saker, för det är trots allt en förlust.

Hjärnskada i familjen orsakar stor sorg

Det är därför det är så viktigt att betona att hjärnskada kommer förändra livet för alla inblandade. Det är även viktigt att du delar dina blandade känslor så att du kan hjälpa din närstående att hantera upplevelsen bättre. Att byta plats på bitarna i livet och ge dem ny mening.

Det är en övning i mod och beundransvärd vishet. Avslutningsvis vill vi uttrycka vårt fulla stöd till familjer som drabbats av hjärnskada.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.