Varför finns det personer som inte accepterar hjälp?

Varför finns det personer som inte accepterar hjälp?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 21 april, 2018

Då och då stöter vi alla på människor som är svåra att ge en hjälpande hand till. Typen av person som inte accepterar hjälp.

Dessa individer faller ofta under en av två typer: antingen är de sådana som är villiga att hjälpa andra, men inte accepterar hjälp själva; eller så är de typen som inte accepterar hjälp från någon även om de har drabbats av ett allvarligt problem.

Hur som helst är situationen väldigt frustrerande för personerna i deras närhet. När vi stöter på dessa personer är det väldigt svårt att förstå varför de inte accepterar hjälp, trots att de behöver den. Problemet blir ibland väldigt irriterande och kan tolkas som försummelse eller ovillighet att lösa problem.

“Det största spektaklet är en människa som kämpat mot motgångar; men det finns ett större: att se en annan människa kasta lite hjälp till honom.”

Oliver Goldsmith

Sanningen är att det nästa aldrig fungerar så. Anledningen till varför vissa inte vill ta emot hjälp är en del av ett underliggande problem. Trots att de lider och andra behöver hjälpa dem, har de svårt att luta sig mot andra.

Detta kan helt enkelt orsakas av en mental blockering; eller så har de svårt att inse att de måste förändras.

Personer som hjälper alla men inte accepterar hjälp själva

Det är relativt vanligt för människor som hjälper alla att ha problem med att be om eller acceptera hjälp från andra. Dessa personer har skapat en identitet där det är giltigt att ge, men inte ta emot. De tror att deras roll är att svara när de ställs inför andras behov. Samtidigt hanterar de sina egna nödvändigheter själva eller ignorerar dem.

På ett eller annat sätt låter de inte andra hjälpa dem. Och de kan vara för att de tror att de genom att göra det förråder sitt “uppdrag” i livet. De tror även att det inte är i linje med bilden de vill visa upp och personen de vill vara. Denna bild är av en helt självständig individ.

Ur samma synvinkel kan de även känna att mottagning av hjälp från andra är att störa dem. Med andra ord skulle det generera ett problem för dem. Allt detta åsamkar dem skamkänslor.

Det finns även fallet med de som inte låter andra hjälpa dem eftersom de antar att denna tjänst kommer generera en skuld som den andra personen kan kräva tillbaka när denne vill. De förstår inte att man genom att hjälpa kan känna tillfredsställelse; det leder inte till någon form av förpliktelse. Det är därför det ibland är nödvändigt att förklara detta med tillgivenhet och få dem att förstå.

När man bara vill hjälpa

Att behöva hjälp men inte acceptera den

Det andra fallet är det hos personer som inte låter andra hjälpa dem trots att de genomgår väldigt svåra situationer. Det är enkelt att märka att de behöver andra. Men när någon försöker ge en hjälpande hand så skjuts den bort.

Det mest typiska exemplet på detta är någon som lider av ett beroende. Det vanliga är att de vägrar, ibland till och med argt, att acceptera hjälp för att komma ut ur situationen de befinner sig i.

I dessa fall är det vanligt att personerna inte ens vill medge att de lider av ett problem. Därför blir chansen avsevärt mindre att de accepterar hjälp. En del av problemet är just förnekelsen. Det sker med missbrukare, men även med personer som sjunkit ned i en depression, ångest eller andra åkommor. De är inte medvetna om problemet eller har en förvrängd syn på det.

Sorgsen man

Märkligt nog är symptomen i dessa fall ett adaptivt svar som personen skapat för att handskas med livet. Det är “adaptivt” på så sätt att det låter dem tolka verkligheten på ett sätt som gör det möjligt att gå framåt.

Någon som är deprimerad skapar till exempel en fantasi om att denne är känsligare än andra, inte sjuk. Denna fantasi låter personen förklara sitt liv och fortsätta med det, även om det kostar denne mycket lidande.

Vad man ska göra med personer som inte accepterar hjälp

För det första fallet vi nämnde, där personer hjälper andra men inte accepterar den själv, är det rekommenderat att tydliggöra situationen. Låt dem se, med tillgivenhet, att önskan att hjälpa kommer från genuin uppskattning. Visa att hjälpen kommer ge dig tillfredsställelse, inte vara en uppoffring eller stor ansträngning.

I det andra fallet, där personer inte accepterar hjälp trots att de behöver det, är situationen lite mer komplex. Vad som krävs här är att man är tålmodig och taktfull. Var där för dem, visa intresse av personerna och försök att acceptera dem som de är.

Detta är en utmärkt nyckel för att dessa personer ska öppna sina dörrar och låta dig delta. Det viktigaste är att inte ge vika för frestelsen att sätta press på dem att förändra sig. Ibland kan oron du känner för dem ta denna form. Ditt ingripande sårar dem då, trots att det var laddat med de godaste av uppsåt.

Kvinna täckt med blad

Vi måste respektera varje persons individuella takt och rytm. Oftast behöver de tid för att förstå att de behöver hjälp. I de allvarligaste fallen är det rekommenderat att tala med en expert. Denne kommer förklara hur du kan hjälpa och hur man gör det på ett effektivt sätt.

Detta kanske intresserar dig
Ikigai: En konst för att hjälpa dig att hitta ditt livs syfte
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Ikigai: En konst för att hjälpa dig att hitta ditt livs syfte

Ikigai är ett japanskt ord som betyder "anledningen till att vara" eller "anledningen till att vi vaknar upp varje morgon".


Innehållet på Utforska Sinnet är endast för informations- och utbildningsändamål. Det ersätter inte diagnos, råd eller behandling av en fackman. I händelse av tvivel är det bäst att konsultera en pålitlig specialist.