Varför finns det personer som inte accepterar hjälp?

Varför finns det personer som inte accepterar hjälp?
Sergio De Dios González

Skriven och verifierad av psykologen Sergio De Dios González.

Senaste uppdateringen: 05 november, 2023

Då och då stöter vi alla på människor som är svåra att ge en hjälpande hand till. Typen av person som inte accepterar hjälp. Dessa individer tillhör ofta en av två kategorier: antingen är de sådana som är villiga att hjälpa andra, men inte accepterar hjälp själva; eller så är de typen som inte accepterar hjälp från någon, inte ens om de har drabbats av ett allvarligt problem.

Hursomhelst är situationen väldigt frustrerande för personerna i deras närhet. När vi stöter på dessa personer är det väldigt svårt att förstå varför de inte accepterar hjälp, trots att de behöver den. Problemet blir ibland väldigt irriterande och kan tolkas som försummelse eller ovillighet att lösa problem.

“Det största spektaklet är en man som kämpar mot motgångar; men det finns ett större: att se en annan erbjuda honom lite hjälp.”

Oliver Goldsmith

Sanningen är att det nästan aldrig fungerar så. Anledningen till att vissa inte vill ta emot hjälp är en del av ett underliggande problem. Trots att de lider och andra behöver hjälpa dem, har de svårt att luta sig mot andra. Detta kan helt enkelt orsakas av en mental blockering; eller så har de svårt att inse att de måste förändras.

Personer som hjälper alla men inte accepterar hjälp själva

Det är relativt vanligt för människor som hjälper alla att ha problem med att be om eller acceptera hjälp från andra. Dessa personer har skapat en identitet där det är giltigt att ge, men inte ta emot. De tror att deras roll är att svara när de ställs inför andras behov. Samtidigt hanterar de sina egna behov själva eller ignorerar dem.

På ett eller annat sätt låter de inte andra hjälpa dem. Och det kan bero på att de tror att de genom att göra det förråder sitt “uppdrag” i livet. De tror även att det inte är i linje med den image de vill visa upp och personen de vill vara. Denna image är av en helt självständig individ. Ur samma synvinkel kan de även känna att det att ta emot hjälp från andra är att störa dem. Med andra ord skulle det generera ett problem för dem. Allt detta åsamkar dem skamkänslor.

Vidare finns det de som inte låter andra hjälpa dem eftersom de antar att denna tjänst kommer generera en skuld som den andra personen kan kräva tillbaka när denne vill. De förstår inte att man genom att hjälpa kan känna tillfredsställelse; att det inte leder till någon form av förpliktelse. Det är därför det ibland är nödvändigt att förklara detta med tillgivenhet och få dem att förstå.

När man bara vill hjälpa

Att behöva hjälp men inte acceptera den

Det andra fallet handlar om personer som inte låter andra hjälpa dem trots att de genomgår väldigt svåra situationer. Det är enkelt att märka att de behöver andra. Men när någon försöker ge en hjälpande hand så skjuts den bort. Det mest typiska exemplet på detta är personer som lider av ett beroende. Det vanliga är att de vägrar, ibland till och med argt, att acceptera hjälp för att ta sig ur situationen de befinner sig i.

I dessa fall är det vanligt att de drabbade inte ens vill medge att de lider av ett problem. Därför blir chansen avsevärt mindre att de accepterar hjälp. En del av problemet är just förnekelsen. Det sker med missbrukare men även med personer som sjunkit ned i en depression, ångest eller andra tillstånd. De är inte medvetna om problemet eller har en förvrängd syn på det.

Sorgsen man

Märkligt nog är symptomen i dessa fall ett adaptivt svar som personen skapat för att handskas med livet. Det är “adaptivt” på så sätt att det låter denne tolka verkligheten på ett sätt som gör det möjligt att gå framåt. Någon som är deprimerad skapar till exempel en fantasi om att denne är känsligare än andra, inte sjuk. Denna fantasi låter personen förklara sitt liv och fortsätta med det, även om det orsakar denne mycket lidande.

Hur man ska hantera personer som inte accepterar hjälp

I det första fallet vi nämnde, där personer hjälper andra men inte själva accepterar hjälp, är det rekommenderat att tydliggöra situationen. Låt dem förstå, med tillgivenhet, att önskan att hjälpa kommer från genuin uppskattning. Visa att hjälpen kommer ge dig tillfredsställelse, inte vara en uppoffring eller stor ansträngning.

I det andra fallet, där personer inte accepterar hjälp trots att de behöver det, är situationen lite mer komplex. Vad som krävs här är att man är tålmodig och taktfull. Var där för dem, visa intresse för dem och försök att acceptera dem som de är.

Detta är en utmärkt nyckel för att dessa personer ska öppna sina dörrar och låta dig delta. Det viktigaste är att inte ge vika för frestelsen att sätta press på dem att ändra på sig. Ibland kan oron du känner för dem ta denna form. Ditt ingripande sårar dem då, trots att du hade gott uppsåt.

Kvinna täckt med blad som inte accepterar hjälp

Vi måste respektera varje persons individuella takt och rytm. Oftast behöver de tid för att förstå att de behöver hjälp. I de allvarligaste fallen är det rekommenderat att tala med en expert. Denne kommer förklara hur du kan hjälpa och hur du gör det på ett effektivt sätt.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.