Brocas område och språkproduktion

Brocas område och språkproduktion
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Språkproduktion är vår förmåga att kommunicera med ett symboliskt system som vi kallar språk. Denna förmåga har hjälpt oss mycket i vår utveckling som art. Det faktum att vi kan kommunicera effektivt är det som tillåtit oss att arbeta tillsammans och skapa komplexa samhällen. Samhället är också en viktig del av vår överlevnad i en mycket fientlig värld. När vi tittar inuti hjärnan är den biologiska grunden för denna förmåga något vi kallar för Brocas område.

En viktig aspekt av vår neurologiska förmåga att producera språk är att den är ensidig. Med andra ord, de flesta av hjärnstrukturerna som är relaterade till språk finns i vår hjärnas vänstra halva.

Men vissa studier påpekar att saker som humor, pragmatism och sarkasm kommer från den högra hjärnhalvan. Fortfarande gäller dock att Brocas område, som hanterar språkproduktionen, hittas i vänster hjärnhalva. Mer specifikt finns det i område 44, enligt klassificeringen Brodmannarea.

I den här artikeln ska vi berätta om två grundläggande saker du behöver veta för att förstå vilken roll Brocas område spelar för språket. Den första är dess anatomiska och funktionella aspekter. Den andra har att göra med Brocas afasi, som kommer från skador i området.

Brocas område: anatomi och funktion

Allteftersom har vi börjat inse att Brocas område inte är det enda området som är involverat i språkproduktionen. Tillsammans med Brodmannarea 44 spelar områdena 45, 47 och en stor del av område 6 också en stor roll. Därför skulle det egentligen vara mer exakt att kalla det Brocas system.

Hjärnan med Brocas område markerat med rött

Det finns även en underindelning av Brocas system i två stora strukturer: det triangulära och det operativa. Den triangulära strukturen utgör den främre delen av Brocas område, och den operativa strukturen sitter i den bakre.

På anatomisk nivå är detta system nära kopplat till Wernickes område. Wernickes område spelar huvudrollen i språkförståelsen. Dessa två områden (Wernickes och Brocas) är förbundna med en serie neuronanknytningar. De bildar i sin tur arcuate fasciculus.

Nedan följer funktionerna för Brocas område:

  • Verbal beteendeproduktion, både tal och skrift.
  • Hantera grafem, fonem och ord för att strukturera grammatik och morfologi.
  • Samordning av talorganen för att reglera uttal.
  • Reglering av prosodi: talets intonation, rytm och dynamik.

Dessa funktioner är pelarna som håller upp vår språkproduktion. Det är det som gör så att vi kan använda språket tillräckligt bra för att kommunicera. Därför kan problem i Brocas område innebära allvarliga konsekvenser när man använder språk och kommunicerar. I nästa avsnitt ska vi prata om de specifika konsekvenserna av skador på denna region av hjärnan.

Brocas afasi

Brocas afasi är en språkproduktionsstörning som kommer från skador på Brocas område. Symtomen är bland annat långsamt, framtvingat och icke-flytande tal. Men även om en person med denna störning har dåligt uttal, är meddelandet de skickar vettigt. Detta leder oss till slutsatsen att det inte finns några semantiska problem med Brocas afasi.

Brocas område och afasi påverkar kommunikation

De som har Brocas afasi har lättare att säga vissa slags ord än andra. Till exempel är det svårare för dem att säga formord (ett, några, ovan, av etc.) än ord med mening.

Anledningen är i princip att formord bara finns för grammatikens skull, och Brocas område spelar en roll i detta. Å andra sidan, eftersom deras semantik är fungerande, är meningsfulla ord lättare för dem att säga.

En annan viktig aspekt av Brocas afasi är att språkkunskaperna förblir intakta. Personer med denna störning har inga problem med att läsa eller lyssna på någon som pratar. Wernickes område är hjärnstrukturen som hanterar denna neurologiska process.

Detta är ett annat faktum som ytterligare stöder teorin att Brocas område främst är till för språkproduktion. Trots att det är kopplat till andra områden verkar det som om detta fortsätter att fungera som normalt.

Slutligen sker en intressant process i det fall man skadar hjärnans språkcenter i tidig ålder. Vår hjärnas plasticitet är omfattande. Av denna anledning, i det fall du skadar din vänstra hjärnhalva som ung, kan språket utvecklas i din högra hjärnhalva istället.

Med andra ord innebär hjärnskador som sker innan språket är fullt utvecklat inte ett definitivt, permanent handikapp. Din hjärna flyttar om saker och ting så att du ändå kan utvecklas normalt, eller nästan normalt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Castaño, J. (2003). Bases neurobiológicas del lenguaje y sus alteraciones. Rev Neurol36(8), 781-5.
  • del Río Grande, D., & Sánchez, R. L. H. (2003). Especifidad del área de Broca en la comprensión de oraciones. Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología23(3), 154-163.
  • Trejo-Martínez, D., Jiménez-Ponce, F., Marcos-Ortega, J., Conde-Espinosa, R., Faber-Barquera, A., Velasco-Monroy, A. L., & Velasco-Campos, F. (2007). Aspectos anatómicos y funcionales sobre el área de Broca en neurocirugía funcional. Revista médica del hospital general de México70(3), 141-149.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.