Wernickes område och språkförståelse

Wernickes område och språkförståelse

Senaste uppdateringen: 15 juni, 2020

Språkförståelsen är människans förmåga att bearbeta och förstå skriftligt och talat språk. Denna förmåga har varit betydande under vår utveckling. Förmågan att kommunicera på ett effektivt sätt gör att vi kan samarbeta och skapa komplexa samhällen. Dessa samhällen gör det möjligt för oss att gemensamt hantera en fientlig värld. Detta faktum kan vara varför vi hittar biologiskt rotade strukturer i hjärnan, som Wernickes område.

En nyckelaspekt i den neurala dispositionen för språk är lateralisering. Det betyder att vi hittar de allra flesta hjärnstrukturer relaterade till språk i vänster hjärnhalva. Med det sagt finns det några studier som visar att processer som skämt, pragmatism och sarkasm kommer från den högra hjärnhalvan. Men Wernickes område, som ansvarar för språkförståelse, ligger i den vänstra halvan. Specifikt hittas den i Brodmannarea (BA) 21 och 22.

I den här artikeln ska vi prata om två aspekter som är grundläggande för att förstå Wernickes område och språk. Den första är dess anatomiska och funktionella delar. Den andra handlar om Wernickes afasi, vilket uppstår då det finns en skada i området.

Anatomi och funktionalitet i Wernickes område

Brodmannarea 21 och 22 utgör det neuralgiska centret i Wernickes område. Det finns också andra strukturer som är viktiga för språkförståelsen. När vi pratar om ett utvidgat Wernickes område inkluderar vi också BA 20, 37, 38, 39 och 40. Dessa medverkar till ordassociation tillsammans med andra typer av information.

Wernickes område

Wernickes område är intimt förknippat med den primära hörselbarken. Detta är logiskt med tanke på dess roll i förståelsen av talat språk. På anatomisk nivå är det viktigt att påpeka de anslutningar som detta system har med Brocas område. Detta område ansvarar främst för språkförståelsen. Dessa två områden (Wernickes och Brocas) är förbundna med en serie axonala sammanknytningar. De bildar i sin tur arcuate fasciculus.

Funktionerna i Wernickes område är följande:

  • Språkförståelse, såväl talad som skriftlig.
  • Hantering av språksemantik, omvandling av ord till deras betydelse och vice versa.
  • Planering av talproduktion, särskilt i semantiska och pragmatiska aspekter av talet.

Dessa funktioner är pelarna som stödjer språkförståelsen. Det är de som tillåter människor att kommunicera. Som ett resultat kan en skada på Wernickes område få negativa konsekvenser för språkanvändningen. Härefter ska vi presentera de specifika konsekvenserna av skador på Wernickes område.

Wernickes afasi

Skada på Wernickes område orsakar en språkstörning som kallas Wernickes afasi. Kännetecknen på denna störning är ostrukturerat och meningslöst tal. Ett annat drag av denna störning är extremt låg talförståelse. Men även om det som individen säger saknar mening, talar individen flytande och utan ansträngning. Detta beror på att talproduktionen förblir intakt.

Till skillnad från Brocas afasi, använder individen ett stort antal funktionella ord (för, före, en, ett etc.). Individen använder komplexa verbformer och underordnade klausuler. Men han eller hon använder inte så många ord med innehåll, och orden samverkar inte för att skapa en inneboende mening. Detta beror främst på en effekt som kallas semantisk paralexi. Detta är när en individ säger ett annat ord med en liknande betydelse istället för det ord de letar efter. Det händer eftersom Wernickes område inte är specifikt när det gäller att välja ord utefter önskad mening.

Kvinna som talar osammanhängande

Förmågan att föra en konversation utan mening

En viktig aspekt av Wernickes afasi är att flödet i talet förblir helt intakt. Individer med denna störning har inga problem att föra en konversation. Men den saknar mening. Detta beror på att hjärnans struktur som ansvarar för talproduktion är Brocas område. Detta hjälper oss att förstå att Wernickes område är specialiserat på språksemantik och förståelse. Även om detta område ansluter till andra områden kan de andra områdena fungera oberoende.

Slutligen inträffar en intressant sak när det uppstår en skada på dessa språkområden i ung ålder. På grund av hjärnans stora plasticitet, så i det fall vänster sida skadas, kan språk i stället utvecklas i den högra halvan. Tack vare detta är hjärnskador före språkkonsolidering inte lika betydande. Någon med en tidig hjärnskada av denna typ kan fortfarande uppnå normal eller praktiskt taget normal utveckling.

Detta kanske intresserar dig

Den skeppsbrutne, ett förlorat förflutet
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
Den skeppsbrutne, ett förlorat förflutet

Berättelsen om “Den skeppsbrutne” utgör kapitel två i boken “Mannen som förväxlade sin hustru med en hatt”. Kapitlet är lika intressant som det är ...  • Ardila, A., Bernal, B., & Rosselli, M. (2016). Área cerebral del lenguaje: una reconsideración funcional. Rev Neurol62(03), 97-106.
  • Castaño, J. (2003). Bases neurobiológicas del lenguaje y sus alteraciones. Rev Neurol36(8), 781-5.
  • González, R., & Hornauer-Hughes, A. (2014). Cerebro y lenguaje. Revista Hospital Clínico Universidad de Chile25, 143-153.