Visste du att det finns olika typer av dyslexi?

Visste du att det finns olika typer av dyslexi?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Dyslexi är ett tillstånd som påverkar förmågan att läsa och förstå skriftligt språk. Det involverar svårigheter med bokstäver samt att analysera och klassificera ljud. Men det finns olika typer av dyslexi.

Det är vanligt att utelämna, byta ut, förvränga, omvända eller lägga till ord. Det finns vanligtvis en viss långsamhet eller tvekan, såväl som problem med läsförståelsen.

Men alla med dyslexi drabbas inte av samma symptom, för det finns som sagt olika typer av dyslexi.

För att förstå dessa typer är det nödvändigt att veta att läsning är en tudelad process. Det innebär att hjärnan har två sätt att läsa ord – ett visuellt och ett fonologiskt.

Den visuella rutten består av att läsa orden som en helhet och använda det ytliga minnet för att känna igen dem. Detta kan bara göras med bekanta ord eftersom de annars inte finns i vårt minne.

Den fonologiska rutten involverar att läsa genom omvandling av grafem/fonem och bearbeta orden individuellt. Detta är väldigt användbart för att läsa okända ord.

Om någon av dessa rutter skadas så kommer det resultera i en specifik typ av dyslexi. I denna artikel ska vi tala om de olika typer som uppstår när läsfunktioner skadas.

Vi kommer speciellt titta på ytlig dyslexi, fonologisk dyslexi och djup dyslexi.

Dyslexi är problem att tyda ord

Typer av dyslexi

Ytlig dyslexi

Personer som lider av ytlig dyslexi har selektiva problem med sin förmåga att läsa ord som har oregelbundet uttal. Detta är en typ av dyslexi som inte finns i alla språk, för alla språk har inte oregelbundet uttal.

Spanska har till exempel inte det medan engelska har det. Ett exempel på oregelbundet uttal är “steak” och “speak”.

Ytlig dyslexi visar att det finns skada på den visuella rutten eller direktåtkomsten till orden. Personer med denna dyslexi kan läsa regelbundna ord utan problem genom en direkt översättning från grafem till fonem.

Men med oregelbundna ord fungerar inte denna strategi. De har heller inga problem med att läsa icke-existerande ord eller pseudo-ord, vilket är vidare bevis för skada på den direkta vägen.

En annan nyckelaspekt hos denna dyslexi är att den semantiska kapaciteten inte skadas. Även om personen inte kan läsa ordet korrekt så förstår han det fortfarande om någon läser det högt.

Skadan är alltså begränsad till personens läsförmåga.

Fonologisk dyslexi

Personer som lider av fonologisk dyslexi har ett selektivt tillstånd som påverkar förmågan att läsa okända ord eller pseudo-ord, men förmågan att läsa bekanta ord är oförändrad.

De kan till exempel ha svårt att läsa icke-ordet “barlömd” men inte ha några problem med ordet “berömd”.

Detta visar att den skadade rutten är den fonologiska. Personer som lider av fonologisk dyslexi kan därför inte översätta ord från grafem till fonem, och på grund av det har de svårt att läsa obekanta ord.

Eftersom den direkt rutten är oförändrat har de dock inte som helst problem med bekanta ord. De kan även ha svårt att läsa så kallade funktionsord (som det, den och en ), förmodligen eftersom dessa ord är väldigt abstrakta.

Men resultaten av utredningarna man gjort är ofta motsägande, och vi måste vara försiktiga med fonologisk dyslexi eftersom det kan finnas mer skada än bara på den fonologiska rutten.

Problem med läsning

Djup dyslexi

Vid första anblick kan det verka som att ytlig dyslexi och fonologisk dyslexi är de enda typerna som är kopplade till skador på de olika rutterna. Det finns dock ytterligare en typ, och den är ganska överraskande.

Den kallas för djup dyslexi, och trots dess likheter med fonologisk dyslexi har den ett särskiljande drag – semantisk paralexi.

Semantisk paralexi inträffar när personen istället för att läsa det skrivna ordet producerar ett annat ord som är kopplat till det ursprungliga ordet.

Istället för det skrivna ordet “dotter” kan personen till exempel säga “syster”. Det är ett väldigt intressant fenomen som indikerar en skada som påverkar hur personen slår fast semantiken hos olika ord.

En annan nyckelaspekt som kan visa oss utsträckningen hos den semantiska skadan är i vilken utsträckning personen kan föreställa sig ordet.

När personen har svårt att skapa en mental bild av koncepten ifråga så kommer han ha svårare att läsa orden. Om koncepten däremot är lätt att föreställa sig så kan läsningen vara enklare.

Detta visar att personen har svårigheter när han måste söka efter ordet inom det semantiska nätverket. På grund av detta blir det lättare att hitta, och därmed läsa, ju mer mental data som finns.

Mer forskning krävs om dessa olika typer av dyslexi

Dyslexi är ett komplext tillstånd som ger oss massor av information angående vår förmåga att relatera till språk och hur denna funktion fungerar.

Att förstå de olika typerna av kategorier hjälper oss att förstå strukturen och funktionaliteten hos språket.

Av denna anledning krävs mer forskning om vi vill få en djupare förståelse för kommunikationens grunder och kunna upptäcka källan till problem hos den.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.