Är människor verkligen rationella djur?

Är människor verkligen rationella djur?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

De flesta av oss har hört att människor är rationella djur. Men är det verkligen sant? Studier om våra dagliga tankar och beteende kommer att visa dig att påståendet kan vara falskt, speciellt om du ser det som ett faktum. Det finns också många människor som talar om mänsklig intelligens som en sak som särskiljer oss från djuren.

Vi kommer att dela den här reflektionen i två delar som gör att det blir lättare att förstå. I den första delen kommer vi att försöka belysa vad det innebär att vara ett djur, och i den andra tala om vår rationalitet och hur vi använder den.

Människor är bara djur

Enligt biologiska studier tillhör människorna djurriket. Det är eftersom vi möter de grundläggande karaktärsdragen och funktionerna hos djur. Men självklart kan du också säga att människor har mer intelligens och resonemang. Och di kan använde den specifika detaljen för att särskilja oss från djuren.

man i grotta

Men intelligens är enbart en anpassning till vår miljö. Det är nödvändigt för överlevnaden av vår art. På samma sätt som hundar och katter överlever eftersom de har klor och tänder, har mänskliga varelser intelligens som en resurs till överlevnad. Faktum är att om vi inte hade den här kognitiva kapaciteten och flexibiliteten skulle vi förmodligen redan varit utrotade (vi är varken de rörligaste eller största).

Det finns också experter som säger att vi är den mest välanpassade arten. Men sanningen är den att när det gäller naturligt urval och anpassning så betyder inte orden mer eller mindre särskilt mycket. En välanpassad art är en som inte på något sätt är utrotningshotad. Det innebär att alla, eller nästan alla, av de arter som inte är utrotningshotade nu är välanpassade.

En annan sak är vår flexibilitet, som tillåter oss att leva i väldigt olika delar av jorden under alla typer av omständigheter. Men vi är inte ensamma där. Det finns många bakterier som är mycket bättre än oss på det. När du tänker i dessa banor ser att vi enbart är ett djur, med våra specifika karaktärsdrag men inte bättre eller sämre än någon annan levande varelse.

Rationella djur

En annan sak att fundera på, om vi ser tillbaka på artikelns titel, är en annan fråga: vad betyder den rationella delen av “rationellt djur”? Normalt sett ser vi rationalitet som förmågan att utvärdera problem eller händelser på ett objektivt sätt och svara på dem logiskt. Men du kan också se det som ett antonym till ord som känslomässig eller instinktiv.

Att separera känslomässig från rationell är inte gångbart. Detta eftersom vårt beteende alltid influeras av båda parter. Mestadels är det omöjligt att separera en av dessa influenser från den andra.

Det är sant att ibland spelar den känslomässiga rollen en större roll och ibland är det den rationella. Men vi kan fortfarande inte se de två som självständiga sätt att bete oss på. De influerar konstant varandra.

Låt oss sätta känslorna åt sidan för ett ögonblick. Låt oss istället tala om huruvida vår neocortex är totalt rationell. Tänkandets psykologi gjorde en jämförelse mellan mänsklig logik och termlogik. Den andra typen av logik är den renaste och mest matematiska av dem. Det tog inte lång tid för forskarna att inse att dessa två sätt att tänka inte går ihop.

Hur resonerar människor?

Som människor använder vi inte logik när vi tänker, så hur resonerar vi egentligen? Om du vill finna svaret på den frågan måste du tänka på hur människor bara har en viss mängd kognitiva resurser, och många gånger måste vi agera snabbt.

Om vi kunde vara “rent logiska” skulle vi använda stora resurser för att ta beslut och vi skulle kunna svara på ett mer komplext sätt. Men det är inte så det är eller hur?

Vi resonerar genom att använda mentala genvägar, vilket i psykologin är känt som heuristik. Detta är ett resonemang som använder sannolikhet och baserar sig själv på erfarenheter, vare sig de är direkta eller indirekta.

På en anpassningsbaserad nivå är det mer effektivt att resonera baserat på sannolikhet, vilket innebär att du tar en kontrollerad risk att du kan ha fel istället för inte ta någon risk och ta för alltid på dig för att fatta ett beslut.

 

är människor rationella djur?

 Är människor rationella djur?

Nu när du har sett några av faktumen om mänskliga tankar och beteenden finns det några saker att reflektera över. Var väldigt försiktig med påståendet att “människor är rationella djur”. Rationella eller inte bör vi inte säga att det gör oss bättre eller sämre på anpassning än andra levande varelser.

Dessutom säger studierna att vi aldrig är helt rationella. Faktum är att vi är rationella för de flesta av våra viktiga beslut. Istället agerar vi faktiskt efter vad vår intuition eller hjärta (primitiv instinkt) säger åt oss.

En annan sak vi kallar oss själva, som den sociala psykologin uttrycker sig, “kognitivt skadad”. Det finns en anledningen till den benämningen: vår hjärna är programmerad till att använda så lite av våra resurser som möjligt. Den kanske använder mer kraft när den behöver lösa ett större problem men den försöker alltid vara så energisnål den kan.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Cosmides, L. (1989). The logic of social exchange: Has natural selection shaped how humans reason? Studies with Wason Selection Task. Cognition, 31, 187‐276.
  • Cosmides, L. and Tooby, J. (1992). Cognitive adaptations for social exchange. In Barkow, Cosmides and Tooby (1992), 163‐228.
  • Macintyre, Alasdair (2001) Animales racionales y dependientes: por qué los seres humanos necesitamos virtudes. Paidós
  • Bernal, Anastasio (2015) Psicología social: Algunas claves para entender la conducta humana. Biblioteca Nueva

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.