11 citat från Aldous Huxley för att reflektera över livet

11 citat från Aldous Huxley för att reflektera över livet

Senaste uppdateringen: 17 mars, 2019

Dessa citat från Aldous Huxley inspirerar oss att reflektera djupare. De ifrågasätter inte bara vår livsstil, utan även samhällets värderingar. De är genialiska, kritiska och ibland cyniska, och skapar en kontakt med läsaren. Dessa ger läsaren en värdefull insikt för att denne ska kunna ifrågasätta sitt världsperspektiv.

Aldous Huxley (1894 – 1963) var en brittisk författare och filosof. Under hans ungdom drabbades han av en sjukdom som i princip gjorde honom blind, vilket var anledningen till att han dröjde med sina universitetsstudier vid Oxford. Då han hade kommit över denna sjukdom så slutförde han dock sina studier inom engelska litteratur. Därefter ägnade han sig åt att resa runt i Europa som konst- och litteraturkritiker.

Vid 22 års ålder publicerade han sitt första litterära verk, The Burning Wheel (1916), som var en diktsamling. Det var dock inte förrän 1932 som Huxley skrev ett av sina mest berömda verk – Brave New World. Detta fiktiva verk har en futuristisk, pessimistisk och visionär sida. Det handlar om ett samhälle där en drog som kallas soma spelar en viktig roll.

Aldous blev med åren intresserad av mysticism och spiritualitet. 1945 publicerade han The Perennial Philosophy, där han dokumenterade skrifterna från olika spirituella mästare från olika religioner, som kristendomen, hinduismen och buddhismen. Hans mål var att upptäcka den gemensamma nämnare som alla religiösa och spirituella uppfattningar hade.

Många anser att Aldous Huxley var de intellektuellas talesman under den första halvan av 1900-talet. I den här artikeln kommer vi ge dig några av våra bästa citat från Aldous Huxley. Han använde dem för att reflektera över livet, samhället och förmågan att lära känna sig själv bättre.

Foto på Aldous Huxley.

Rädslans fälla

Kärleken gör sig av med rädslan; men rädslan gör sig av med kärleken. Och inte endast kärleken. Rädslan gör sig också av med intelligensen, kastar ut godheten, kastar ut alla tankar om skönhet och sanning. Vad finns kvar i den avsiktliga skämtsamma desperationen av någon som är medveten om det obscena.”

Detta är ett av Aldous Huxleys mest intressanta citat. I detta säger han att rädslan inte bör ha en plats i våra sinnen. Kärleken är den kraftigaste känslan som vi kan uppleva. Den kan fylla oss, skydda oss och även få oss att utvecklas. Men rädslan är andra sidan av myntet.

Rädslan begränsar oss och matar oss med lögner samtidigt som den blockerar vägen mot vår personliga utveckling. Den är förklädd och kan leda oss bort från allt som är bra för oss. Den stänger även in oss i tvivel och förtvivlan.

Ett liv fullt av rädsla är ett liv fullt av osäkerhet där man också på ett visst sätt ser ner på sig själv. Rädslan är ett monster som säger till oss att vi inte är tillräckligt bra. Den säger också till oss att vi är små och obetydliga. Det bästa vapnet som vi kan använda för att bekämpa rädslan är därför kärleken, den där känslan som lär oss att uppskatta oss själva.

Vikten av att veta vad vi vill ha

“Varje person får alltid vad han eller hon har bett om. Problemet är att innan man får det så är man aldrig medveten om vad man har bett om.”

Det är inte alltid vi tänker igenom ordentligt det som vi vill uppnå. Det är dock verkligen viktigt att man vet var man och var man är på väg. Annars kommer man bara springa runt utan något fast mål.

Teknologins faror

“Ju mer komplex som teknologin blir, ju större blir behovet att skapa en organisation som kan hålla den under kontroll.”

Detta citat från Aldous Huxley är mycket mer uppskattat idag än då han skrev det 1930.

Teknologin hjälper oss att utvecklas, men den implicerar också en del risker. Huxley menade att stora organisationer måste etablera kontrollmekanismer för att undvika en brist på kontroll, uppror och individualism. Faktum är att ett av hans största orosmoment var uppkomsten av en teknologisk diktatur som kan söva individer.

Relationen mellan intelligens och ensamhet

“Ju kraftigare och mer originellt sinnet är, desto mer kommer det att vilja uppsöka ensamhetens religion.”

Ett insiktsfullt sinne som även är nyfiket när det kommer till att vilja reflektera behöver nära sig själv med en dos ensamhet. Den ensamma tystnaden hjälper folk att knyta band och upptäcka sig själva samtidigt som de observerar världen är något som stora sinnen verkligen uppskattar. Stora sinnen tycker därför om att meditera.

Man med fåglar i sinnet.

Smärtan av att lära känna sig själv

“Om de flesta av oss är okunniga rörande oss själva så är det för att självkännedomen är viktig och att vi föredrar illusionens nöje.”

Detta Aldous Huxley citat står ut eftersom det handlar om självkännedom. Att lära känna sig själv involverar inte bara att man är medveten om det som ger oss tröst, utan även att man är medveten om sina skuggor. Detta kräver mycket mod. Det är inte alla som är tillräckligt modiga för att bemöta sig själva. Det är anledningen till varför många väljer att distrahera sig själva genom illusioner.

“Det finns bara ett hörn av universum där du kan vara säker på att du förbättras och det är du själv.”

Om man undviker kontakt med sig själv så kommer detta leda till stagnering och orörlighet. Hur kan vi förbättras om vi inte känner till oss själva? Hur kan vi hjälpa samhället att utvecklas om vi inte tittar inom oss själva? Problem är att vi kommer fortsätta ljuga för oss själva om vi fortsätter sådär. Vi kommer också fortsätta klaga och tendera att skylla på andra för våra problem och de svårigheter vi bemöter.

Förändringens hot

“Vi vill inte förändras. Varje förändring är ett hot mot stabiliteten.”

Förändringen är ett hot för den involverar att man bemöter det okända. Då man förändras så överger man gamla vanor och öppnar upp sig för möjligheten att ta sig an nya. Problemet är att man ofta inte ser positiv på nya saker i livet eftersom man anser att dessa saker är fiender som gör oss obalanserade. Det är anledningen till varför så många mål aldrig uppnås.

Det finns två typer av förändringar. Först och främst så finns det omärkliga förändringar. Sedan så finns det även revolutionära förändringar. De senare är mer värdefulla och direkt relaterade till omvandlande förändringar som kommer från insidan.

“Denna revolution uppnås inte i den externa världen, utan i människans själ.”

Vikten av attityd

“Erfarenheten är inte något som händer dig; det handlar om vad du gör med det som händer dig.”

Du bör tänka på detta citat från Aldous Huxley då du träffar på svåra hinder. Det viktiga är inte vad som händer dig, utan hur du bemöter utmaningen. Det enda som spelar roll är din attityd.

Övningens svårighet

“Kunskapen är en fråga som kan tas om hand relativt enkelt. Att vilja och kunna handla i enlighet med vad man vill är svårare.”

Att ha kunskap innebär inte att man vet vad man ska göra. Det finns ofta stora skillnader mellan teori och praktik. Det innebär dock inte att kunskapen inte är värdefull.

Hur många gånger har man trott att man visste hur man skulle reagera på en viss situation, men det slutade att man bara tappade bort sig och blev desperat? Omständigheterna har en fantastisk kraft. Om du vill omsätta allt det du har lärt dig i praktiken så är det inte tillräckligt att läsa och reflektera. Man måste kunna skrida till verket och därmed ta all kunskap till en högre nivå.

Kvinna som går på järnväg.

Ordens begränsningar: ett annat fantastiskt citat från Aldous Huxley

“Vi måste lära oss att handla ord på ett effektivt sätt; men vi måste samtidigt härad ut och, om nödvändigt, intensifiera vår förmåga att se direkt på världen och inte genom ett oklart medium av koncept, som förvränger varje givet faktum till den alltför bekanta liknelsen av någon generell etikett förklarande abstraktion.”

Denna ord får oss verkligen att vilja reflektera. Språket är ett viktigt redskap för kommunikationen, men det har sina begränsningar. Ord leder ofta till missförstånd och konflikter eftersom allt är subjektivt.

Som du kan se är dessa citat från Aldous Huxley väldigt hjälpsamma och de hjälper oss att reflektera över hur vi lever och var vi är på väg. De är fulla av visdom och utmanar vårt intellekt.

This might interest you...
De 7 bästa citaten av Karl Popper
Utforska Sinnet
Läs det Utforska Sinnet
De 7 bästa citaten av Karl Popper

Karl Popper var filosof, men han såg undervisning som sitt kall. Han var en av nutidens mest lysande tänkare, vilket märks på hans citat.