Förändra ditt liv till det bättre med en positiv attityd

Har du någonsin stannat upp och funderat på vad som gör dig lycklig? Här visar vi hur en positiv attityd kan föra dig närmare detta tillstånd.
Förändra ditt liv till det bättre med en positiv attityd
Fátima Servián Franco

Skriven och verifierad av psykologen Fátima Servián Franco.

Senaste uppdateringen: 20 februari, 2024

Vår generation har varit en av de första att börja intressera sig för den vetenskapliga studien av viktiga saker som är kopplade till välmåendet, såsom vad som gör människor lyckliga. Vissa slutsatser från dessa frågor har faktiskt förändrat sättet vi ser på världen. Idag vet vi till exempel att en positiv attityd har stort inflytande på vårt sinnestillstånd.

Nu vet vi att lyckliga personer inte delar samma uppsättning omständigheter, utan snarare har ett speciellt sätt att se på världen. En positiv attityd ger upphov till en kedjereaktion av tankar, händelser och resultat som ger extraordinära resultat. Att lära oss att ha en positiv attityd och bra tankar kommer därför hjälpa oss att njuta mer av livet.

Den grundläggande principen i psykologi säger att vi alla är ansvariga för våra egna attityderDärför åtnjuter vår generation stora fördelar. Genom att känna till sinnets makt kan vi bli mycket lyckligare än våra förfäder.

“Attityder är smittsamma. Är dina värda att smittas av?”

-Dennis och Wendy Mannering-

Vilka attityder är bra för vårt sinne?

En positiv attityd som grundas i god mental hälsa kan hjälpa oss att uppnå välmåendeVidare erbjuder den stora fördelar för alla; från relativt friska personer till dem som lider av allvarliga hälsoproblem, eller till och med individer med ångest och depression.

Positiva attityder

Även om vi inte alltid kan förändra situationen vi befinner oss i så kan vi sträva så mycket som möjligt baserat på de egenskaper och begränsningar vi har. Vi kan inte göra allt, men vi kan göra allt vi kan för att nå maximal prestationsförmåga och känna oss nöjda med oss själva. Detta kan dock endast uppnås om vi har en positiv attityd.

Mentala attityder är så viktiga eftersom deras positiva och negativa effekter påverkar vårt välmående. Detta bevisades av en 10-årig studie som utfördes av professor Hans Eysenck vid Heidelbergs universitet i Tyskland. Resultaten från denna studie avslöjade att våra negativa tankevanor kan vara skadligare än ohälsosamma fysiska vanor.

Nycklarna till att främja hälsosamma vanor och utveckla en positiv attityd

  • Förenkla: en av de bästa attityderna du kan ha är att minska dina behov till ett minimum. Ju fler onödiga saker du behöver för att vara lycklig, desto mer kommer det kosta dig att leva positivt.
  • Skapa goda relationer: för att ha en positiv attityd är det lämpligt att skapa en nära social krets där du kan söka stöd när du behöver det.
  • Utveckla din kreativitetdetta ökar förmågan hos nervcellerna att anpassa sig till nya upplevelser och inlärning.
  • Skärp din intellektuella nyfikenhet: personer som har en öppen attityd mot nya upplevelser och en utåtriktad personlighet, tenderar att leva längre och ha bättre fungerande immunförsvar och kardiovaskulära system enligt vissa studier.

“Om du inte gillar något, förändra det; om du inte kan förändra det, förändra sättet du tänker på det.”

Vår generation har förändrat sin attityd mot livet

Som vi kan se har vår generation förstått att lycka inte beror på några externa omständigheter, utan styrs av vår mentala attityd. Sättet vi ser på världen kontrollerar våra liv. Det är en dold kraft som vi alla besitter och som jobbar 24 timmar om dygnet, på gott och ont. Därför är det väldigt viktigt att vi vet hur man drar nytta av och kontrollerar denna stora kraft.

Lycklig kvinna

Människor är väldigt lika varandra, men de små skillnaderna får oss att leva livet på väldigt olika sätt. En av de viktigaste skillnaderna mellan oss är våra attityder. Vår referenspunkt spelar ingen roll; om vi har en positiv attityd och konstant strävar efter att göra vårt bästa kommer vi till slut övervinna våra problem.

Att ha en positiv attityd är därför att fråga oss själva hur vi kan göra saken ifråga istället för att undra vad vi kan göra. Om du kan utveckla denna världssyn kommer du upptäcka hur snabbt du kan förändra ditt liv till det bättre.

“Vår attityd mot livet slår fast dess attityd mot oss.”


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.