Ledarskap som social identitet i dagens läge

Ledarskap som social identitet i dagens läge
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Inom de klassiska ledarskapsstudierna rörande ledarskap som social identitet letar folk efter de karaktärsdrag som är gemensamma för alla ledare.

Men vad innebär det att vara en ledare? En av de frågor som socialpsykologin söker svar på är varför folk väljer att följa dem.

Ledarna skiljer sig så mycket att det blir svårt för oss att enas om en specifik definition. Det kanske blir lättare att förstå ledarskap om man fokuserar mer på individen och mindre på själva gruppen.

John Adair sade en gång att det viktigaste ordet inom ledarskap är “vi” och att det minst viktiga är “jag”. Den observationen ser ledarskapet från ett perspektiv av social identitet.

Det är anledningen till varför en ledares följare glömmer bort sina egna intressen och istället gör saker för gruppen.

Innan vi går in på hur ledare skapas genom grupprocesser och social identitet så kommer vi göra en snabb genomgång av de klassiska ledarskapsstudierna.

Du kommer då få en bättre idé rörande allt som ledarskap som social identitet handlar om.

Ledarskap inom organisationer.

Klassiska ledarskapsperspektiv

Klassiska perspektiv fokuserar sig på “den stora mannen” och hans personlighet. Denna idé går tillbaka till Platon och har som syfte att reda ut ledarens essens.

Det har förekommit debatter rörande en ledares personlighet och karaktärsdrag sedan 2500 år tillbaka.

Man brukar generellt säga ett en ledare är en person som har en förmåga att hantera och motivera andra personer. Personen är också för det mesta väldigt karismatisk.

Men vad är karisma egentligen? Detta ord har haft olika definitioner under årens lopp.

Vissa av dem har varit cirkulär, som exempelvis att karisman gör en person till en ledare och att vara en ledare innebär att man är karismatisk.

Det stora problemet med dessa teorier är att många av våra ledare skiljer sig åt.

Man har utfört många studier rörande likheter mellan ledare, för att försöka hitta ett karaktärsdrag som avgör huruvida en person är en ledare eller inte. Men resultaten har aldrig gett något klart svar.

Den bästa faktorn för att förutsäga huruvida en person blir en ledare är intelligens, som utgör 5%. Det innebär att 95% orsakas av faktorer som vi inte är säkra på.

Därför är personlig identitet inte ett så bra redskap för att förutsäga ledarskap. Men vi kan se vad som händer om vi tittar på ledarens gruppidentitet eller sociala identitet.

Ledarskap och social identitet

En fundamental aspekt som gör någon till en ledare är att personens följare ser honom som en. Det spelar ingen roll om det är implicit eller explicit.

Med andra ord så finns det en grupp bakom varje ledare, och denna grupp har sin egen identitet. Denna identitet kommer reflekteras genom de egenskaper och mål som den kännetecknas av.

Individerna kommer också identifiera sig med de flesta av dessa aspekter.

En grön tändsticka.

Vad är det som utgör en ledare enligt den sociala identiteten?

Om det nu är följarna som väljer ledaren, vad letar de då efter? Man kan lätt föreställa sig att de söker efter någon som representerar gruppens egenskaper och mål om de är medvetna om sin sociala identitet.

Då de letar jämför de kandidaterna med gruppens identitet. Det kommer då oftast finnas en person som står ut som den perfekta kandidaten för gruppen.

En ledare är en person som inte har någon personlig identitet enligt följarnas synsätt. Personens hela existens representerar gruppen och detta gör honom till den idealiska personen för denna roll.

Detta verkar vettigt för om personen påminner om gruppen så kommer han inte att gå emot dess intressen, och då alla medlemmarna delar en gruppidentitet så kommer de kunna känna igen sig i ledaren.

Detta nya perspektiv kommer över felaktigheterna i de klassiska ledarskapsmodellerna.

Genom att förklara ledarskap med hjälp av varje grupps identitet så kan vi bättre förstå den stora skillnaden mellan dem.

Men det finns mycket kvar att forska om och många processer kvar att förstå när det kommer till att förstå hur ledarskap fungerar.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.