Vad innebär egentligen begreppet utopi?

Vad innebär egentligen begreppet utopi?
Alejandro Sanfeliciano

Skriven och verifierad av psykologen Alejandro Sanfeliciano.

Senaste uppdateringen: 27 december, 2022

Utopi är ett vanligt förekommande ord i vår vardag. Det är ett användbart argument eller motargument när man diskuterar ideal eller hypotetiska samhällen. Men det kan ha en mycket djupare betydelse än vad vårt samhälle visar oss. Därför är det viktigt att ställa frågan: Vad innebär egentligen begreppet utopi?

Först och främst, låt oss se över etymologin för detta koncept. Begreppet utopi kommer från det grekiska ordet ”ou-topos”, som bokstavligen betyder ”ingen plats”, vilket innebär en plats som inte finns. Första gången detta ord användes var i Sankt Thomas Mores bok Utopia. Denna berömda, och samhällskritiska, berättelse handlar om en ö med en fredlig och idyllisk regering. Den kritiserar också den rådande engelska politiska organisationen under 1500- och 1600-talet.

För att få en bättre förståelse av begreppet utopi koncentrerar vi oss i den här artikeln på dess definition och dess användbarhet. Detta hjälper oss att använda termen och samtidigt undvika att korsa den hårdragna linjen som definierar en utopi som något som är omöjligt och ouppnåeligt.

En definition av begreppet utopi

Under mycket lång tid har samhällstänkare drömt om en idyllisk värld och ett sätt att uppnå ett perfekt samhälle. Det är här användningen av begreppet utopi började. Det består av teoretiseringen av hur ett perfekt samhälle skulle kunna se ut, inklusive dess regering, samhällsstruktur och dess folk. En viktig aspekt är att den här hypotetiska världen inte följer en omedelbar tillämpning, den letar inte efter ett politiskt system som kan tillämpas på det nuvarande sammanhanget i världen.

När denna idé är teoretiserad är syftet att leta efter det bästa möjliga systemet. Den försöker bara ge form till en idé i teorin, utan att ta hänsyn till svårighetsgraden när man tillämpar en sådan idé eller system på den verkliga världen. Därför kan vi hypotetiskt skapa det perfekta samhället. Men idén om ett perfekt samhälle är något tvetydigt och subjektivt. Idén har förändrats ständigt genom historien och beroende på varje persons perspektiv.

En illustration av begreppet utopi uppifrån.

Det perfekta samhället

Vi kan hitta många exempel på begreppet utopi genom historien, även fast inte alla använt själva ordet. Platons idé om det perfekta samhället kan vara en av de äldsta. I denna utopi blir samhället delat i tre klasser. Medborgarna tillhör en klass beroende på deras färdigheter och förmågor. De tre klasserna var enligt Platon den politiska klassen, militärklassen och bondeklassen. Följaktligen skulle en god drift och ledning av dessa tre klasser leda till ett perfekt och fredligt samhälle.

Vi kan också hitta mer moderna idéer om utopier, till exempel utopisk socialism från 1800-talets första hälft. Syftet med denna idé var att kritisera kapitalismen och dess exploatering av individer för deras arbete. Denna utopi bygger på ett samarbetsvilligt och självhanterat samhälle. Samhällets optimala utveckling skulle ske på grund av ömsesidigt stöd, kollektivt arbete och beslutsfattande genom församlingar. Den utopiska föreställningen har i vår historia underlättat för socialismens representanter att kontrollera befolkningen samt hänvisa till ändamålet som helgar medlen. Det ledde som vi vet till otaliga människors lidande och död.

Utopin och dess användbarhet

Idén om en utopi är ett djupt ämne med ett brett spektrum av idéer som används i stor utsträckning av filosofer, tänkare och politiker. Frågan är dock: Vad är nyttan med att skapa ett idealiskt och perfekt samhälle i teorin när det är omöjligt att tillämpa i verkliga livet? Många tror felaktigt att utopier saknar pragmatism eller att de bara har ett litterärt syfte, men dessa idéer är långt ifrån sanningen.

När vi värderar nyttan av en utopi kan vi överväga fyra olika funktioner. Dessa varierar beroende på författarens syn när man skapar ett idylliskt samhälle. Följande är de fyra olika funktionerna:

  • Kritisk: Syftet är att kritisera den nuvarande sociala organisationen. Att konstruera ett utopiskt system hjälper till med att visa hur fel det aktuella samhället är. Detta uppmuntrar människor att ifrågasätta det nuvarande systemet och överväga behovet av förändring.
  • Utvärderande: denna funktion, som är nära besläktad med den tidigare, belyser vikten av utopi i studien av olika samhällen. Utopier hjälper oss att fundera över de olika metoderna för social organisation och att bättre förstå vårt eget politiska och sociala system.
  • Förhoppningsfull: Vi kan också överväga en mer humanistisk sida av frågan. Vissa utopier har förmågan att skapa hopp. Syftet är att överföra tanken att ett bättre samhälle är möjligt.
  • Vägledande: Utopier bör vara riktmärken eller målsättningar. Att upprätta ett perfekt eller idealiskt mål hjälper till att garantera stadiga framsteg och bryter den falska illusionen att vi lever i ett oföränderligt samhälle.
En man i luvtröja promenerar på regnstänkta gator i en psypunkinspirerad framtida dystopi

Begreppet utopi som vägledning

Begreppet utopi är vanligtvis en symbol för det omöjliga. Det har konnotationen av något som är idealistiskt och som har liten användning i det verkliga samhället. Men detta intryck är fel. Utopier hjälper oss att identifiera ett mål och fungerar som vägledning. Detta är viktigt eftersom människan alltid bör sträva efter att förbättra tillvaron.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.